Eettiset ohjeet, eettinen sitoumus

Suomen Palveluskoiraliitto ry eettinen ohje ja eettinen sitoumus
Toimintamalli ilmoituksen käsittelystä
Ohje eettisen ohjeen ja sitoumuksen hyväksymiseen

Ohje Saksanpaimenkoiraliitto ry:n eettisen koulutuksen suorituksen ilmoittamisesta

Ilmoitus koiran epäeettisestä kohtelusta

Ilmoitus epäasiallisesta tai epäeettisestä käytöksestä


Eettinen lautakunta

Eettinen lautakunta on muutoksenhakuelin, joka käsittelee henkilöiden moitittavan toiminnan, mikäli asianomistaja on tyytymätön saamaansa seuraamukseen, jonka Palveluskoiraliiton hallitus on määrännyt epäasiallisesta tai epäeettisestä käytöksestä.

Eettinen lautakunta on kirjattu Suomen Palveluskoiraliiton sääntöjen 16 §:
Eettinen lautakunta koostuu neljästä henkilöstä, joista vähintään yksi on oikeustieteellisen loppututkinnon hyväksytysti suorittanut henkilö. Puheenjohtajan ja jäsenten tulee olla 18 vuotta täyttäneitä. Eettinen lautakunta valitaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Eettisen lautakunnan oikeustieteellisen loppututkinnon
suorittaneen henkilövalinnan tekee yhdistyksen hallitus. Muut eettisen lautakunnan jäsenet valitaan yhdistyksen kokouksessa. Eettisen lautakunnan jäsenten toimikausi alkaa valintaa seuraavan kalenterivuoden alusta. Eettiseen lautakuntaan valittu henkilö ei voi toimia Suomen Palveluskoiraliitto ry:n tai Suomen Kennelliitto ry:n hallituksessa tai toimikunnissa. Jos eettisen lautakunnan jäsen eroaa, erotetaan tai estyy hoitamasta tehtäviään kesken toimikauden, yhdistyksen kokous valitsee seuraavassa yhdistyksen kokouksessa hänen tilalleen uuden jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Eettinen lautakunta kokoontuu tarvittaessa, kuitenkin enintään neljä kertaa vuodessa. Lautakunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja ja vähintään kaksi jäsentä ovat läsnä ja läsnä olevissa on mukana jäsen, jolla on oikeustieteellinen loppututkinto. Tarkemmat ohjeet lautakunnan tehtävistä, asioiden käsittelystä ja päätösten voimaantulosta sisältyvät Palveluskoiraliiton hallituksen hyväksymään eettisen lautakunnan ohjeeseen.

Eettisen lautakunnan ohjeet

Eettisen lautakunnan ohjeet
LIITE eettisen lautakunnan ohjeeseen


Sivu päivitetty 4.6.2024

Koetoiminta
SPKL:n kanssa yhteistyössä
Royal Canin -uusi
Dogsport.fi / Dog & Cat
Orion Pharma Eläinlääkkeet
Back on Track
Showlink
Skl
IRO