Kansallisten pelastuskoirakokeiden uusi koeohje julkaistu

16.10.2017 ǀ SPKL

Kennelliiton hallitus on kokouksessaan 14.9.2017 hyväksynyt uuden koeohjeen kansallisia pelastuskoirakoeohjeita koskien. Vuoden 2018 alusta voimaan tuleva koeohje on luettavissa Palveluskoiraliiton Virkku.net-palvelussa (https://www.virkku.net/files/PEKO-koeohje_2018.pdf).

Koetoiminta
SPKL:n kanssa yhteistyössä
Royal Canin -uusi
mevet
Miquel Caninero
Orion Pharma Eläinlääkkeet
If
Ray
Skl
Iro