VIRTA – Pelastuskoirakon käyttöönottotarkastus viranomaiskäyttöön

Käyttöönottotarkastus suoritetaan kaikille niille koirakoille, joita käytetään poliisiviranomaisten apuna henkilöetsintätehtävissä. Käyttöönottotarkastuksen suorittaneita koirakoita voidaan käyttää muissa virka-aputehtävissä alueellisesti sopimalla.

Ennen käyttöönottotarkastukseen pääsyä koiran sekä koiranohjaajan on suoritettava Suomen Palveluskoiraliiton (SPKL) tai Suomen Pelastuskoiraliiton (SPeKL) hälytystasovaatimus.

Koirakolla tulee olla Vapaaehtoisessa Pelastuspalvelussa (Vapepa) toimivan koiraryhmän ryhmänjohtajan suositus tarkastukseen pääsemiseen, ja se esitetään tarkastukseen tultaessa. Mikäli tarkastukseen oikeutetun koirakon yhdistyksellä ei ole omaa hälytysryhmää, suosittelijana toimii koirakon oman yhdistyksen puheenjohtaja.

VIRTA-järjestelmä

VIRTA-tarkastuksille on otettu käyttöön omat VIRTA-järjestelmänsä, jota käyttää sekä Suomen Palveluskoiraliitto että Suomen Pelastuskoiraliitto.

Järjestelmästä löydät tarkastukset, VIRTA-tarkastuksen hyväksytysti suorittaneet koirat, VIRTA-tarkastajat, sekä kaikki ohjeet ja lomakkeet.

https://virta.virkku.net

Hälytysryhmään sijoitetut koirakot

Lista hälytysryhmiin sijoitetuista koirakoista

Tasokokeet ja tulosten voimassaolo

Tasokokeet ja tulosten voimassaolo (PEKO-tiedote 2/2022)

Koirapartion etsinnän dokumentointi (.pdf)

Koetoiminta
SPKL:n kanssa yhteistyössä
Royal Canin -uusi
Dogsport.fi / Dog & Cat
Orion Pharma Eläinlääkkeet
Back on Track
Showlink
Skl
IRO