NÄMÄ OHJEET OVAT VOIMASSA 1.1.2021 ALKAEN

PEKO-ETSINTÄ B -KURSSI - 2 (KK 2 / B-taso)

Esittely
Kurssi on etsintätehtäviin ja VIRTA-tarkastukseen valmentava käytännön kurssi. Koirien osallistuminen kurssille on osa kurssin toimintaa.
Koulutus tapahtuu pääosin maastossa ja edellyttää kohtuullista kuntoa ja maastossa liikkumisen taitoja.
B-kurssi on valtakunnallinen kurssi.

Kohderyhmä
Kurssi on tarkoitettu koirakoille, joiden tavoitteena on jatkaa Virta-tarkastukseen ja edelleen hälytysryhmätoimintaan.

Kurssille osallistumisen kriteerit
- Osallistuja on suorittanut pelastuskoira etsintä A-kurssin tai omaa vastaavat taidot.
- Osallistuja on itse kouluttamallaan ja kurssille osallistuvalla koiralla saavuttanut hyväksytyn tuloksen kansallisesta pelastuskoirakokeesta (PEKO-T).
- Osallistuja on Palveluskoiraliiton jäsenyhdistyksen jäsen. (Jäsenyys turvaa osallistujalle vakuutuksen.)
- Jäsenyhdistys puoltaa henkilöä koulutukseen (sähköinen puolto Virkussa ilmoittautumisen yhteydessä).

Osaamistavoitteet
- Koiran kouluttaminen hälytystasoon ja Virta-tarkastukseen.
- Maaston ja ilmavirtausten merkityksen ymmärtäminen etsintäsuunnitelmassa, etsinnässä ja koiran ohjauksessa.
- Ohjaaja tietää hälytyksissä käytettävät perustaktiikat ja voi soveltaa niitä omassa suorituksessaan kurssilla.
- Saa kokemusta koiransa ohjauksesta ja toimintakyvystä käytännön harjoituksessa käytettävien taktiikoiden kautta.
- Osaa tehdä etsinnän aikana jatkosuunnitelman siitä, miten edetä koiran reagoidessa ilma- tai maavainuisesti.
- Saa myös kokemusta apuohjaajana ja suunnistajana toimimisesta.
- Osaa dokumentoida etsinnän tapahtumat suorituksen jälkeen.

Osallistujamäärä
Kurssille voidaan ottaa kuusi koirakkoa.

Kesto
Kurssi on kaksipäiväinen, kurssin kesto on yhteensä noin 16 tuntia.

Kouluttajat
Kurssin toteutus vaatii kaksi kouluttajaa:
VAK-kouluttaja* (pelastuskoiratoimikunta nimeää) ja peko-kouluttajakoulutuksen käynyt henkilö.
(*VAK-kouluttaja on Vapepan kouluttama valmiuskouluttaja)
TAI
molemmat kouluttajat voivat olla peko-kouluttajakoulutuksen käyneet kouluttajat.

Ohjelma / toteutus
- Koirien osallistuminen on osa kurssia.
- Osallistujamäärä kurssille 6 koirakkoa.
- Kurssilaisista muodostetaan kaksi ryhmää, ryhmäläiset toimivat yhdessä koko kurssin ajan.
- Kaksi kouluttajaa, joilla on omat ryhmänsä.
- Kurssi jakautuu teoriaan ja käytännön harjoituksiin:
Ensimmäisenä päivänä teoriaa on noin kaksi tuntia ja käytännön maastoharjoitukset noin 6–8 tuntia.
Toisena päivänä teoriaa noin 6 tuntia.
Maastoharjoitus toteutetaan niin, että ryhmäläiset vaihtavat rooleja koiranohjaajana, suunnistajana ja apuohjaajana. Kurssilaiset pääsevät näin seuraamaan jokaisen oman ryhmänsä koirakon suoritukset.
Kouluttaja kulkee ohjaajan mukana suoritusten ajan ja opastaa tarvittaessa.
Kurssilainen saa kouluttajalta palautteen suorituksensa jälkeen.

Tarvittavat varusteet
- Koira ja koiran etsintävarusteet taajamassa tapahtuvaan etsintään.
- Ohjaajan omat etsintävarusteet
- Kurssille tulee varata maastoon soveltuva ja säänmukainen vaatetus.
- Muistiinpanovälineet ja kompassi
- Pienet eväät maastoharjoituksia varten.
- Päivän aikana ollaan maastossa 6-8 tuntia.

Järjestävä taho
Yhdistykset ja SPKL yhdessä

Kurssin anominen
Valtakunnallinen koulutus, joka tulee anoa viimeistään kaksi kuukautta (2 kk) ennen kurssin alkamisen ajankohtaa.

Päivitetty 25.11.2020

Koetoiminta
SPKL:n kanssa yhteistyössä
Royal Canin -uusi
Dogsport.fi / Dog & Cat
Orion Pharma Eläinlääkkeet
Back on Track
Showlink
Skl
IRO