Maalimieskoulutus

Palveluskoiraliitto vastaa suojelukokeiden (IGP ja mondioring) maalimieskoulutuksen järjestämisestä.

IGP-kokeet

Palveluskoiraliitolla on kaksi koulutuspolkua henkilöille, jotka haluavat toimia IGP-kokeissa kilpailuavustajana. Molemmat koulutuspolut toimivat hallituksen alaisuudessa.
Maalimiestoimikunta vastaa koulutusmaalimiesten koulutuksesta, ylläpitämisestä ja kehittämisestä.
Koe- ja kilpailutoimikunta vastaa kilpailuavustajien koulutuksesta, ylläpitämisestä ja kehittämisestä.

Koulutukseen osallistuvan henkilö tulee olla

 • täyttänyt 18 vuotta
 • Palveluskoirat-lehden tilaaja
 • Suomen Palveluskoiraliiton jäsenyhdistyksen jäsen
 • Suomen Kennelliiton jäsen

Koulutusmaalimieskoulutukseen osallistuva henkilö on edellämainitun lisäksi

 • soveltuva maalimieheksi (jäsenyhdistyksen puolto)
 • suorittanut eettisen koulutuksen ja allekirjoittanut eettisen sitoumuksen

Kilpailuavustajakoulutukseen osallistuva henkilöllä on edellämainittujen lisäksi

 • Hyvä koeohjeiden edellyttämä henkinen ja fyysinen suorituskyky ja kestävyys. Fyysinen suorituskyky ja kestävyys on osoitettava Palveluskoiraliiton määrittämällä tavalla suorittamalla joko maalimiesoppilaiden kuntotestit tai fysiikkatesti Mondioring-maalimiessertifioinnista. Koulutuksen järjestäjä voi päättää, kumpaa testimuotoa koulutuksessa käytetään.
 • hyväksytty tulos itse koulutetulla koiralla IGP-kokeen 2-luokasta
 • maalimieskoulutuksen 1-tason hyväksytty suoritus tai vastaavat tiedot ja taidot

Palveluskoiraliitto hyväksyy myös jäsenjärjestöinään olevien rotujärjestöjen kouluttamat kilpailuavustajat korttikokeeseensa ilman Palveluskoiraliiton järjestämää kilpailuavustajakurssia. Tällaisesta erioikeudesta tulee kuitenkin olla sopimus Palveluskoiraliiton ja kyseisen rotujärjestön välillä. Myös rotujärjestöjen koulutuksen kautta kilpailuavustajapätevyyttä hakevien tulee täyttää yllämainitut kurssivaatimukset.
Rotujärjestön antaman koulutuksen tulee olla laadultaan hyväksyttävää. Ainoastaan Palveluskoiraliiton hyväksymät sekä FCI-maiden vastaavien järjestöjen hyväksymät kilpailuavustajat saavat toimia maalimiehinä suojelukoelajeissa.

Ohje Suomen Palveluskoiraliiton IGP-koulutusmaalimies- ja kilpailuavustajakoulutukseen


Mondioring-kokeet

Vaatimukset mondioring maalimieskoulutukseen hakemiseksi:

 • on ominaisuuksiltaan kilpailuavustajaksi sopiva
 • on täyttänyt 18 vuotta
 • on Palveluskoirat-lehden tilaaja
 • on Suomen Palveluskoiraliiton jäsenyhdistyksen jäsen
 • on Suomen Kennelliiton jäsen
 • on itse kouluttamallaan koiralla saavuttanut hyväksytyn tuloksen mondioringkokeessa tai on muutoin osoittanut tuntevansa mondioringkokeiden koekäytännön
 • tavoitteena kokelaalla on kilpailuavustajapätevyyden saavuttaminen

Mondioring kilpailuavustaja koulutusohje

Mondioring tasovaatimukset

Fysiikkatesti mondioring maalimiessertifioinnissa

Sivu päivitetty 27.5.2024

Koetoiminta
SPKL:n kanssa yhteistyössä
Royal Canin -uusi
Dogsport.fi / Dog & Cat
Orion Pharma Eläinlääkkeet
Back on Track
Showlink
Skl
IRO