Ylituomarikurssi 1, verkkokurssi 16.1.-19.2.2023

 16.01 - 19.02 | Verkkokoulutus


Suomen Palveluskoiraliitto järjestää alkuvuodesta 2023 ylituomarikurssi 1:n verkkokurssina.

Ylituomarikurssi 1 on osa ylituomarikoulutusta, peruskoulutus kaikkien koe- ja kilpailulajien yli­ tuomarikursseja varten. Tämä verkkokurssi on avoin Suomen Palveluskoiraliiton hallinnoimien koe- ja kilpailulajien ylituomarikoulutettaville.

Aika: 16.1. - 19.2.2023, kesto noin 5 viikkoa.
Huomioithan, että kurssin suorittaminen edellyttää annettujen tehtävien tekemistä, lopputentin läpäisemistä sekä aktiivista osallistumista verkkokeskusteluihin.

Kuvaus: Verkkokurssi, ei lähiopetusta. Kurssilaisella oltava käytössään tietokone ja internet-yhteys. Kurssi on tarkoitettu Suomen Palveluskoiraliiton hallinnoimien koe- ja kilpailulajien ylituomariksi tähtääville.

Järjestäjä: Suomen Palveluskoiraliitto ry Kurssin johtaja: Eija Koistinen, muut kouluttajat Kaarina Pirilä ja Carina Savander-Ranne
Rajoitettu osanotto: enintään 30 henkilöä

Tiedustelut sähköpostitse ajalla 1.-30.11.2022, Eija Koistinen, eija.jaki@kolumbus.fi

Varsinainen ilmoittautuminen tapahtuu Virkun kautta, ilmoittautumisen salasana: 2023YT1. Koulutukseen ilmoittautumisessa oltava seuraavat tiedot: nimi- ja postiosoitetiedot, puhelinnumero, sähköpostiosoite sekä kennelliiton jäsennumero (Tietoja järjestäjälle-kohtaan Virkun ilmoittautumislomakkeessa). Ilmoittaudu LISÄKSI Kennelliiton omakoira-järjestelmässä.

Virkku-ilmoittautumisen jälkeen osallistujan tulee lähettää jäsenyhdistyksensä puoltama ja allekirjoittama ylituomarihakemus (ns. sininen kortti) osoitteella Suomen Palveluskoiraliitto ry, Koulukuja 1 04200 Kerava. Tyhjiä kortteja voi tilata Palveluskoiraliitosta tai Kennelpiiriltä. Liitä hakemukseen lyhyt esittely itsestäsi ja toiminnastasi siinä koemuodossa, jonka ylituomariksi olet hakeutumassa.

Ylituomarihakemuksen ja esittelyn tulee olla Suomen Palveluskoiraliitossa 1.12.2022 mennessä.

Suomen Palveluskoiraliitto ry käsittelee hallinnoimiensa lajien ylituomarikoulutukseen hakevien puollot ylituomarihakemuksen perusteella.

Osallistumismaksu: 90 €, maksutiedot lähetetään kurssipaikan varmistuttua.
Lisätietoa kurssista: www.palveluskoiraliitto.fi -> Kurssit

Myöhästyneitä tai puutteellisia hakemuksia ei käsitellä. Kaikkien vaatimusten on täytyttyvä ennen 1.12.2022 mennessä.


YLITUOMARIKSI AIKOVALLE ASETETTAVAT VAATIMUKSET:

  • Henkilön on oltava Kennelliiton jäsen.
  • Ylituomariksi aikovan on oltava luonteensa ja arvostelukykynsä puolesta tehtävään sopiva. Hänen on ymmärrettävä, mitä Kennelliiton myöntämä ylituomarin pätevyys häneltä edellyttää kaikessa hänen kenneltoiminnassaan: koiranohjaajana, kilpailijana, arvostelevana tuomarina, kouluttajana, jne.
  • Henkilöllä on oltava riittävä fyysinen kunto ja henkiset ominaisuudet kyseiseen tehtävään.
  • Koulutukseen pyrkivä henkilö on kokenut kyseisen koemuodon vastaava koetoimitsija ja osallistunut ko­keiden tai kilpailujen järjestelyihin. Hän on myös toiminut aktiivisesti harrastamansa koemuodon parissa sekä toiminut tuloksekkaasti kilpailleena koiranohjaajana.
  • Henkilö on kykenevä kouluttamaan koetuomareita sekä koetoimihenkilöitä.
  • Rotujärjestöt ja lajiliitot määrittelevät koe- ja kilpailumuotokohtaiset lisävaatimukset koulutusohjeissaan.
  • Palvelus- ja pelastuskoiralajeihin hakevalla tulee olla palveluskoirakokeiden peruskurssin 1-osa suoritettuna.


Ylituomarihakemus
Ylituomarihakemuksen (sininen kortti) voi pyytää Palveluskoiraliitosta osoitteesta toimisto@palveluskoiraliitto.fi. Ilmoita pyynnön ohessa postiosoite, mihin kortti lähetetään. Suomen palveluskoiraliiton hallinnoimien lajien ylituomarikoulutukseen hakeutuvat pyytävät puollon omalta yhdistykseltään ja lähettävät kortin Palveluskoiraliiton toimistoon.

Koetoiminta
SPKL:n kanssa yhteistyössä
Royal Canin -uusi
Dogsport.fi / Dog & Cat
Orion Pharma Eläinlääkkeet
Back on Track
Showlink
Skl
IRO