VIRTA – Pelastuskoirakon käyttöönottotarkastus viranomaiskäyttöön

Käyttöönottotarkastus suoritetaan kaikille niille koirakoille, joita käytetään poliisiviranomaisten apuna henkilöetsintätehtävissä. Käyttöönottotarkastuksen suorittaneita koirakoita voidaan käyttää muissa virka-aputehtävissä alueellisesti sopimalla.

Ennen käyttöönottotarkastukseen pääsyä koiran sekä koiranohjaajan on suoritettava Suomen Palveluskoiraliiton (SPKL) tai Suomen Pelastuskoiraliiton (SPeKL) hälytystasovaatimus.

Koirakolla tulee olla Vapaaehtoisessa Pelastuspalvelussa (Vapepa) toimivan koiraryhmän ryhmänjohtajan suositus tarkastukseen pääsemiseen, ja se esitetään tarkastukseen tultaessa. Mikäli tarkastukseen oikeutetun koirakon yhdistyksellä ei ole omaa hälytysryhmää, suosittelijana toimii koirakon oman yhdistyksen puheenjohtaja.

Järjestäminen
Käyttöönottotarkastus järjestetään koiranohjaajan ja hälytysryhmän yhteisellä päätöksellä.

UUSI OHJE
Ohje Pelastuskoirakon käyttöönottotarkastukselle (1.1.2018 alkaen)

Ohje pelastuskoirakon käyttöönottotarkastukselle (31.12.2017 saakka)

VIRTA anvisningar (tills 31.12.2017)

Ilmoittautuminen
Koirakon ilmoittautuminen käyttöönottotarkastukseen tapahtuu jättämällä erillinen arviointilomake järjestäjälle.
ARVIOINTILOMAKE

Käyttöönottotarkastuksesta ilmoittaminen
Järjestäjät ilmoittavat liitoille tilaisuuden järjestämisestä viimeistään kaksi viikkoa ennen tarkastusta. Vain määräajassa jätetyt ilmoitukset huomioidaan. Käyttöönottotarkastuksen suosittelijana toimiva hälytysryhmän edustaja täyttää sähköisen ilmoittamislomakkeen.
TARKASTUKSEN ILMOITTAMINEN

Käyttöönottotarkastuksen tuloksen kirjaaminen
Tarkastuksesta täytetään arviointilomake, joka jää tarkastettavan koirakon ohjaajalle sekä tarkastuspöytäkirja, joka jää säilytettäväksi tarkastuksen suorittaneelle tarkastajalle.
TARKASTUSPÖYTÄKIRJA

Käyttöönottotarkastuksen tuloksen ilmoittaminen
Tarkastuksen suorittanut tarkastaja vastaa ilmoituksesta liitoille kahden viikon sisällä tarkastuksen suorittamisesta. Tulos ilmoitetaan Virta-järjestelmässä (virta.virkku.net).

Arkistointi
Liittojen verkkosivuilla julkaistaan listat käyttöönottotarkastuksen hyväksytysti suorittaneista koirakoista. Tiedot jaetaan alueellisille Vapepa-yhdyshenkilöille ja valmiuspäälliköille puolivuosittain tai tilanteen oleellisesti muuttuessa. Liitot vastaavat tiedon jakamisesta.

Lista käyttöönottotarkastajista

Koetoiminta
SPKL:n kanssa yhteistyössä
Royal Canin -uusi
mevet
Miquel Caninero
If
Ray
Skl
Iro