PALVELUSKOIRALIITON ORGANISAATIO

Hallitus

Palveluskoiraliiton yleiskokous nimittää hallituksen, jossa on puheenjohtaja ja 12 jäsentä; 6 jäsentä Uudenmaan alueelta ja 6 muualta Suomesta. Hallituksen jäsenen toimintakausi on 3 vuotta.

Hallituksen tehtävänä on

 • johtaa liiton toimintaa ja hoitaa sen taloutta ja omaisuutta
 • edustaa liittoa ja hoitaa sen asioita virastoissa ja tuomioistuimissa
 • palkata liiton toimihenkilöt
 • kutsua kokoon liiton kokoukset ja valmistella niiden ohjelmat
 • toimeenpanna liiton kokousten päätökset
 • laatia ja esittää yleiskokoukselle liiton tilinpäätös ja toimintakertomus sekä seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio
 • hyväksyä uudet jäsenyhdistykset
 • myöntää jäsenyhdistyksille palvelus- ja pelastuskoirakokeet
 • asettaa avukseen toimikuntia valmistelemaan ja hoitamaan sille annettuja tehtäviä

Hallituksen kokoukset vuonna 2021

Torstai 21.1.
Perjantai 19.2.
Perjantai 19.3.
Perjantai 16.4.
Torstai 20.5.
Torstai 17.6.
Elokuun kokouksen ajankohta vahvistetaan myöhemmin
Torstai 9.9.
Perjantai 8.10.
Perjantai 12.11.

Liiton sääntömääräinen kevätkokous pidetään lauantaina 17.4.2021 ja syyskokous lauantaina 13.11.2021.

Työtoimikunta

Toimikunta suunnittelee liiton operatiivista toimintaa ja toimii tarvittaessa nopeaa päätöksentekoa vaativissa tilanteissa ratkaisijana. Toimikunta seuraa liiton taloudellista tilaa sekä laatii tarvittaessa hallitukselle selvityksiä liiton taloudellisesta tilanteesta. Laajemmat asiakokonaisuudet ja liiton taloutta koskevat ratkaisut käsittelee kuitenkin aina hallitus.

Koe- ja kilpailutoimikunta

Toimikunta on koe- ja kilpailutoiminnan asiantuntija ja niihin liittyvien asioiden valmistelija sekä valvoja.

 • Valmistelee hallitukselle sääntö- ja koeohjeisiin liittyvät muutosehdotukset.
 • Esittelee hallitukselle Suomen edustajat kansainvälisiin tuomaritehtäviin ja edustuksellisiin koe- ja kilpailutapahtumiin.
 • Seuraa palveluskoirien koe- ja kilpailutoimintaan liittyviä asioita sekä kotimaassa että ulkomailla.
 • Suunnittelee ja huolehtii liiton antaman tuomari- ja koulutusohjaajakoulutuksen.
 • Suunnittelee ja huolehtii kansainvälistenkilpailujen joukkueiden nimittämisen vaatimat järjestelyt.

Pelastuskoiratoimikunta

Toimikunta on pelastuskoirien koulutus- ja koetoiminnan asiantuntija sekä niihin liittyvien asioiden valmistelija ja valvoja.

 • Suunnittelee pelastuskoiratoimintaan liittyvät asiat.
 • Pitää yhteyttä pelastustoiminnasta vastaaviin viranomaisiin ja huolehtii pelastuskoiratoimintaan liittyvien viranomaiskontaktien toteuttamisesta.
 • Vastaa pelastuskoiratoiminnan tuomarikoulutuksen ja pelastuskoirakoulutusohjaajien koulutuksen toteuttamisesta.
 • Vastaa ryhmänjohtajien koulutuksesta. Vastaa jäsenyhdistyksille annettavasta käytännön pelastuskoirakoulutuksesta.

Jalostustoimikunta

Toimikunta on jalostusasioiden asiantuntija ja ohjaa niiden rotujen jalostusasioita, joiden rotujärjestö se on. Toimikunta tekee yhteistyötä Kennelliiton sekä muiden sidosryhmien kanssa jalostusta ja koulutusta koskevissa kysymyksissä.

 • Seuraa liitolle asetettujen rotujen jalostustoimintaa ja suunnittelee yhdessä niiden kanssa rotujärjestötoimintaa.
 • Huolehtii tuomarikollegioiden ja tuomareiden erikoistumiskoulutustilaisuuksien järjestämisestä.
 • Vastaa vuosittaisesta PK-tapahtuman näyttelystä.

Maalimiestoimikunta

Toimikunta on suojelukoemuotojen maalimiestoiminnan ja kilpailuavustajakoulutuksen asiantuntija. Toimikunta vastaa liiton maalimiestoiminnasta järjestäen harjoitusmaalimiesten ja kilpailuavustajien koulutustilaisuuksia.

Avoimet koe- ja kilpailulajit -toimikunta

Toimikunta on koiratanssin, rally-tokon ja TOKOn asiantuntija ja niihin liittyvien asioiden valmistelija sekä valvoja. Toimikunnan alaisuudessa on kolme työryhmää: koiratanssityöryhmä, rally-toko-työryhmä ja TOKO-työryhmä. Toimikunta järjestää toimintaansa liittyvien koemuotojen tuomari- ja toimihenkilökoulutuksen.

Luonnetoimikunta

Toimikunta on koirien luonnetestien ja MH-luonnekuvauksen asiantuntija ja näihin liittyvien asioiden valmistelija sekä valvoja. Toimikunta järjestää toimintaansa liittyvien testimuotojen tuomari- ja toimihenkilökoulutuksen.

Kansallisten palveluskoirakoelajien toimikunta

Toimikunnan tavoitteena on ryhmien vetäjien ja koulutusohjaajien koulutuksen kehittäminen. Tavoitteena on järjestää leirejä ja muita koulutustilaisuuksia.

Verkko-oppimistoimikunta

Tavoitteena on, että verkko-oppiminen tukee ja täydentää nykyistä koulutusjärjestelmää. Toimikunta selvittää, miten verkko-oppimista voidaan hyödyntää liiton eri koulutuksissa ja mitä nykyisistä koulutuksista tai niiden osista kannattaa tehdä kokonaan tai osaksi verkkokoulutuksena. 

Sivua päivitetty 4.3.2021

Koetoiminta
SPKL:n kanssa yhteistyössä
Royal Canin -uusi
Dogsport.fi / Dog & Cat
Orion Pharma Eläinlääkkeet
Agria
Back on Track
Showlink
Ray
Skl
IRO