PEKO-koulutukset

Yleistä

Yhdistykset voivat anoa kursseja Virkun kautta www.virkku.net
Ilmoittautumiset ja kurssin hallinta tapahtuu Virkussa.

Mahdollinen kurssibudjetti tulee lähettää edelleen sähköpostitse osoitteeseen peko@palveluskoiraliitto.fi

Ano kurssi ajoissa, jotta hakemukset ennätetään hyväksyä ja tarvittaessa hyväksyttää hallituksella.
Mikäli kurssille on myönnetty avustusta, tulee kurssiselvitys lähettää aina viipymättä kurssin jälkeen osoitteeseen peko@palveluskoiraliitto.fi

Lue viela anomista koskevat ohjeet tästä

Koulutuskorit

Palveluskoiraliiton pelastuskoirakoulutus jakautuu koulutuskoreihin:

KK-0 Lähtötaso, ei vaadi aikaisempaa kokemusta, voi osallistua esim Pelastuskoiraohjaajan ja apuohjaajan perustaidot-kurssille
KK-1 Pelastuskoiratoiminnassa mukana jo, BH-suoritettu, mahdollisuus kouluttautua Pelastuskoiraetsintä A-kurssilla
KK-2 Hyväksytty tulos Pelastuskoirakokeesta, mahdollisuus osallistua Pelastuskoiraetsintä B-kurssille sekä VIRTA-tarkastukseen, syventää osaamistaan harjoittelemalla hälytysryhmän mukana ja osallistuu erilaisille pelastuskoiratoimintaa tukeville kursseille, esim EA, Suunnistus, GPS.
KK-3 Hälytysryhmässä toimiva koirakko, täydentävää koulutusta, hälytystasovaatimusten ylläpito sekä esimerkiksi ryhmänjohtajakoulutus

Koulutuskorikaavio (PDF)

Kurssivaatimukset

Pelastuskoiratoiminnan perusteet (paikalliskoulutus)

- Yhdistyksen pitämä infotilaisuus uusille harrastajille.
- Tilaisuus on tarkoitettu pelastuskoiratoiminnasta kiinnostuneille. Tilaisuudessa käydään läpi perustasolla, mitä pelastuskoiratoiminta on ja millaisia vaatimuksia pelastuskoiralle ja sen ohjaajalle on asetettu.

Kesto n. 2 h

Infotilaisuus toivotaan anottavan hyvissä ajoin Virkun kautta, jotta osallistujat voivat ilmoittautua Virkkuun ja kurssipalaute-kysely saadaan lähetettyä osallistujille. Kurssipalaute lähetetään järjestäjille koosteena.

Pelastuskoiraohjaajan ja apuohjaajan perustaidot (paikalliskoulutus)

Koulutus on tarkoitettu pelastuskoiratoimintaa jo tuntevalle henkilölle, joka valmistautuu hälytysryhmässä toimimiseen.
Koulutuksen kesto 2 päivää joista teoriaa yksi päivää (n.6-7h) (TAI 18.00 – 21.00 iltakoulutuksena, jolloin materiaali jaettu osallistujille etukäteen tutustuttavaksi) ja käytännön harjoituksia 1 päivä (4-6h)

Ohjeistus

Kurssin anominen:
- 1 kk ennen kurssia www.virkku.net-palvelussa

Kurssin vetäjä:
- Ryhmänjohtaja ja tarvittaessa apukouluttajana hälytysryhmässä toimiva koiranohjaaja / laajan koirakokemuksen omaava henkilö

Kurssivaatimukset:
- VAPEPAn etsintäkurssi
- Ryhmän puolto (sähköinen puolto Virkussa ilmoittautumisen yhteydessä)

Pelastuskoiraohjaajan ja apuohjaajan perustaidot INFO

Peko-etsintä A (paikalliskoulutus)

Kurssin tavoite:
Kurssi on etsintätehtäviin ja VIRTA-tarkastukseen valmentava teoriakurssi. Kurssin tavoitteena on, että
• koiranohjaaja ymmärtää, millaisia valmiuksia koiralla ja koiranohjaajalla tulee olla etsintätehtävällä
• koiranohjaaja saa valmiudet etsintäsuunnitelman tekemiseen ja toteuttamiseen ottaen huomioon etsintätehtävä ja vallitsevat olosuhteet
• koiranohjaaja osaa dokumentoida suorittamansa etsintätehtävän

Kurssin anominen:
- Viimeistään 1 kk ennen kurssia www.virkku.net-palvelussa

Kurssin vetäjä:
- VAK-kouluttaja ja/tai
- Peko-kouluttajakoulutuksen käynyt henkilö

Kurssivaatimukset:
- Peko- ja apuohjaajan perustaidot – kurssi
- BH-koe suoritettuna koiralla
- Ryhmän puolto (sähköinen puolto Virkussa ilmoittautumisen yhteydessä)

Kurssille osallistuvien kriteerien täyttymisen tarkistaa ja valinnat kurssille tekee PEKO-toimikunta.

Pelastuskoiraetsintä A INFO

Peko-etsintä B

Kurssin tavoite:
Kurssi on etsintätehtäviin ja VIRTA-tarkastukseen valmentava käytännön kurssi. Kurssin tavoitteena on, että

  • Koiran kouluttaminen hälytystasoon ja virtatarkastukseen
  • koiranohjaaja ja koira omaavat valmiudet toimia etsintätehtävällä
  • koiranohjaaja pystyy muodostamaan ja toteuttamaan etsintäsuunnitelman sekä ottamaan huomioon etsintätehtävän luonteen ja vallitsevat olosuhteet

Kurssin anominen:

- 2 kk ennen kurssia

Kurssin vetäjä:

- VAK-kouluttaja (pelastuskoiratoimikunta nimeää) ja Peko-kouluttajakoulutuksen käynyt henkilö apukouluttajana

Kurssille osallistuvien kriteerien täyttymisen tarkistaa ja valinnat kurssille tekee PEKO-toimikunta.

Ryhmänjohtajakurssit 1, 2

Ryhmänjohtajakoulutus on kaksiosainen. Koulutuksen tavoitteena on tuottaa ryhmänjohtajia hälytysryhmiin.

Kurssin järjestämisestä ja kouluttajista päättää Palveluskoiraliitto ja kurssin käytännön järjestelyistä vastaa SPKL:n jäsenyhdistys.

Koetoiminta
SPKL:n kanssa yhteistyössä
Royal Canin -uusi
mevet
Orion Pharma Eläinlääkkeet
Showlink
TopDog
Ray
Skl
IRO