Suomen Palveluskoiraliitto ry:n sääntömääräinen syyskokous

 18.11 - 18.11 | Tuusula


Lauantaina 18.11.2017 klo 11.00
Paikka: hotelli Gustavelund, Kirkkotie 36, 04310 Tuusula
Valtakirjojen tarkastus klo 10.00–10.45

Kokouksessa käsiteltävät asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen
- kokouksen puheenjohtajan valitseminen
- kokouksen sihteerin valitseminen
- ääntenlaskijoiden valitseminen
- kahden pöytäkirjan tarkastajan valitseminen
3. Kokousedustajien valtakirjojen tarkastus
4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
5. Esityslistan hyväksyminen
6. Jäsenmaksujen määrääminen
7. Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2018
8. Hallituksen puheenjohtajan valitseminen kaudelle 2018–2019
9. Hallituksen jäsenten valitseminen erovuorossa olevien tilalle
Erovuorossa ovat muun Suomen alueelta Eija Koistinen, Harri Kuusisto, Mikael Laine ja Eija Rytkönen.
10. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valitseminen
11. Jäsenyhdistysten esittämät asiat
12. Muut esille tulevat asiat
13. Kokouksen päättäminen

Kokousedustus
Jäsenyhdistyksillä on oikeus nimittää yhdistyksen edustajat liiton kokouksiin seuraavasti: 1 kokousedustaja jokaista alkavaa 50 jäsentä kohden, kuitenkin enintään 5 edustajaa. Edustajan tulee olla ko. yhdistyksen henkilöjäsen.
Yhdistyksen tulee antaa edustajille kokouksessa esitettäväksi joko ote yhdistyksen pöytäkirjasta, jossa edustajat on nimetty, tai yhdistyksen allekirjoittama ja oikeaksi todistettu valtakirja. Mikäli edustaja on estynyt saapumasta kokoukseen, hän voi antaa valtakirjan vain toiselle saman yhdistyksen nimeämälle edustajalle. Myös muilla liiton jäsenyhdistysten jäsenillä on oikeus olla kokouksessa läsnä, ilman puhe- ja äänioikeutta. Jäsenyys täytyy todentaa esim. jäsenkortilla tai jäsenmaksukuitilla.
HUOM. Jokaiselle yhdistyksen äänelle tulee nimetä oma kokousedustaja. Samaa henkilöä ei voi nimetä käyttämään kaikkia yhdistyksen ääniä. Sama henkilö voi käyttää toisen edustajan äänioikeutta ainoastaan nimetyn edustajan henkilökohtaisella valtakirjalla.
Ilmoita kokousedustajien arvioitu lukumäärä oheisella linkillä perjantaihin 10.11. mennessä:
https://www.lyyti.in/SPKL_syyskokous2017

KESKUSTELUTILAISUUS klo 14.00

Palveluskoiraliitto järjestää syyskokouksen jälkeen kaikille rotujärjestöille ja rotuyhdistyksille avoimen keskustelutilaisuuden.

Keskustelutilaisuuden aiheena ovat Virkku.net -koetietojärjestelmän tarjoamat mahdollisuudet koota yhdistysten käyttöön mm. koe- ja testimäärät ja niiden tulokset sekä tilastointi ja vertailu kokeiden ja luonnetestien tuloksista.

Koetoiminta
SPKL:n kanssa yhteistyössä
Royal Canin -uusi
Dogsport.fi / Dog & Cat
Orion Pharma Eläinlääkkeet
Back on Track
Showlink
Skl
IRO