PETO-tarkastus

Pelastuskoiraliitto ja Palveluskoiraliitto ovat yhdessä pelastuslaitosten ja Pelastusopiston kanssa valmistelleet ministeriön aloitteesta sortumaetsintäkoulutuksen ja tarkastuksen (PETO).

PETO-tarkastusohje

Ennen PETO-tarkastukseen pääsyä koirakon on suoritettava:

- Ohjaajan suoritettava alueellinen PETO-kurssi
ja
- Suomen Palveluskoiraliiton (SPKL) raunio B-koe tai
- IPO-R B tai
- Suomen Pelastuskoiraliiton (SPeKL) raunio loppukoe tai
- Hyväksytty VIRTA-tarkastus

Koirakolla tulee olla yhdistyksen suositus tarkastukseen pääsemiseen ja se esitetään tarkastusta haettaessa.
Koulutukset anotaan ja järjestetään kummankin liiton omien käytänteiden mukaan.

Tarkastus anotaan Virkku-järjestelmän kautta, kun se saadaan kaikilta osiltaan valmiiksi. Anomuksen voi tehdä yhdistyskäyttäjä samoin kuin Virta-tarkastusta anottaessa. Siirtymäkauden aikana tarkastukset anotaan liitoilta sähköpostitse.

Tiedustelut:
SPKL: peko @ palveluskoiraliitto.fi


Päivitetty 13.10.2022

Koetoiminta
SPKL:n kanssa yhteistyössä
Royal Canin -uusi
Dogsport.fi / Dog & Cat
Orion Pharma Eläinlääkkeet
Back on Track
Showlink
Skl
IRO