Tuomarikoulutus: IPO-lajikurssi

 24.03 - 24.03

Ilmoittautuminen 28.2.2018 mennessä.

Kurssi alkaa: 24.3.2018 09:00
Kurssipäivät ovat 24.–25.3., 14.–15.4., 19.–20.5. ja 26.–27.5.2018

Kansainvälinen suojelukoe (IPO) ja erikoisjälkikoe (FH)

Suojelukokeen lajikurssin pitää koe- ja kilpailutoimikunnan nimeämä kouluttaja, jolla on arvosteluoikeus suojelukokeessa. Suojelukokeen lajikurssi sisältää suojelukokeen (IPO), erikoisjälkikokeet (FH ja IPO-FH) ja muut kansainvälisen koeohjeen mukaiset Suomessa koeohjelmaan kuuluvat koelajit.

Suojelukokeen lajikurssi sisältää teoriaa ja käytännön harjoituksia yhteensä noin 60 tuntia. (8 kurssipäivää)

Suojelukokeen lajikurssille voivat osallistua peruskurssin osat 1 ja 2 hyväksytysti suorittaneet kokelaat sekä jonkun muun koelajin arvosteluoikeuden omaavat tuomarit, jotka ovat itse kouluttamallaan koiralla saavuttaneet 3-luokan koulutustunnuksen suojelukokeen 3-luokasta, ja joilla on kilpailuavustajan pätevyys tai vastaavat tiedot, sekä kokelaat, jotka täyttävät FCI:n tuomareille määrittämät vähimmäisvaatimukset. Mikäli kurssille ilmoittautuu henkilöitä, joilla ei ole kilpailuavustajapätevyyttä, järjestetään heille maalimieskurssin teoria-osuus ja kenttätyöskentelyharjoitukset.

Suojelukokeen koearvostelukertoja tulee suorittaa hyväksytysti vähintään 5 kokeessa, joissa on yhteensä vähintään 30 koiraa, jakautuen kaikkiin koeluokkiin. Koearvostelu kattaa aina kokeen kaikki osat (A, B, C).
Erikoisjäljen koearvostelukertoja kokelaan tulee suorittaa hyväksytysti vähintään 3 kokeessa, joissa on yhteensä vähintään 10 koiraa.

Koetoiminta
SPKL:n kanssa yhteistyössä
Royal Canin -uusi
Dogsport.fi / Dog & Cat
Orion Pharma Eläinlääkkeet
Back on Track
Showlink
Skl
IRO