NÄMÄ OHJEET OVAT VOIMASSA 1.1.2021 ALKAEN

PEKO Apuohjaaja ja koiranohjaajan perustaidot (KK 0 /) (Paikalliskoulutus)

Esittely
Kurssi on kaksipäiväinen. Kurssi on ohjaajakoulutusta, kurssille ei tuoda omia koiria. Kurssilla käydään läpi apuohjaajan ja koiranohjaajan tarvitsemia tietoja ja taitoja etsintätilanteiden osalta. Koulutus pitää sisällään teorian ja käytännön. Käytännön harjoituksina kurssilaiset toimivat apuohjaajan tehtävissä koirapartion mukana.
Kurssi ja sen sisältö rakentuvat alueellisten tarpeiden ja olosuhteiden mukaan.

Kohderyhmä
Koulutus on tarkoitettu pelastuskoiratoimintaa jo tuntevalle henkilölle joka valmistautuu hälytysryhmässä toimimiseen.

Kurssille osallistumisen kriteerit
Ryhmän tai yhdistyksen puolto (sähköinen puolto Virkussa ilmoittautumisen yhteydessä).

Osaamistavoitteet
Kurssin tavoitteena on, että kurssilainen ymmärtää millaisia valmiuksia apuohjaajalta ja koiranohjaajalla tulee olla etsintätehtävällä.
Kurssilainen saa valmiuden toimia tehtävässä (aluksi kokeneemman ohjaaja / apuohjaajan parina.)

Osallistujamäärä
Kurssin järjestäjä päättää osallistujamäärän.

Kurssin kesto
Koulutuksen kesto on kaksi päivää, joista teoriaa yksi päivä (noin 6-7 tuntia) ja käytännön harjoituksia yksi päivä (noin 4-6 tuntia).
Koulutus voidaan toteuttaa myös iltakoulutuksina. Iltakoulutuksia koulutusta järjestetään useampina iltoina niin, että teoriaosuus saadaan käytyä läpi, ja käytännön harjoituksia yksi päivä (noin 4-6 tuntia).

Kouluttaja
Kouluttajana voi toimia ryhmänjohtaja ja tarvittaessa apukouluttajana hälytysryhmässä toimiva koiranohjaaja / laajan koirakokemuksen omaava henkilö.

Ohjelma
Päivä 1:
- SPKL:n esittely
- Pelastuskoiran käyttö etsinnässä
- Koiranohjaajan ja apuohjaajan vaatimukset
- Etsintävarustus
- Toiminta etsinnässä
- Etsinnän dokumentointi
Päivä 2:
- Maastossa toteutettu käytännön harjoitus/harjoituksia

Järjestävä taho
SPKL:n yhdistykset

Kurssin anominen
Viimeistään yksi kuukausi (1 kk) ennen kurssia Virkussa.

Päivitetty 25.11.2020

Koetoiminta
SPKL:n kanssa yhteistyössä
Royal Canin -uusi
Dogsport.fi / Dog & Cat
Orion Pharma Eläinlääkkeet
Back on Track
Showlink
Skl
IRO