NÄMÄ OHJEET OVAT VOIMASSA 1.1.2021 ALKAEN

PEKO RYHMÄNJOHTAJAKOULUTUS 2 (KK 3 / C taso)

Esittely
Pelastuskoiraryhmänjohtajakurssi 2 antaa pätevyyden toimia pelastuskoiraryhmänjohtajana.
Kurssi muodostuu teoriakoulutuksesta ja käytännön harjoituksina ryhmänjohtajan tehtävistä hälytyksessä ja johtopaikalla.
Ryhmänjohtaja 2 -kurssi toteutetaan lähiopetuksena.
Kurssin on kaksipäiväinen, kesto noin 16 tuntia.
Kurssin järjestämisestä ja kouluttajista päättää Palveluskoiraliitto, ja kurssin käytännön järjestelyistä vastaa SPKL:n jäsenyhdistys.

Kohderyhmä 
Pelastuskoiraryhmänjohtajakurssi 1:n suorittaneille.

Kurssille osallistumisen kriteerit
- Osallistunut itse kouluttamalla koirallaan hälytysryhmän harjoituksiin.
- On suorittanut pelastuskoiraryhmänjohtajakurssi 1:n.
- On hälytysryhmän jäsen.
- Suorittanut ensiapu 1-kurssin tai omaa vastaavat taidot.
- Suorittanut pelastuskoira B-kurssin tai omaa vastaavat taidot.
- On itse kouluttamallaan koiralla saavuttanut hyväksytyn tuloksen kansallisesta pelastuskoirakokeesta (PEKO-T).
- On itse kouluttamallaan koiralla suorittanut hyväksytysti VIRTA-testin.
- Osallistuja on Palveluskoiraliiton jäsenyhdistyksen jäsen. (Jäsenyys turvaa osallistujalle vakuutuksen.)
- Jäsenyhdistys puoltaa henkilöä koulutukseen (sähköinen puolto Virkussa ilmoittautumisen yhteydessä).

Osaamistavoitteet
Kurssin tavoitteena on vahvistaa ryhmänjohtajan taitoja ja antaa valmiudet ohjata ryhmiä.
Koulutuksen aikana tutustutaan ryhmänjohtamisen toimiin sekä vastuualueisiin ja pelastuskoiratoimintaan kokonaisuudessaan (ryhmän suunnittelu, informointi, tavoitteiden asettaminen, ohjaaminen ja ryhmän palautteen kerääminen).
Tavoitteena on, että kurssille osallistunut osaa toimia pelastuskoiraryhmänjohtajana hälytystehtävillä.
Antaa oikeuden toimia pelastuskoiraryhmänjohtajana.
Tavoitteena, että kurssilainen ymmärtää viranomaisyhteistyön tärkeyden pelastuskoiratoiminnassa.
Antaa valmiuden toimia PEKO info- ja apuohjaajakoulutuksissa kouluttajana.

Osallistujamäärä
Kurssi järjestetään, jos sille osallistuu vähintään 10 oppilasta. Kurssille voidaan ottaa enintään 15 oppilasta.

Kurssin kesto
Kurssi on kaksipäiväinen, kesto noin 16 tuntia.

Kouluttajat
Kurssin toteutus vaati kaksi kouluttajaa:
VAK-kouluttaja* (pelastuskoiratoimikunta nimeää) ja peko-kouluttajakoulutuksen käynyt henkilö.
(*VAK-kouluttaja on Vapepan kouluttama valmiuskouluttaja)
TAI
molemmat kouluttajat voivat olla peko-kouluttajakoulutuksen käyneet kouluttajat.

Ohjelma
- Tehdään harjoituksia ryhmänjohtaja 1-kurssilla opitun pohjalta.
- Käydään läpi ryhmänjohtaja 1-kurssilla sekä harjoitusjakson aikana tulleita kysymyksiä ja pohditaan niille ratkaisuja.
- Kurssilaiset esittävät koosteen oman harjoittelujaksonsa aikana suoritetuista tehtävistä ja harjoituksista
- Tehdään ryhmätöitä.
- Suunnittellaan tehtäviä, tehtävien jakoa ja tehtävän käskyttämistä sekä kerrataan ryhmänjohtajan tehtävät hälytystehtävällä.
- Toteutetaan käytännön harjoituksena hälytysryhmänjohtajan tehtävät hälytyksen aikana etsinnän johtopaikalla.
- Etsinnän jälkeen tehtävät toimenpiteet.
- Viranomaisyhteistyö.

Päivitetty 25.11.2020

Koetoiminta
SPKL:n kanssa yhteistyössä
Royal Canin -uusi
Dogsport.fi / Dog & Cat
Orion Pharma Eläinlääkkeet
Back on Track
Showlink
Skl
IRO