NÄMÄ OHJEET OVAT VOIMASSA 1.1.2021 ALKAEN

PEKO A -KURSSI 1 (KK 1 / A taso)

Esittely
Kurssi on pelastuskoiratoimintaa syventävä sekä etsintätehtäviin ja B-kurssille valmentava teoriakurssi.
A-kurssin voi järjestää paikalliskoulutuksena tai valtakunnallisena koulutuksena.

Kohderyhmä
Pelastuskoiratoiminnasta kiinnostuneet tai pelastuskoiratoiminnassa jo mukana olevat.

Kurssille osallistumisen kriteerit
- Osallistuja on suorittanut itse kouluttamallaan koiralla käyttäytymiskokeen eli BH -kokeen hyväksytysti.
- Osallistuja on Palveluskoiraliiton jäsenyhdistyksen jäsen. (Jäsenyys turvaa osallistujalle vakuutuksen.)
- Jäsenyhdistys puoltaa henkilöä koulutukseen (sähköinen puolto Virkussa ilmoittautumisen yhteydessä).

Osaamistavoitteet
- Kurssilainen tietää Suomen Palveluskoiraliiton pelastuskoiratoiminnan valmius- ja koulutusjärjestelmän sisällön.
- Koiranohjaaja ymmärtää millaisia valmiuksia koiralla ja koiranohjaajalla tulee olla etsintätehtävällä.
- Tiedostaa hälytysryhmän yleiset vaatimukset ja sitoutumisen vaikutukset omaan toimintaansa.
- Ymmärtää ilmavirtausten ja maasto-olosuhteiden vaikutuksen koiran käytössä ja etsintäsuunnitelman laadinnassa.
- Ymmärtää pelastuskoiran perusetsintätaktiikat ja soveltamisen eri tilanteissa.
- Koiranohjaaja saa valmiudet etsintäsuunnitelman tekemiseen ja toteuttamiseen etsintätehtävä ja vallitsevat olosuhteet huomioiden.
- Koiranohjaaja tiedostaa dokumentoinnin tärkeyden etsintätehtävillä.
Antaa valmiuden PEKO etsintä B-kurssille.

Osallistujamäärä
Kurssille voidaan ottaa 10–20 oppilasta (riippuen kurssin luonteesta).

Kesto
Kahdeksan tuntia lähiopetuksena.
Mahdollista järjestää myös verkkokoulutuksena (kurssin kesto verkkokurssina on noin 1–2 kuukautta).

Kouluttaja
Kouluttajana voi toimia VAK-kouluttaja* ja / tai Peko-kouluttajakoulutuksen käynyt henkilö. Koulutuksen anoja voi esittää kouluttajaa, Pelastuskoiratoimikunta päättää kouluttajan.
* VAK-kouluttaja on Vapepan kouluttamana valmiuskouluttaja.

Ohjelma
Riippuen toteutuksesta; verkkokurssina vai lähiopetuksena.

Järjestävä taho
Kurssi voidaan toteuttaa lähiopetuksena tai verkkokoulutuksena.
Lähiopetuksessa järjestävä taho on SPKL:n jäsenyhdistykset, verkkokoulutuksessa järjestävä taho on SPKL ja verkkokouluttajat.

Kurssin anominen
Koulutuksen voi yhdistys anoa viimeistään yksi kuukausi (1 kk) ennen aiottua kurssin aloituspäivämäärää.
Verkkokoulutuksen ajankohdan määrittää Palveluskoiraliiton Pelastuskoiratoimikunta.

Päivitetty 25.11.2020

Koetoiminta
SPKL:n kanssa yhteistyössä
Royal Canin -uusi
Dogsport.fi / Dog & Cat
Orion Pharma Eläinlääkkeet
Back on Track
Showlink
Skl
IRO