IPO-R-koeohjeen käyttöönotto peruttu

06.06.2019 ǀ SPKL

1.1.2019 käyttöönotetun kansainvälisen pelastuskoirakokeen (IPO-R) koeohjeen käyttöönotto on peruttu 5.6.2019.

Syy koeohjeen käyttöönoton peruuttamiseen ovat ne monet ristiriidat, joita on palvelus- ja pelastuskoirakoesääntöjen ja Kennelliiton kaikkia koemuotoja koskevien sääntöjen ja ohjeiden sekä kansainvälisen pelastuskoirakoeohjeiston välillä. Koeohje voidaan ottaa uudelleen käyttöön, kun ristiriidat on saatu ratkaistua tavalla, joka noudattaa Kennelliiton kokeille vahvistamia sääntöjä ja ohjeita.

Koeohjeen voimaantulon ja sen peruuttamisen välissä suoritettujen kokeiden tulokset jäävät voimaan.

Peruuttamispäätöksen jälkeen ei anottuja kokeita voida myöntää ja jo myönnettyjä kokeita ei voida järjestää, vaan ne tulee peruuttaa.

Koetoiminta
SPKL:n kanssa yhteistyössä
Royal Canin -uusi
mevet
Orion Pharma Eläinlääkkeet
Showlink
TopDog
Agria
Ray
Skl
IRO