Viestikoe (PAVI), koulutustunnus VK1-3

Viestikoirat toimivat aikoinaan armeijoiden (tulenjohdon ja tykkipattereiden välisinä) viestin viejinä. Palveluskoirien viestikoe noudattelee edelleen tätä sotakoirien toimintamallia. Lajin harrastaminen edellyttää kahta ohjaajaa, joten sen parissa voi yhdellä koiralla osallistua koiran kouluttamiseen kaksi perheenjäsentä. Viestikokeessa koira juoksee maastossa kahden ohjaajan välillä.

Viestirata mitataan ja merkitään vaihtelevaan metsämaastoon, ja sen tulee olla mahdollisimman suora, jotta oikaisemisilta vältytään. Radan pituus on ensimmäisellä matkalla aina 1 km. Lisäksi matkaan tulee ns. jäljestämisosuus, jonka pituus on kaikissa luokissa 300 metriä.

Koirat lähetetään matkaan kolmen minuutin välein ennalta arvotussa järjestyksessä. Juostavan matkan pituus on kokonaisuudessaan 1-luokassa 2300, 2-luokassa 3600 ja 3-luokassa 6800 metriä. Kokonaismatka juostaan 1-luokassa 2 osuutena, 2-luokassa 3 osuutena ja 3-luokassa 5 osuutena.

Kokeessa kaikki koirat siirtyvät toisen ohjaajansa kanssa rataa pitkin kävellen ensimmäistä lähetystä varten lähetyspiste A:sta 1000 metrin päässä olevaan lähetyspisteeseen B. Perille tultuaan tuomari ilmoittaa A-pisteen tuomarille ensimmäisen koiran lähtöajan. Koirat lähetetään 3 min välein. Kokeessa koiran on työskenneltävä lähtökäskyn saatuaan täysin itsenäisesti. Sen on lähdettävä vauhdikkaasti, eikä se saa taipaleella häiriintyä metsäneläimistä, marjastajista tai muusta häiriöstä, mitä se matkan varrella saattaa kohdata.

Kun koira saapuu A-pisteeseen, ohjaaja ottaa koiran kiinni ja antaa sen pannassa olevasta kotelosta viestilipukkeen tuomarille, joka merkitsee lipukkeeseen koiran viestitaipaleella käyttämän ajan ja seuraavalle osuudelle tapahtuvan lähtöajan.

Kun kaikki koirat on lähetetty B-pisteestä, siirtyvät koirien ohjaajat 300 metrin matkan merkittyä reittiä eteenpäin. Koirat lähetetään A-pisteestä ja niiden tulee juosta B-pisteeseen, ja siitä jatkaa ohjaajien jättämää hajuvanaa seuraten 300 metrin päässä olevan ohjaajan luo. Myös tästä koiran juoksemasta osuudesta otetaan aika, joka lasketaan yhteen edelliseen matkaan käytetyn ajan kanssa. Näin saatu yhteisaika on 1-luokan koiran kokonaisaika, joka ei saa ylittää 15 minuuttia.
Kokeessa koirien aikoja verrataan toisiinsa ja nopeimman ajan juossut saa eniten pisteitä. Koiran suorituksessa myös sen käyttäytyminen lähetyspisteessä vaikuttaa lopputulokseen.

Kilpailulajina viesti on parhaimmillaan erittäin mielenkiintoinen ja jännittävä koemuoto, josta koirat ohjaajineen saavat varmasti kilpailuviettinsä tyydytetyksi. Lajin harrastajien keskuudessa henki on hyvä ja innostava, joten uudet koirat ohjaajineen ovat lämpimästi tervetulleita tämän harrastuksen pariin. Huolellisella koulutuksella ja pitämällä koira hyvässä fyysisessä ja psyykkisessä kunnossa sekä olemalla pitkäjännitteinen ja rohkeasti neuvoa kysyvä on jokaisella asiasta kiinnostuneella hyvät mahdollisuudet menestyä lajin parissa.

***

Kokeiden ja kilpailujen säännöt ja ohjeet löytyvät täältä.

Koetoiminta
SPKL:n kanssa yhteistyössä
Royal Canin -uusi
Dogsport.fi / Dog & Cat
Orion Pharma Eläinlääkkeet
Back on Track
Showlink
Skl
IRO