Jos haluan vaihtaa kokeemme vastaavan koetoimitsijan, mitä teen?

Ota yhteyttä Palveluskoiraliiton toimistoon sähköpostitse ja kerro meille seuraavat asiat:

 • Kokeen ajankohta ja paikka
 • Kokeen järjestäjä
 • Alkuperäisessä anomuksessa olleen vastaavan koetoimitsijan tiedot, sekä tilalle tulevan koetoimitsijan tiedot.

Jos joudun vaihtamaan kokeemme vastaavan tuomarin, mitä teen? 

Kokeesta vastaavan tuomarin vaihtamisen voi tehdä ainoastaan sen kokeesta vastaavan tuomarin suostumuksella, jonka nimi koeanomuksessa on ilmoitettu. Kokeesta vastaavan tuomarin vaihtamista harkittaessa, huomioi, että

 • Kokeen vastaavan tuomarin vaihtamiseen tarvitaan aina painava ja perusteltu syy.
 • Vaihdosta tulee etukäteen sopia niin alkuperäisen vastaavan tuomarin kuin tilalle tulevan tuomarin kanssa.


Kun suostumus anomuksessa nimetyltä tuomarilta on saatu ja hänen tilalleen tulevan suostumus on varmistettu, ota yhteyttä Palveluskoiraliiton toimistoon sähköpostitse ja kerro meille seuraavat asiat:

 • Kokeen ajankohta ja paikka
 • Kokeen järjestäjä
 • Alkuperäisessä anomuksessa olleen vastaavan tuomarin tiedot, sekä tilalle tulevan tuomarin tiedot.

Saako kastroidun/kivesvikaisen koiran kanssa osallistua kokeeseen/kilpailuun?

Kivesvikainen/kastroitu uros saa Suomessa osallistua palveluskoirakokeisiin, luonnetestiin, MH-luonnekuvaukseen, koiratanssi- ja rally-tokokilpailuihin sekä TOKO-kokeisiin. Kastroidut urokset voivat todistuksen perusteella osallistua niihin kilpailuihin (esim. IGP MM), joissa vaaditaan todistus normaaleista kiveksistä. Eläinlääkärin tulee käyttää Kennelliiton eläinlääkärintodistuslomaketta, josta ilmenee tehty toimenpide sekä se, että kivekset ovat aiemmin olleet normaalit.

Kuinka anon poikkeuslupaa itselleni/koiralleni kokeisiin ja kilpailuihin?

Kun kyse on ohjaajan poikkeusluvasta, toimita seuraavat dokumentit toimistolle:

 • vapaamuotoinen poikkeuslupa-anomus, jossa kerrot
  • syyn miksi haet poikkeuslupaa
  • mihin lajiin haet poikkeuslupaa
  • mihin liikesuoritukseen tms. haet poikkeuslupaa
  • lääkärintodistus, josta ilmenee poikkeuslupa-anomuksessasi mainitsema rajoite sekä lääkärin lausunto tästä
  • Muista allekirjoittaa anomuksesi.

Koiralle ei myönnetä poikkeuslupaa. Kokeissa, kilpailuissa ja testeissä noudatetaan Kennelliiton hallituksen päätöstä, koskien vammaisen koiran osallistumista (https://www.kennelliitto.fi/lomakkeet/liitevihko, s. 87)

Kennelliiton hallituksen päätös 15.6.2016 (7/16): Vammaisen koiran osallistuminen
Hallitus päätti, että koirat, joilla on raajassa syntymävamma tai joilta on raaja amputoitu, eivät saa osallistua Kennelliiton alaisiin näyttelyihin, kokeisiin, kilpailuihin eikä testeihin eläinsuojelullisista syistä.
Kuulo- tai näkövammainen koira, joka ei selviydy koevaatimuksista, tulee sulkea kokeesta, kilpailusta tai testistä kokeesta vastaavan ylituomarin toimesta. Koira on pystyttävä arvostelemaan kaikkien kokeen osasuoritusten osalta (esim. laukauksensietotesti) ja sitä on myös ohjattava koesääntöjen ja koeohjeiden edellyttämällä tavalla.

Kuinka uusin koetoimitsijakorttini?

Virkku-kortti korvaa pahviset toimitsijakortit. Pahviset toimitsijakortit ovat voimassa viisi vuotta siihen merkitystä päivämäärästä alkaen. Virkku-kortti näyttää tuomari-, koetoimitsija-, kilpailuavustaja-, liikkeenohjaaja- sekä koulutusohjaajatiedot.

Toimitsijakortti-sivua näyttämällä saat saman sisäänpääsyedun kaikkiin pohjoismaisiin näyttelyihin ja käyttökokeisiin kuin pahvisellakin kortilla.

Ohjeet toimihenkilöpätevyyden uusimiseen: https://www.virkku.net/files/virkku-ohjeet/Ohje%20p%E4tevyyden%20uusimiseen.pdf

Lisätietoja Virkku-kortista: https://www.palveluskoiraliitto.fi/palveluskoiraliitto/virkku-kortti.html

Haluan yhdistyskäyttäjäoikeudet Virkkuun, mitä teen?

Ensisijaisesti pyydä oman yhdistyksesi yhdistyskäyttäjää lisäämään sinulle Virkkuun yhdistyskäyttäjäoikeudet. Muista, että sinulla tulee olla merkittynä kyseinen yhdistys omissa tiedoissasi: Virkku.net > Omat tiedot > Yhdistys.

Kun olet lisännyt yhdistyksen tietoihisi, yhdistyskäyttäjä voi myöntää sinulle oikeudet. Pyydä häntä kirjautumaan Virkkuun ja menemään Työpöytä-näkymään. Yhdistyskäyttäjät lisätään kohdassa “Yhdistyksen käyttäjät”.

Uusi käyttäjä voidaan lisätä painamalla “Uusi Yhdistyskäyttäjä”. Valitse listasta haluamasi henkilö (listalla ovat ne käyttäjät, jotka ovat rekisteröityneet ja omissa tiedoissaan merkinneet yhdistyksen omaksi yhdistyksekseen) ja klikkaa ”Lisää”.

Olen suorittanut Saksanpaimenkoiraliitto ry eettisen koulutuksen. Miten ilmoitan sen Palveluskoiraliitolle?

Saksanpaimenkoiraliiton (SPL) eettisen koulutuksen hyväksytty suoritus hyväksytään kurssisuorituksena Palveluskoiraliitossa (SPKL).

Ilmoita tiedot hyväksytysti suoritetusta eettisestä koulutuksesta sähköisellä lomakkeella. Lomakkeeseen tulee liittää kuva SPL:n mobiilikortista. Kuvassa tulee näkyä seuraavat tiedot:

 • Nimi
 • jäsenyyden voimassaoloaika
 • päiväys, milloin eettinen suostumus on allekirjoitettu

Lomake tietojen ilmoittamiseen Lyyti-palvelussa:

https://www.lyyti.in/Saksanpaimenkoiraliiton_eettinen

Koetoiminta
SPKL:n kanssa yhteistyössä
Royal Canin -uusi
Dogsport.fi / Dog & Cat
Orion Pharma Eläinlääkkeet
Back on Track
Showlink
Skl
IRO