MH-LUONNEKUVAUS

MH:n tarkoitus on kerätä aineistoa koiran käyttäytymisestä ohjeen määrittelemissä tilanteissa. Kuvaustuloksia roduittain yhdistelemällä saadaan tietoa rodulle tyypillisestä luonteesta. Yksittäisen koiran MH kuvaa näin koiran luonteenominaisuuksia sekä yksilönä että rodulle tyypilliseen ja ihanneluonnekuvaan verrattuina.

MH-kuvauksen säännöt hyväksyy Kennelliitto jonka järjestää Kennelliiton jäsenyhdistys ja joka anotaan Palveluskoiraliitolta.

Osallistumisoikeus on Kennelliiton tai sen hyväksymään koirarekisteriin merkityillä puhdasrotuisilla koirilla, jotka ovat vähintään 18 kuukauden ikäisiä. Koiran tulee täyttää Kennelliiton kulloinkin voimassa olevat rokotus- , tunnistusmerkintä - ja antidopingsäännöstön vaatimukset. Koira voi osallistua MH:een vain yhden kerran.

Osallistujan tulee ottaa mukaan MH-luonnekuvaukseen koiran rokotustodistus sekä koiran alkuperäinen rekisteritodistus.

Mikäli koira osallistuu sekä luonnetestiin että MH-luonnekuvaukseen, testin ja kuvauksen välisen ajan tulee olla vähintään 42 vrk.

Anominen
19.8.2022 voimaan astuneen ohjeistuksen mukaisesti luonnetestit anotaan liitosta viimeistään kaksi viikkoa ennen testipäivää.

MH-luonnekuvaukset anotaaan Virkku.net-koejärjestelmän kautta. MH-luonnekuvauspaikka varataan järjestäjältä anomuksessa mainitulla tavalla. MH-luonnekuvauspaikan saaneet ilmoittautuvat Virkku.net-palveluun järjestäjän ilmoittamalla salasanalla. Järjestäjä syöttää testin tulokset Virkku.net-palveluun, jonka jälkeen tuomari voi kuitata tulokset valmiiksi.

1.1.2001 jälkeen syntynyt koira, jonka korvat ja/tai häntä on typistetty, ei saa osallistua MH-luonnekuvaukseen.

MH-luonnekuvauksen anomusmaksu
Järjestävän yhdistyksen tulee maksaa MH-luonnekuvauksesta koemaksu Palveluskoiraliitolle. Maksun suuruus on 4 €/kuvaus + 3,50 €/kuvaukseen osallistunut koira. Esim. koemaksu 10 koiran luonnekuvauksesta muodostuu seuraavasti: 10 x 3,50 € = 35 € + 4 € = 39 €. Jokainen kuvauspäivä käsitellään erillisenä tapahtumana. Näin ollen esimerkiksi kaksipäiväisen luonnekuvauksen, johon on osallistunut 10 koiraa/päivä, maksu on yhteensä 78 €.

Maksu tulee suorittaa heti luonnekuvauksen jälkeen (tuomarin vahvistettua tulokset) Suomen Palveluskoiraliitolle Virkku.net palvelun kautta. Liitto laskuttaa yli 2 kuukautta aiemmin järjestettyjen kuvausten maksut ja lisää laskutuskuluja 4,00 €/lasku.

Mikä on MH-luonnekuvaus? (kennelliitto.fi)

Ohjeita järjestäjälle Kennelliiton sivuilla.

Päivitetty 16.12.2022

Koetoiminta
SPKL:n kanssa yhteistyössä
Royal Canin -uusi
Dogsport.fi / Dog & Cat
Orion Pharma Eläinlääkkeet
Back on Track
Showlink
Skl
IRO