KURSSIEN JÄRJESTÄMINEN

Suomen Palveluskoiraliiton jäsenyhdistykset järjestävät palveluskoirakoulutukseen ja koetoimintaan liittyviä kursseja harrastajille.

Kurssit anotaan Palveluskoiraliiton Virkku.net-palvelussa. Yhdistyksen yhdistyskäyttäjä täyttää ja lähettää anomuksen Palveluskoiraliittoon.

Kurssin järjestäjän vastuulla on tilata tarvittavat materiaalit ilmoittautumisajan päätyttyä osoitteesta toimisto@palveluskoiraliitto.fi.

Anomisajat:

 • Koirankouluttajakurssi viimeistään kaksi viikkoa ennen kurssia
 • Koetoimitsijoiden ja kokeen sihteerin täydennyskoulutus viimeistään kaksi viikkoa ennen kurssia
 • Koulutusohjaajakurssit viimeistään kaksi viikkoa ennen kurssia
 • Koetoimitsijakurssi osa 2 (PK-koe, luonnetesti, koiratanssi, rally-toko ja TOKO) viimeistään kaksi viikkoa ennen kurssia
 • Tuomarikurssit viimeistään kaksi viikkoa ennen kurssia
 • Pelastuskoiratoiminnan kurssit, katso tarkemmat anomisajat PEKO-toiminnan sivuilta

Kurssien kouluttajat
Koirankouluttaja- ja koulutusohjaajakurssin (palveluskoirakoelajit) pitäjinä toimivat palveluskoirakokeiden ylituomarit.
Palvelus- ja pelastuskoirakokeiden koetoimitsijakurssien kouluttajilta edellytettävät vaatimukset 6.3.2020 alkaen:

 • PK-koetoimitsijakurssin kouluttajina saavat toimia ylituomarit, jotka ovat osallistuneet Palveluskoiraliiton palvelus- ja pelastuskoirakokeiden tuomarikoulutuksiin.
 • Kouluttajilla tulee olla vähintään kolmen eri palveluskoirakoelajin arvosteluoikeus, joista vähintään yhden tulee olla kansallinen koelaji.
 • Tarvittaessa kurssille voi nimetä useamman kouluttajan.

Luonnetestin koetoimitsijakurssin pitäjänä voivat toimia luonnetestituomarit.
Tuomarikurssien pitäjänä toimivat liiton kouluttajat ja/tai lajivastaava. Palveluskoiraliiton hallitus nimeää kurssien kouluttajat. Kurssia anoessa anomukseen merkitään kurssinjohtajaksi koe- ja kilpailutoimikunnan puheenjohtaja.

Osallistumismaksut ja kurssikulut
Koirankouluttaja- ja koetoimitsijakurssien osallistumismaksun määrää ja perii kurssin järjestävä yhdistys, joka maksaa myös kaikki kurssin kulut, mukaan lukien Palveluskoiraliiton kurssimateriaalista perimän, osallistujamäärän mukaan määräytyvän kurssimaksun (10 €/osallistuja). Kurssien osallistujamäärän voi kurssin järjestäjä rajoittaa esim. kurssipaikan koon mukaan.

PK-koulutusohjaajakurssin kurssimaksun määrää ja perii Palveluskoiraliitto, joka myös maksaa kurssipaikan vuokran sekä kouluttajan kulut. Koulutusohjaajakurssille otetaan enintään 20 oppilasta.

Tuomarikurssien kurssimaksun määrää ja perii Palveluskoiraliitto, joka myös maksaa kurssipaikan vuokran sekä kouluttajan kulut. Kurssin tarjoilukulut korvataan ennalta esitetyn ja hallituksen hyväksymän kustannusarvion mukaisesti.

Pelastuskoiratoiminnan koulutukset
Anottavat kurssit:

 • pelastuskoiraohjaajan ja/tai apuohjaajan perustaidot
 • pelastuskoiraetsintä A-kurssi
 • pelastuskoiraetsintä B-kurssi
 • ryhmänjohtajakoulutus (2-osainen)

Pelastuskoiraohjaajan ja/tai apuohjaajan perustaidot kouluttajana voi toimia ryhmänjohtaja ja tarvittaessa apukouluttajana hälytysryhmässä toimiva koiranohjaaja / laajan koirakokemuksen omaava henkilö.

Pelastuskoiraetsintä A-kurssin kouluttajana voi toimia VAK-kouluttaja* ja / tai peko-kouluttajakoulutuksen käynyt henkilö. Koulutuksen anoja voi esittää kouluttajaa, Pelastuskoiratoimikunta päättää kouluttajan.
* VAK-kouluttaja on Vapepan kouluttamana valmiuskouluttaja.

Pelastuskoiraetsintä B-kurssin toteutus sekä ryhmänjohtajakoulutukset vaativat kaksi kouluttajaa:
VAK-kouluttaja* (pelastuskoiratoimikunta nimeää) ja peko-kouluttajakoulutuksen käynyt henkilö.
(*VAK-kouluttaja on Vapepan kouluttama valmiuskouluttaja)
TAI
molemmat kouluttajat voivat olla peko-kouluttajakoulutuksen käyneet kouluttajat.

STEA tukee avustuksella pelastuskoiraohjaajien koulutustoimintaa. Näillä avustusvaroilla kustannetaan liiton hallituksen hyväksymät kulut, kuten kurssipaikan vuokra, kouluttajien ja osallistujien matka-, majoitus- ja ruokalukuluja jne.

Liiton hallitus päättää kurssien kulukorvauksista.

Lisätietoja pelastuskoiratoiminnan koulutuksista: TÄÄLTÄ

Päivitetty 22.8.2022

Koetoiminta
SPKL:n kanssa yhteistyössä
Royal Canin -uusi
Dogsport.fi / Dog & Cat
Orion Pharma Eläinlääkkeet
Back on Track
Showlink
Skl
IRO