Palveluskoiraliiton säännöt, voimassa 22.9.2023 alkaen.

PALVELUSKOIRALIITON JÄSENYYS

Palveluskoiraliiton (myöhemmin tässä tekstissä viitattu sanalla "yhdistys") varsinaisia jäseniä ovat rekisteröidyt yhdistykset, jotka yhdistyksen hallitus on hakemuksesta yhdistyksen jäseniksi hyväksynyt. Säännöissä näitä yhdistyksiä kutsutaan jäsenyhdistyksiksi.

Jäsenyhdistyksinä yhdistyksessä voivat olla palvelus- ja pelastuskoiratoimintaa harrastavat koirayhdistykset ja rotujärjestöt tai muuta yhdistyksen hallinnoimaa koiraharrastustoimintaa harrastavat koirayhdistykset.

Jäsenyhdistyksen on lähetettävä yhdistykselle vuosittain yhdistyksen hallituksen antamien ohjeiden mukainen toimintailmoitus, ja pyydettäessä voimassa olevat jäsenyhdistyksen säännöt ja toimintakertomus.

Jäsenyhdistyksen tulee toiminnassaan noudattaa yhdistyksen ohjeita ja määräyksiä.

Jäsenyhdistyksen sääntöjen tulee olla sopusoinnussa yhdistyksen tarkoitusperien kanssa. Mikäli jäsenyhdistyksen säännöt halutaan muuttaa näiltä osin, on siitä ilmoitettava kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle.

Jäsenyhdistys voi halutessaan erota yhdistyksestä tekemällä siitä hallitukselle kirjallisen ilmoituksen. Jäsenyhdistyksellä, joka eroaa tai erotetaan yhdistyksestä, ei ole mitään oikeutta yhdistyksen varoihin.

JÄSENHAKEMUS

Yhdistyksen tulee ennen liittymistään Palveluskoiraliittoon olla rekisteröity yhdistys ja hyväksytty Suomen Kennelliiton jäseneksi.

Yhdistyksen jäsenyhdistykseksi haetaan vapaamuotoisella hakemuksella. Hallitus voi hyväksyä jäsenyhdistykseksi yhdistyksen, joka on Kennelliiton jäsenyhdistys jo jäsenanomusta jättäessään, ja joka täyttää yhdistyksen jäsenyysvaatimukset.

Yhdistykseen jäsenyhdistykseksi pyrkivän yhdistyksen on lähetettävä hallitukselle jäsenhakemus, oikeaksi todistettu pöytäkirjanote tehdystä päätöksestä, yhdistyksen säännöt ja jäsenmäärä.

Jäsenhakemukset hyväksyy yhdistyksen hallitus.

Lähetä jäsenhakemus liitteineen sähköisellä hakemuslomakkeella

JÄSENMAKSU

Jäsenyhdistyksen on maksettava yhdistykselle jäsenmaksu, jonka suuruuden yhdistyksen syyskokous vahvistaa. Jäsenmaksu määräytyy edellisen vuoden viimeisen päivän jäsenmäärän mukaan.

Yhdistyksen syyskokous päättää vuosittain jäsenmaksun suuruuden. Jäsenmaksu perustuu jäsenyhdistyksen jäsenmäärään. Jokaista jäsenyhdistyksen jäsentä kohti määräytyy maksu, mikä kerrotaan yhdistyksen jäsenmäärällä. Yhdistyksen syyskokous päättää myös yhdistysten jäsenmäärästä riippumattoman vähimmäis- ja enimmäissuuruuden jäsenmaksuille. Jäsenmaksu on suoritettava maaliskuun loppuun mennessä.

Jäsenyhdistykset, jotka eivät ole suorittaneet jäsenmaksuaan maaliskuun loppuun mennessä, eivät saa käyttää äänioikeuttaan yhdistyksen kokouksissa. Jäsenmaksun kahden kuukauden laiminlyönnin perusteella hallitus voi katsoa jäsenyhdistyksen eronneeksi yhdistyksestä.

Sivua päivitetty 28.12.2023

Koetoiminta
SPKL:n kanssa yhteistyössä
Royal Canin -uusi
Dogsport.fi / Dog & Cat
Orion Pharma Eläinlääkkeet
Back on Track
Showlink
Skl
IRO