Palveluskoiraliiton syyskokous

 12.11 - 12.11


Aika: Lauantai 12.11.2022 klo 11.00
Paikka: Hotelli Gustavelund, Kirkkotie 36, 04310 Tuusula
Valtakirjojen tarkastus 10.00 – 10.45

Ilmoittautuminen
Kahvitarjoilua varten kokoukseen osallistuvien tulee ilmoittautua etukäteen 6.11.2022 klo 22:00 mennessä. Ilmoittautuminen tulee tehdä verkossa täytettävällä lomakkeella osoitteessa https://www.lyyti.in/spkl_syyskokous2022.

Kokouksessa käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen järjestäytyminen
- Kokouksen puheenjohtajan valitseminen
- Kokouksen sihteerin valitseminen
- Ääntenlaskijoiden valitseminen
- Vähintään kahden pöytäkirjantarkastajan valitseminen

3. Kokousedustajien valtakirjojen tarkastus

4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

5. Kokouksen esityslistan hyväksyminen

6. Jäsenmaksujen määrääminen

7. Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2023

8. Hallituksen jäsenten valitseminen erovuorossa olevien tilalle
Erovuorossa ovat Uudenmaan alueelta Wilhelmiina Kallio, Susanna Korri ja Anne Sarpama sekä muun Suomen alueelta Harri Laajajärvi.

9. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valitseminen

10. Esitys tottelevaisuuskokeen valionarvosäännön muutoksesta
Suomen Palveluskoiraliitto ry:n hallitus esittää tottelevaisuuskokeen valionarvosäännön muutosta seuraavasti:
Tottelevaisuusvalion arvo (TOKO-valio) /Lydnads champion
3 x 1. palkinto voittajaluokassa kolmelta eri tuomarilta. Tuloksina hyväksytään 1.1.2022 tai sen jälkeen saavutetut voittajaluokan tulokset.

Erikoistottelevaisuusvalio /Elit lydnads champion
3 x 1. palkinto erikoisvoittajaluokassa kahdelta eri tuomarilta.

Lisäksi noudatetaan kaikkia rotuja koskevia vaatimuksia näyttelytuloksen osalta.

11. Jäsenyhdistysten esittämät asiat
11.1. Oulun Palveluskoirayhdistys ry:n yhdessä Hämeenlinnan Kennelkerho ry:n, Siilinjärven-Maaningan Pelastuskoirat ry:n, Kymen Vetokoiraseura ry:n ja Ounasjokilaakson Kennelkerho ry:n kanssa tekemä esitys: Koirien osallistumisoikeuksien päivittäminen valjakkohiihdon kokeisiin. Esitys on kokonaisuudessaan luettavissa:
https://www.palveluskoiraliitto.fi/media/syyskokous/valjakkohiihdon_lajiohjemuutosesitys_082022.pdf

Palveluskoiraliiton hallituksen esitys:
Valjakkohiihdon koeohje on astunut voimaan 1.1.2019. Kennelliiton hallituksen hyväksymä koeohje on voimassa viisi (5) vuotta sen voimaan astumisesta. Muutoksia koeohjeeseen on mahdollista tehdä vasta 1.1.2024 alkaen. Palveluskoiraliiton hallitus esittää, että Oulun Palveluskoirayhdistys ry:n esitys otetaan huomioon seuraavan koeohjeuudistuksen valmistelussa.

11.2. Suomen VEO ry:n esitys itäeuroopanpaimenkoirien PEVISA- ja jalostuksentavoiteohjelmista
Suomen VEO ry:n esitys PEVISA-ohjelmaksi vuosille 2023-2027:
Jalostukseen käytettävällä koiralla tulee olla ennen astutusta viralliset lonkka-, kyynär- VA- ja LTVlausunnot. Kuvausalaikäraja 18kk.
Lonkkalausunnon raja-arvo on C. C-tuloksen omaavan voi yhdistää vain tuloksen A tai B saaneen kanssa. Kyynärlausunnon raja-arvo 2. Asteen 1 voi yhdistää vain 0 tai 1 kanssa ja asteen 2 voi yhdistää vain asteen 0 kanssa.

Yhdistelmän maksimi sukusiitosprosentti on 12,5% 5:llä sukupolvella.

Ulkomaisia uroksia koskeva toistaiseksi voimassa oleva poikkeus: ei vaadita PEVISA-tutkimuksia (2 pentuetta), mikäli narttu on HDA ED0 ja LTV sekä VA tutkittu. Ulkomaiselta urokselta vaaditaan HD- ja ED-tutkimukset mikäli nartun tulokset ovat huonommat kuin HDA ED0.

Suomen VEO ry:n esitys itäeuroopanpaimenkoirien jalostuksen tavoiteohjelmaksi vuosille 2023-2027 on luettavissa:
https://www.palveluskoiraliitto.fi/media/syyskokous/veojto.pdf

12. Muut esille tulevat asiat
12.1. Suomen Palveluskoiraliitto ry:n sääntöuudistusvalmistelu

13. Kokouksen päättäminen


KOKOUSEDUSTUS
Jokaiselle yhdistyksen äänelle tulee nimetä oma kokousedustaja. Samaa henkilöä ei voi nimetä käyttämään kaikkia yhdistyksen ääniä. Sama henkilö voi käyttää toisen edustajan äänioikeutta ainoastaan nimetyn edustajan henkilökohtaisella valtakirjalla.

Jäsenyhdistyksillä on oikeus nimittää yhdistyksen edustajat liiton kokouksiin seuraavasti: 1 kokousedustaja jokaista alkavaa 50 jäsentä kohden, kuitenkin enintään 5 edustajaa. Edustajan tulee olla ko. yhdistyksen henkilöjäsen. Yhdistyksen tulee antaa edustajille kokouksessa esitettäväksi joko ote yhdistyksen pöytäkirjasta, jossa edustajat on nimetty, tai yhdistyksen allekirjoittama valtakirja. Mikäli edustaja on estynyt saapumasta kokoukseen, hän voi antaa valtakirjan vain toiselle saman yhdistyksen nimeämälle edustajalle.

Myös muilla liiton jäsenyhdistysten jäsenillä on oikeus olla kokouksessa läsnä, ilman puhe- ja äänioikeutta. Jäsenyys täytyy todentaa ilmoittautumisen yhteydessä erillisellä yhdistyksen vahvistuksella. Osallistujan tulee ilmoittautua etukäteen 6.11.2022 klo 22.00 mennessä. Ilmoittautuminen tulee tehdä verkossa täytettävällä lomakkeella osoitteessa https://www.lyyti.in/spkl_syyskokous2022_jasenet


Päivitetty 9.11.2022 kokouspaikan muutos

Koetoiminta
SPKL:n kanssa yhteistyössä
Royal Canin -uusi
Dogsport.fi / Dog & Cat
Orion Pharma Eläinlääkkeet
Back on Track
Showlink
Skl
IRO