MH-LUONNEKUVAUS

MH:n tarkoitus on kerätä aineistoa koiran käyttäytymisestä ohjeen määrittelemissä tilanteissa. Kuvaustuloksia roduittain yhdistelemällä saadaan tietoa rodulle tyypillisestä luonteesta. Yksittäisen koiran MH kuvaa näin koiran luonteenominaisuuksia sekä yksilönä että rodulle tyypilliseen ja ihanneluonnekuvaan verrattuina.

MH-kuvauksen säännöt hyväksyy Kennelliitto jonka järjestää Kennelliiton jäsenyhdistys ja joka anotaan Palveluskoiraliitolta.

Osallistumisoikeus on Kennelliiton tai sen hyväksymään koirarekisteriin merkityillä puhdasrotuisilla koirilla, jotka ovat vähintään 18 kuukauden ikäisiä. Koiran tulee täyttää Kennelliiton kulloinkin voimassa olevat rokotus- , tunnistusmerkintä - ja antidopingsäännöstön vaatimukset. Koira voi osallistua MH:een vain yhden kerran.

Osallistujan tulee ottaa mukaan MH-luonnekuvaukseen koiran rokotustodistus sekä koiran alkuperäinen rekisteritodistus.

Mikäli koira osallistuu sekä luonnetestiin että MH-luonnekuvaukseen, testin ja kuvauksen välisen ajan tulee olla vähintään 42 vrk.

Anominen
19.8.2022 voimaan astuneen ohjeistuksen mukaisesti luonnetestit anotaan liitosta viimeistään kaksi viikkoa ennen testipäivää.

MH-luonnekuvaukset anotaaan Virkku.net-koejärjestelmän kautta. MH-luonnekuvauspaikka varataan järjestäjältä anomuksessa mainitulla tavalla. MH-luonnekuvauspaikan saaneet ilmoittautuvat Virkku.net-palveluun järjestäjän ilmoittamalla salasanalla. Järjestäjä syöttää testin tulokset Virkku.net-palveluun, jonka jälkeen tuomari voi kuitata tulokset valmiiksi.

1.1.2001 jälkeen syntynyt koira, jonka korvat ja/tai häntä on typistetty, ei saa osallistua MH-luonnekuvaukseen.

MH-luonnekuvauksen testimaksu ja häntäraha
Järjestävän yhdistyksen tulee maksaa MH-luonnekuvauksista Palveluskoiraliitolle testimaksu ja ns. häntäraha. Maksun suuruus on 1.1.2024 alkaen jäsenyhdistyksiltä 5 €/testi+ 4,50 €/testiin osallistunut koira ja muilta testin tai luonnekuvauksen järjestäviltä yhdistyksiltä 8 €/testi ja 7 €/testiin osallistunut koira. Esim. kymmenen koiran MH-luonnekuvauksesta peritään jäsenyhdistyksiltä koemaksu 5 € sekä koirakohtainen häntäraha (10 koiraa x 4,50 €), yhteensä 50 € ja muilta koemaksu 8 € ja 10 x 7 €, yhteensä 78 €. Virkku.net laskee automaattisesti kokonaissumman osallistujalistan mukaan.

Maksu tulee suorittaa heti testin jälkeen tuomarin vahvistettua tulokset Suomen Palveluskoiraliitolle Virkku.net -palvelun kautta. Liitto laskuttaa yli kaksi kuukautta aiemmin järjestettyjen testien maksun ja lisää laskutuskuluja 5,00 €/lasku.

Mikä on MH-luonnekuvaus? (kennelliitto.fi)

Päivitetty 30.1.2024

Koetoiminta
SPKL:n kanssa yhteistyössä
Royal Canin -uusi
Dogsport.fi / Dog & Cat
Orion Pharma Eläinlääkkeet
Back on Track
Showlink
Skl
IRO