LUONNETESTI

Luonnetestin tarkoitus on kerätä aineistoa koiran käyttäytymisestä tilanteissa, joissa koiran hermostoa rasitetaan. Yksittäisen koiran testitulos kuvaa näin koiran luonteenominaisuuksia sekä yksilönä että rodulle tyypilliseen ja ihannetestitulokseen verrattuina. Testitulosta voidaan hyödyntää myös koulutuskelpoisuuden arviointiin. Testituloksia yhdistelemällä saadaan tietoa rodulle tyypillisestä luonteesta.

Luonnetesti on Kennelliiton hyväksymä testi jonka järjestää Kennelliiton jäsenyhdistys ja joka anotaan Palveluskoiraliitolta.

Osallistumisoikeus on Kennelliiton tai sen hyväksymään koirarekisteriin merkityillä puhdasrotuisilla koirilla, jotka ovat vähintään kahden ja alle seitsemän vuoden ikäisiä sekä Kennelliiton määräysten mukaisesti rokotettuja ja tunnistusmerkittyjä. Luonnetestissä noudatetaan Kennelliiton antidoping-sääntöjä.

Osallistujan tulee ottaa mukaan luonnetestiin koiran rokotustodistus sekä koiran alkuperäinen rekisteritodistus.

Mikäli koira osallistuu sekä luonnetestiin että MH-luonnekuvaukseen, testin ja kuvauksen välisen ajan tulee olla vähintään 42 vrk.

Anominen
19.8.2022 voimaan astuneen ohjeistuksen mukaisesti luonnetestit anotaan liitosta viimeistään kaksi viikkoa ennen testipäivää.

Luonnetestit anotaaan Virkku.net-koejärjestelmän kautta. Testipaikka varataan järjestäjältä testianomuksessa mainitulla tavalla. Testipaikan saaneet ilmoittautuvat Virkku.net-palveluun järjestäjän ilmoittamalla salasanalla. Järjestäjä syöttää testin tulokset Virkku.net-palveluun, jonka jälkeen tuomari voi kuitata tulokset valmiiksi.

1.1.2001 jälkeen syntynyt koira, jonka korvat ja/tai häntä on typistetty, ei saa osallistua luonnetestiin.

Luonnetestin testimaksu ja häntäraha
Luonnetesteistä tulee järjestävän yhdistyksen maksaa Palveluskoiraliitolle testimaksu ja ns. häntäraha. Maksun suuruus on 1.1.2024 alkaen jäsenyhdistyksiltä 5 €/testi+ 4,50 €/testiin osallistunut koira ja muilta testin  järjestäviltä yhdistyksiltä 8 €/testi ja 7 €/testiin osallistunut koira. Esim. kymmenen koiran luonnetestistä peritään jäsenyhdistyksiltä koemaksu 5 € sekä koirakohtainen häntäraha (10 koiraa x 4,50 €), yhteensä 50 € ja muilta koemaksu 8 € ja 10 x 7 €, yhteensä 78 €. Virkku.net laskee automaattisesti kokonaissumman osallistujalistan mukaan.

Maksu tulee suorittaa heti testin jälkeen (tuomarin vahvistettua tulokset) Suomen Palveluskoiraliitolle Virkku.net -palvelun kautta. Liitto laskuttaa yli kaksi kuukautta aiemmin järjestettyjen testien maksun ja lisää laskutuskuluja 5,00 €/lasku.

Mikä on luonnetesti? (kennelliitto.fi)

Luonnetestiohjeet Virkku.net-koejärjestelmässä

Päivitetty 30.1.2024

Koetoiminta
SPKL:n kanssa yhteistyössä
Royal Canin -uusi
Dogsport.fi / Dog & Cat
Orion Pharma Eläinlääkkeet
Back on Track
Showlink
Skl
IRO