PEKO-ETSINTÄ C -KURSSI - TAAJAMAETSINTÄ (KK 3 / C-taso)

Peko taajamaetsintäkurssi C-koulutustaso (Erikoiskoulutus).
Taajamaetsintä on etsintää rakennetulla alueella, asutuksen läheisyydessä, puistoissa, kaduilla jne eli paikoissa missä on paljon häiriöitä, muuttuvia olosuhteita, ulkopuolisia ja vaaran paikkoja. Taajamaetsinnässä korostuu kytkettynä etsiminen, olosuhteiden, ilmavirtauksien ja koiran jatkuva lukeminen.

Esittely
Kurssi on Taajamaetsintään valmentava käytännön kurssi. Koirien osallistuminen kurssille on osa kurssin toimintaa. Koulutus tapahtuu pääosin maastossa ja taajamassa. Koulutus on ohjaajan ja koiran erikoiskoulutusta taajamassa tapahtuviin etsintätehtäviin. Koulutus toteutetaan paikallis- tai valtakunnallisena koulutuksena.

Kohderyhmä
Kurssi on tarkoitettu VIRTA-käyttöönottotarkastuksen suorittaneille ja hälytysryhmässä toimiville koirakoille.

Kurssille osallistuvan tulee täyttää seuraavat kriteerit:
- VIRTA-käyttöönottotarkastuksen hyväksytty suoritus koiralla, jolla osallistuu koulutukseen.
- Toimii aktiivisesti oman toiminta-alueensa hälytysryhmässä koiransa kanssa, jolla osallistuu koulutukseen.
- Osallistuja on Palveluskoiraliiton jäsenyhdistyksen jäsen (jäsenyys turvaa osallistujalle vakuutuksen).
- Jäsenyhdistys puoltaa henkilöä koulutukseen (sähköinen puolto Virkussa ilmoittautumisen yhteydessä).

Osaamistavoitteet
- Koiran kouluttaminen ja osaava toiminta taajamassa suoritettaviin etsintätehtäviin.
- Ohjaaja tiedostaa taajamaetsinnän toimintaympäristön haasteet etsintätehtävällä.
- Saa käytännön harjoitteiden kautta kokemusta koiransa ohjauksesta kytkettynä.
- Ymmärtää taajamassa olevien häiriöiden vaikutuksen toimintaan.
- Osaa tehdä etsinnän aikana jatkosuunnitelman, miten edetä koiran reagoidessa ilma- tai maavainuisesti.
- Saa myös kokemusta apuohjaajana ja suunnistajana toimimisesta.
- Osaa dokumentoida etsinnän tapahtumat suorituksen jälkeen.

Osallistujamäärä
Kurssille voidaan ottaa kuusi koirakkoa.

Kesto
Kurssi on kaksipäiväinen, kurssin kesto on yhteensä noin 16 tuntia.

Kouluttajat
Kurssin toteutus vaatii kaksi kouluttajaa:
Kouluttajina voivat toimia PEKO-kouluttajakoulutuksen käyneet henkilöt. Pelastuskoiratoimikunta nimeää kouluttajat.

Ohjelma / toteutus
- Koirien osallistuminen on osa kurssia.
- Osallistujamäärä kurssille 6 koirakkoa.
- Kurssi jakautuu teoriaan ja käytännön harjoituksiin: Ensimmäisenä päivänä teoriaa n. 2-3 tuntia ja käytännön maastoharjoitukset n. 6-8 tuntia. Toisena päivänä teoriaa n. 6 tuntia. Maastoharjoitukset/taajamat toteutetaan niin, että ryhmä vaihtaa rooleja koiran ohjaajana, suunnistajina apuohjaajana. Kurssilaiset pääsevät näin seuraamaan jokaisen oman ryhmänsä koirakon suoritukset. Kouluttaja kulkee ohjaajan mukana suoritusten ajan ja tarvittaessa opastaa. Kurssilainen saa kouluttajalta palautteen suorituksensa jälkeen.

Tarvittavat varusteet
- Koira ja koiran etsintävarusteet taajamassa tapahtuvaan etsintään.
- Ohjaajan omat etsintävarusteet
- Kurssille tulee varata maastoon soveltuva ja säänmukainen vaatetus.
- Muistiinpanovälineet ja kompassi
- Pienet eväät maastoharjoituksia varten.
- Päivän aikana ollaan maastossa 6-8 tuntia.

Järjestävä taho
Yhdistykset ja SPKL yhdessä.

Kurssin anominen
Valtakunnallinen koulutus, joka tulee anoa viimeistään kaksi kuukautta (2 kk) ennen kurssin alkamisen ajankohtaa.

Päivitetty 20.7.2022

Koetoiminta
SPKL:n kanssa yhteistyössä
Royal Canin -uusi
Dogsport.fi / Dog & Cat
Orion Pharma Eläinlääkkeet
Back on Track
Showlink
Skl
IRO