Rally-tokon ylituomarikurssi keväällä 2021

20.08.2020 ǀ SPKL

Rally-tokon ylituomarikurssi järjestetään keväällä 2021:

13.3. Nurmijärvellä
14.3. Jokelassa
17.-18.4. ja 22.-23.5. Ylöjärvellä

Näyttökoe pidetään 13.11.2021.

Kurssille hyväksytään enintään 12 henkilöä. Kurssin johtajana toimii rally-tokon ylituomari Tiia Hämäläinen.

Osallistujilta edellytetään täysiaikaista läsnäoloa.

Vaatimukset koulutukseen osallistuville:

- Täytettävä Kennelliiton asettamat jäsenyysvaatimukset (Kennelliiton ja Kennelliiton jäsenyhdistyksen jäsenyys)
- vähintään 18 vuoden ikä
- Kennelliiton jäsenyhdistyksen suositus
- suorittanut ylituomarikurssi 1:n
- kokenut, pätevöity rally-tokon koetoimitsija
- on toiminut rally-tokon koulutusohjaajana (pätevöity rally-tokon koulutusohjaaja)
- on osallistunut aktiivisesti kilpailujen järjestelyihin toimien vastaavana koetoimitsijana, pisteenlaskussa sekä tuomarin sihteerinä
- on kilpaillut itse tuloksekkaasti rally-tokossa, jossa tulos MES-luokassa
- yleistä luottamusta nauttiva, luonteensa ja arvostelukykynsä puolesta ylituomarin tehtävään sopiva
- riittävä fyysinen kunto ja henkiset ominaisuudet tuomarintehtävään
- hyvä suullinen ja kirjallinen esitystaito
- on kykeneväinen tuomarien ja koetoimihenkilöiden koulutukseen.

Valinnassa otetaan huomioon hakijan rally-tokoharrastuksen laatu ja laajuus, kilpailukokemus, alueellinen tuomaritarve sekä muut vaatimuksiin liittyvät seikat. Mikäli yhdistys suosittelee useampaa henkilöä tuomarikurssille, tulee puoltojärjestys mainita.

Hakijan tulee täyttää vapaamuotoinen hakemus liitteineen (kopio YT1-kortista, harrastus-cv, koirayhdistyksen suositus, Palveluskoiraliiton puolto sekä kopiot toimitsija- ja koulutusohjaajakorteista). Vaatimusten tulee olla täytetyt ennen kuin hakuaika umpeutuu.

Kurssille ilmoittaudutaan Virkussa, ilmoittautuminen aukeaa marraskuussa.

Koetoiminta
SPKL:n kanssa yhteistyössä
Royal Canin -uusi
mevet
Orion Pharma Eläinlääkkeet
Showlink
TopDog
Agria
Ray
Skl
IRO