OHJE PELASTUSKOIRAKOULUTUSTEN ANOMISEEN

Palveluskoiraliiton jäsenyhdistykset voivat anoa liitolta paikallisia ja maakunnallisia pelastuskoirien koulutuskursseja, leirejä ja seminaareja.

Koulutusanomukset tulee hakea koulutuskorimallin mukaisille tasovaatimuksille. Koulutusanomukset jaetaan kolmeen eri ryhmään; paikalliset, maakunnalliset ja valtakunnalliset koulutukset. Näistä koulutustilaisuuksista liitto maksaa kulukorvauksia alla eriteltyjen kulukorvausten mukaisesti.

Paikalliset koulutukset:
Yhdistyksen järjestämä koulutus, johon voi osallistua ensisijaisesti sen Vapepan maakuntajaon mukaisen SPKL:n jäsenyhdistysten jäsenet.

Koulutukset voidaan jakaa korin KK-0, KK-1 sekä KK-2 korin koulutuksiin. KK-0 korin koulutus järjestetään omana osionaan, sitä ei voi liittää KK-1 tai KK-2 yhteyteen (tasovaatimus). Koulutukset voivat koostua maksimissaan kahden eri korin koulutuksiin vaatimustasot huomioiden, kuitenkin niin, että eri tason koreilla on oman tason mukainen koulutus ryhmä. KK-0 korin koulutukseen voi osallistua ylemmän korimallin kriteerit täyttävä koirakko. Koulutuksia haetaan SPKL:n Virkku.net-järjestelmän kautta.

Anomuksessa tulee ilmetä haettavan koulutuksen painopiste, mihin koriin/koreihin koulutukset haetaan sekä mikä on haettavan koulutuksen tavoite. Anomuksessa on ilmettävä haettavan koulutuksen maksimi osallistujamäärä. Koulutusta anova yhdistys esittää haettavaa kouluttajaa. Pääsyvaatimuksena on haettavaan koriin vaadittava koesuoritus (0-korissa ei vaatimusta). Koulutus haetaan pelastuskoiratoimintaa harrastaville paikallisyhdistysten jäsenille. Koulutuksiin ilmoittaudutaan Virkun kautta.

Maakunnalliset koulutukset (Vapepan maakuntajako):
Yhdistysten järjestämä koulutus, johon on mahdollista osallistua eri maakunnista, mikäli kriteerit osallistumiselle täyttyvät. Kuten paikalliskoulutukset, mutta SPKL määrittelee kouluttajan (yhdistykset voivat esittää kouluttajaa). Koulutuksiin ilmoittaudutaan oman yhdistyksen ryhmänjohtajan kautta, joka tarvittaessa asettaa hakijat puoltojärjestykseen. Valinnat koulutukseen suorittaa PEKO-toimikunta.

Valtakunnalliset koulutukset:
Yhdistyksen/yhdistysten esittämä koulutus, johon osallistuminen valtakunnallista. Ohjaus SPKL:n ja järjestetään yhteistyössä paikallisyhdistyksen kanssa.

Koulutukset ohjataan KK-3 korin mukaisiin erikoiskoulutuksiin. Pääsyvaatimuksena koiralla on viranomaistasoon vaadittavat koesuoritukset (korkeintaan kalenterivuoden vanhentuneet).

Anomuksessa tulee ilmetä haettavan koulutuksen painopiste, sekä mikä on haettavan koulutuksen tavoite. SPKL valitsee koulutuksen kouluttajan/kouluttajat. Koulutukseen haetaan Palveluskoiraliiton kautta ja valinnat kurssille suorittaa PEKO-toimikunta.

Muut koulutukset:
Yhteistyötahojen (mm. Pelastusopisto) järjestämiin koulutuksiin haetaan erillisten hakuohjeiden mukaisesti.

Koetoiminta
SPKL:n kanssa yhteistyössä
Royal Canin -uusi
Dogsport.fi / Dog & Cat
Orion Pharma Eläinlääkkeet
Back on Track
Showlink
Skl
IRO