Toko-, Rally-toko- ja Koiratanssi-tiedote 25.11.2015

25.11.2015 ǀ SPKL


1.1.2016 näiden kokeiden ja kurssien hallinnointi siirtyy Suomen Palveluskoiraliitolle. Tähän tiedotteeseen on kirjattu tärkeimmät koetoimintaan vaikuttavat ohjeistukset.

Kokeiden anominen

 • 1.4.2016 alkaen yli 10 koiran kokeita voi anoa kahden kuukauden anomisajalla (esim. 21.7. olevan kokeen viimeinen anomispäivä on 21.5.). Maksimissaan 10 koiran kokeiden anomisaika on viimeistään 1 kuukausi ennen koepäivää.
 • 1.4.2016 alkaen kokeet anotaan Suomen Palveluskoiraliiton koe- ja kilpailujärjestelmän kautta.
 • Suomen Palveluskoiraliitto kehittää uutta koe- ja kilpailujärjestelmäänsä parhaillaan. Järjestelmästä ja sen toiminteista tiedotetaan myöhemmin lisää.


Kokeisiin osallistuminen

 • Kokeisiin osallistumiseen liittyvät säännöt ja vaatimukset eivät muutu.
 • Toko-, Rally-toko- ja koiratanssikokeeseen tai kilpailuun osallistuvan jäsenvaatimukset eivät muutu.


Häntärahat vuodelle 2016

 • 1.1.2016 alkaen Toko-, Rally-toko ja koiratanssikokeista tulee maksaa häntärahaa Palveluskoiraliitolle. Häntäraha on 3,50 € / kokeeseen osallistunut koira + 4 € koekohtainen koemaksu. Esim. koemaksu 30 koiran kokeesta muodostuu seuraavasti: 30 x 3,50 € = 105 € + 4 € = 109 €.
 • Maksu tulee suorittaa heti kokeen jälkeen Suomen Palveluskoiraliiton tilille FI41 8000 1800 2309 80.
 • Maksun viestikenttään tulee kirjoittaa koepaikka, kokeen päivämäärä sekä koirien lukumäärä mistä maksu muodostuu.
 • Huom! Suomen Palveluskoiraliitto on päättänyt, että vuodelle 2016 jo anottujen kokeiden osallistumismaksuja voi korottaa jos järjestävä yhdistys katsoo sen tarpeelliseksi. Viestin osallistumismaksun muutoksesta voi lähettää Palveluskoiraliittoon osoitteeseen toimisto@palveluskoiraliitto.fi. Viestistä tulee käydä ilmi kokeen järjestäjä, kokeen aika ja paikka sekä nykyiset osallistumismaksut ja korotetut maksut.


Kurssien anominen

 • Toko-, Rally-toko- ja koiratanssitoimitsijoiden kurssit tulee anoa Suomen palveluskoiraliitolta käyttäen Kennelliiton kurssianomuskaavaketta. Anomuksen voi lähettää sähköisenä osoitteeseen toimisto@palveluskoiraliitto.fi tai kirjepostina osoitteeseen: Suomen Palveluskoiraliitto ry, Koulukuja 1, 04200 Kerava.
 • Kurssien anomisessa noudatetaan 4 kuukauden anomisaikaa 31.3.2016 asti. 1.4. alkaen kurssit voi anoa 2 kuukauden anomisajalla.
 • Kurssivaatimukset säilyvät ennallaan.


Jäsenyydet

 • Toko-, Rally-toko- ja koiratanssikokeita järjestävän yhdistyksen tulee olla Suomen Kennelliiton jäsenyhdistys.
 • Toko-, Rally-toko- ja koiratanssikokeiden tuomareiden, koetoimitsijoiden tai muiden toimitsijoiden tulee olla Suomen Kennelliiton jäseniä.
 • Palveluskoiraliitto ei edellytä Suomen Palveluskoiraliiton jäsenyyttä Toko-, Rally-toko- ja koiratanssikokeita järjestävältä yhdistykseltä tai näiden lajien tuomareilta ja toimitsijoilta.

Suomen Palveluskoiraliitto ry
Koulukuja 1, 04200 Kerava
email: toimisto@palveluskoiraliitto.fi puh: 050 554 9222

Koetoiminta
SPKL:n kanssa yhteistyössä
Royal Canin -uusi
Dogsport.fi / Dog & Cat
Orion Pharma Eläinlääkkeet
Back on Track
Showlink
Skl
IRO