NÄMÄ OHJEET OVAT VOIMASSA 1.1.2021 ALKAEN

PEKO RYHMÄNJOHTAJAKOULUTUS 1 (KK 3 / C-taso)

Ryhmänjohtajakoulutuksen esittely
Pelastuskoiraryhmänjohtajakurssit 1 ja 2 ovat valtakunnallisia koulutuksia.
Pelastuskoiraryhmänjohtajakoulutus on kaksiosainen ja koulutuksen tavoitteena on tuottaa pelastuskoiraryhmänjohtajia hälytysryhmiin.

Ryhmänjohtaja 1-kurssilla perehdytään pelastuskoiraryhmänjohtajan tehtäviin ja vastuisiin. Koulutus on teoriakoulutusta.
Ryhmänjohtaja 1-osion jälkeen on käytännön harjoittelujakso, jonka kesto on noin 6-12 kuukautta.
Ryhmänjohtaja 1-kurssin jälkeen tulee suorittaa ryhmänjohtaja 2-osio, jonka jälkeen saa ryhmänjohtajapätevyyden.
Kurssin järjestämisestä ja kouluttajista päättää Palveluskoiraliitto ja kurssin käytännön järjestelyistä vastaa SPKL:n jäsenyhdistys.

PEKO RYHMÄNJOHTAJAKURSSI 1

Esittely
Ryhmänjohtaja 1-kurssilla perehdytään pelastuskoiraryhmänjohtajan tehtäviin ja vastuisiin. Kurssi antaa näkemystä pekoryhmänjohtajan kokonaisvaltaisesta työkentästä ja siihen liittyvistä toimista.

Kurssin 1-osio voidaan toteuttaa kahdella eri tavalla:
• Lähiopetuksena
• Jaettuna niin, että osa on lähiopetuksena ja osa kurssista verkkokurssina.
Kurssin järjestämisestä ja kouluttajista päättää Palveluskoiraliitto ja kurssin käytännön järjestelyistä vastaa SPKL:n jäsenyhdistys.

Kohderyhmä
Kurssi on tarkoitettu hälytysryhmissä toimiville koiranohjaajille, jotka ovat kiinnostuneita toimimaan pelastuskoiraryhmänjohtajan tehtävässä.

Kurssille osallistumisen kriteerit
- On osallistunut itse kouluttamalla koirallaan hälytysryhmän harjoituksiin.
- Suorittanut ensiapu 1-kurssin tai omaa vastaavat taidot.
- Suorittanut pelastuskoiraetsintä A-kurssin tai omaa vastaavat taidot.
- On itse kouluttamallaan koiralla saavuttanut hyväksytyn tuloksen kansallisesta pelastuskoirakokeesta (PEKO-T).
- Osallistuja on Palveluskoiraliiton jäsenyhdistyksen jäsen. (Jäsenyys turvaa osallistujalle vakuutuksen.)
- Jäsenyhdistys puoltaa henkilöä koulutukseen (sähköinen puolto Virkussa ilmoittautumisen yhteydessä).

Osaamistavoitteet
- Kurssi antaa näkemystä pekoryhmänjohtajan kokonaisvaltaisesta työkentästä ja siihen liittyvistä toimista.
- Antaa tietoa pelastuskoiraryhmän kouluttamisesta, harjoitusten järjestämisestä, valmiuden ylläpidosta ja toimimisesta hälytystehtävissä.
- Antaa valmiudet toimia käytännön harjoittelujakson aikana oman ryhmänjohtajan työparina.
- Antaa valmiudet osallistua pelastuskoiraryhmänjohtaja 2 -kurssille.

Osallistujamäärä
Kurssi järjestetään jos sinne osallistuu vähintään 10 oppilasta. Kurssille voidaan ottaa enintään 20 oppilasta.

Kurssin kesto
Kurssi on kaksipäiväinen, kurssin kesto on noin 16 tuntia.

Ohjelma
Tarkentuu kurssin alkaessa.

Kouluttajat
Kurssin toteutus vaati kaksi kouluttajaa:
VAK-kouluttaja* (pelastuskoiratoimikunta nimeää) ja peko-kouluttajakoulutuksen käynyt henkilö.
(*VAK-kouluttaja on Vapepan kouluttama valmiuskouluttaja)
TAI
molemmat kouluttajat voivat olla peko-kouluttajakoulutuksen käyneet kouluttajat.

Päivitetty 25.11.2020

Koetoiminta
SPKL:n kanssa yhteistyössä
Royal Canin -uusi
Dogsport.fi / Dog & Cat
Orion Pharma Eläinlääkkeet
Back on Track
Showlink
Skl
IRO