PALVELUSKOIRALIITON ORGANISAATIO

Hallitus

Palveluskoiraliiton yleiskokous nimittää hallituksen, jossa on puheenjohtaja ja 12 jäsentä; 6 jäsentä Uudenmaan alueelta ja 6 muualta Suomesta. Hallituksen jäsenen toimintakausi on 3 vuotta.

Hallituksen tehtävänä on

 • johtaa liiton toimintaa ja hoitaa sen taloutta ja omaisuutta
 • edustaa liittoa ja hoitaa sen asioita virastoissa ja tuomioistuimissa
 • palkata liiton toimihenkilöt
 • kutsua kokoon liiton kokoukset ja valmistella niiden ohjelmat
 • toimeenpanna liiton kokousten päätökset
 • laatia ja esittää yleiskokoukselle liiton tilinpäätös ja toimintakertomus sekä seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio
 • hyväksyä uudet jäsenyhdistykset
 • myöntää jäsenyhdistyksille palvelus- ja pelastuskoirakokeet
 • asettaa avukseen toimikuntia valmistelemaan ja hoitamaan sille annettuja tehtäviä

Hallituksen kokoukset

Hallituksen kokouspäivämäärät ja liiton sääntömääräisten kokousten päivämäärät päivittyvät tänne

Työtoimikunta

Toimikunta suunnittelee liiton operatiivista toimintaa ja toimii tarvittaessa nopeaa päätöksentekoa vaativissa tilanteissa ratkaisijana. Toimikunta seuraa liiton taloudellista tilaa sekä laatii tarvittaessa hallitukselle selvityksiä liiton taloudellisesta tilanteesta. Laajemmat asiakokonaisuudet ja liiton taloutta koskevat ratkaisut käsittelee kuitenkin aina hallitus.

Koe- ja kilpailutoimikunta

Toimikunta on koe- ja kilpailutoiminnan asiantuntija ja niihin liittyvien asioiden valmistelija sekä valvoja. Toimikunnan kokoonpano koostuu kaikkien Palveluskoiraliiton hallinnoimien lajien edustajista.

 • Valmistelee hallitukselle sääntö- ja koeohjeisiin liittyvät muutosehdotukset.
 • Esittelee hallitukselle Suomen edustajat kansainvälisiin tuomaritehtäviin ja edustuksellisiin koe- ja kilpailutapahtumiin.
 • Seuraa palveluskoirien koe- ja kilpailutoimintaan liittyviä asioita sekä kotimaassa että ulkomailla.
 • Suunnittelee ja huolehtii liiton antaman tuomari- ja koulutusohjaajakoulutuksen.
 • Suunnittelee ja huolehtii kansainvälistenkilpailujen joukkueiden nimittämisen vaatimat järjestelyt.

Pelastuskoiratoimikunta

Toimikunta on pelastuskoirien koulutus- ja koetoiminnan asiantuntija sekä niihin liittyvien asioiden valmistelija ja valvoja.

 • Suunnittelee pelastuskoiratoimintaan liittyvät asiat.
 • Pitää yhteyttä pelastustoiminnasta vastaaviin viranomaisiin ja huolehtii pelastuskoiratoimintaan liittyvien viranomaiskontaktien toteuttamisesta.
 • Vastaa pelastuskoiratoiminnan tuomarikoulutuksen ja pelastuskoirakoulutusohjaajien koulutuksen toteuttamisesta.
 • Vastaa ryhmänjohtajien koulutuksesta. Vastaa jäsenyhdistyksille annettavasta käytännön pelastuskoirakoulutuksesta.

Jalostustoimikunta

Toimikunta on jalostusasioiden asiantuntija ja ohjaa niiden rotujen jalostusasioita, joiden rotujärjestö se on. Toimikunta tekee yhteistyötä Kennelliiton sekä muiden sidosryhmien kanssa jalostusta ja koulutusta koskevissa kysymyksissä.

 • Seuraa liitolle asetettujen rotujen jalostustoimintaa ja suunnittelee yhdessä niiden kanssa rotujärjestötoimintaa.
 • Huolehtii tuomarikollegioiden ja tuomareiden erikoistumiskoulutustilaisuuksien järjestämisestä.
 • Vastaa vuosittaisesta PK-tapahtuman näyttelystä.

Maalimiestoimikunta

Toimikunta on suojelukoemuotojen maalimiestoiminnan ja kilpailuavustajakoulutuksen asiantuntija. Toimikunta vastaa liiton maalimiestoiminnasta järjestäen harjoitusmaalimiesten ja kilpailuavustajien koulutustilaisuuksia.

Koiratanssitoimikunta

Toimikunta on koiratanssin asiantuntija ja lajiin liittyvien asioiden valmistelija sekä valvoja. Toimikunta järjestää toimintaansa liittyvien koemuotojen tuomari- ja toimihenkilökoulutuksen yhdessä koe- ja kilpailutoimikunnan kanssa.

Rally-tokotoimikunta

Toimikunta on rally-tokon asiantuntija ja lajiin liittyvien asioiden valmistelija sekä valvoja. Toimikunta järjestää toimintaansa liittyvien koemuotojen tuomari- ja toimihenkilökoulutuksen yhdessä koe- ja kilpailutoimikunnan kanssa.

TOKO-toimikunta

Toimikunta on TOKO:n asiantuntija ja lajiin liittyvien asioiden valmistelija sekä valvoja. Toimikunta järjestää toimintaansa liittyvien koemuotojen tuomari- ja toimihenkilökoulutuksen yhdessä koe- ja kilpailutoimikunnan kanssa.

Luonnetoimikunta

Toimikunta on koirien luonnetestien ja MH-luonnekuvauksen asiantuntija ja näihin liittyvien asioiden valmistelija sekä valvoja. Toimikunta järjestää toimintaansa liittyvien testimuotojen tuomari- ja toimihenkilökoulutuksen.

Kansallisten palveluskoirakoelajien toimikunta

Toimikunnan tavoitteena on ryhmien vetäjien ja koulutusohjaajien koulutuksen kehittäminen. Tavoitteena on järjestää leirejä ja muita koulutustilaisuuksia.

Verkko-oppimistoimikunta

Tavoitteena on, että verkko-oppiminen tukee ja täydentää nykyistä koulutusjärjestelmää. Toimikunta selvittää, miten verkko-oppimista voidaan hyödyntää liiton eri koulutuksissa ja mitä nykyisistä koulutuksista tai niiden osista kannattaa tehdä kokonaan tai osaksi verkkokoulutuksena. 

Sivua päivitetty 27.10.2022

Koetoiminta
SPKL:n kanssa yhteistyössä
Royal Canin -uusi
Dogsport.fi / Dog & Cat
Orion Pharma Eläinlääkkeet
Back on Track
Showlink
Skl
IRO