KURSSIEN JÄRJESTÄMINEN

Suomen Palveluskoiraliiton jäsenyhdistykset järjestävät palveluskoirakoulutukseen ja koetoimintaan liittyviä kursseja harrastajille.

Kurssit anotaan Palveluskoiraliiton Virkku.net-palvelussa. Yhdistyksen yhdistyskäyttäjä täyttää ja lähettää anomuksen Palveluskoiraliittoon.

Kurssin järjestäjän vastuulla on tilata tarvittavat materiaalit ilmoittautumisajan päätyttyä osoitteesta toimisto@palveluskoiraliitto.fi.

Anomisajat:

 • Koirankouluttajakurssi 2 kk ennen kurssia
 • Koetoimitsijoiden ja kokeen sihteerin täydennyskoulutus 2 kk ennen kurssia
 • Koulutusohjaajakurssit 2 kk ennen kurssia
 • Koetoimitsijakurssi osa 2 (PK-koe, luonnetesti, koiratanssi, rally-toko ja TOKO) 2 kk ennen kurssia
 • Tuomarikurssit 2 kk ennen kurssia
 • Pelastuskoiratoiminnan kurssit 2 kk ennen kurssia. Poikkeuksena Pelastuskoiratoiminnan perusteet -kurssi sekä apuohjaajakoulutus, joita voidaan anoa vähintään 2 viikkoa ennen kurssin järjestämistä

Koirankouluttaja- ja koulutusohjaajakurssin (palveluskoirakoelajit) pitäjinä toimivat palveluskoirakokeiden ylituomarit.
Palvelus- ja pelastuskoirakokeiden koetoimitsijakurssien kouluttajilta edellytettävät vaatimukset 1.6.2019 alkaen:

 • PK-koetoimitsijakurssin kouluttajina saavat toimia ylituomarit, jotka ovat osallistuneet Palveluskoiraliiton palvelus- ja pelastuskoirakokeiden tuomarikoulutuksiin.
 • Kouluttajilla tulee olla yhteensä vähintään neljän eri palveluskoirakoelajin arvosteluoikeus, joista vähintään yhden tulee olla kansallinen koelaji.
 • Tarvittaessa kurssille voi nimetä useamman kouluttajan.

Luonnetestin koetoimitsijakurssin pitäjänä voivat toimia luonnetestituomarit.
Koirankouluttaja- ja koetoimitsijakurssien osallistumismaksun määrää ja perii kurssin järjestävä yhdistys, joka maksaa myös kaikki kurssin kulut, mukaan lukien Palveluskoiraliiton kurssimateriaalista perimän, osallistujamäärän mukaan määräytyvän kurssimaksun (10 €/osallistuja). Kurssien osallistujamäärän voi kurssin järjestäjä rajoittaa esim. kurssipaikan koon mukaan.

PK-koulutusohjaajakurssin kurssimaksun määrää ja perii Palveluskoiraliitto, joka myös maksaa kurssipaikan vuokran sekä kouluttajan kulut. Koulutusohjaajakurssille otetaan enintään 20 oppilasta.

Tuomarikurssien pitäjänä toimivat liiton kouluttajat ja/tai lajivastaava. Palveluskoiraliiton hallitus nimeää kurssien kouluttajat. Kurssia anoessa anomukseen merkitään kurssinjohtajaksi koe- ja kilpailutoimikunnan puheenjohtaja. Näiden kurssien kurssimaksun määrää ja perii Palveluskoiraliitto, joka myös maksaa kurssipaikan vuokran sekä kouluttajan kulut.

Pelastuskoiratoiminnan koulutukset
Anottavat kurssit:

 • pelastuskoiraohjaajan ja/tai apuohjaajan perustaidot
 • pelastuskoiraetsintä A-kurssi
 • pelastuskoiraetsintä B-kurssi
 • ryhmänjohtajakoulutus (2-osainen)

Pelastuskoiraohjaajan ja/tai apuohjaajan perustaidot pitäjinä toimivat ryhmänjohtajat. Pelastuskoiraetsintä A- ja B-kurssien sekä ryhmänjohtajakoulutuksen pitäjinä toimivat liiton nimeämät pelastuskoiratoiminnan valmiuskouluttajat.

STEA tukee avustuksella pelastuskoiraohjaajien koulutustoimintaa. Näillä avustusvaroilla kustannetaan liiton hallituksen hyväksymät kulut, kuten kurssipaikan vuokra, kouluttajien ja osallistujien matka-, majoitus- ja ruokalukuluja jne.

Liiton hallitus päättää kurssien kulukorvauksista.

Lisätietoja pelastuskoiratoiminnan koulutuksista: TÄÄLTÄ

Koetoiminta
SPKL:n kanssa yhteistyössä
Royal Canin -uusi
mevet
Orion Pharma Eläinlääkkeet
Showlink
TopDog
Ray
Skl
IRO