Suomen Palveluskoiraliitto ry:n sääntömääräinen kevätkokous

 21.04 - 21.04 | Tuusula


Lauantaina 21.4.2018 klo 11.00
Gustavelund kokoushotelli, Kirkkotie 36, 04310 Tuusula
Valtakirjojen tarkastus klo 10.00 – 10.45

Kokouksessa käsiteltävät asiat:

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen
- Kokouksen puheenjohtajan valinta
- Kokouksen sihteerin valinta
- Ääntenlaskijoiden valinta
- Kahden pöytäkirjan tarkastajan valinta
3. Kokousedustajien valtakirjojen tarkastus
4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
5. Esityslistan hyväksyminen
6. Vuoden 2017 toimintakertomus, tilit ja tilintarkastajan lausunto ja tilinpäätöksen vahvistaminen
7. Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille vuodelta 2017
8. Jäsenyhdistysten esittämät asiat
9. Muut esille tulevat asiat
10. Kokouksen päättäminen

Kokousedustus
Jäsenyhdistyksillä on oikeus nimittää yhdistyksen edustajat liiton kokouksiin seuraavasti: 1 kokousedustaja jokaista alkavaa 50 jäsentä kohden, kuitenkin enintään 5 edustajaa. Edustajan tulee olla ko. yhdistyksen henkilöjäsen. Yhdistyksen tulee antaa edustajille kokouksessa esitettäväksi joko ote yhdistyksen pöytäkirjasta, jossa edustajat on nimetty, tai yhdistyksen allekirjoittama valtakirja. Mikäli edustaja on estynyt saapumasta kokoukseen, hän voi antaa valtakirjan vain toiselle saman yhdistyksen nimeämälle edustajalle. Myös muilla liiton jäsenyhdistysten jäsenillä on oikeus olla kokouksessa läsnä, ilman puhe- ja äänioikeutta. Jäsenyys täytyy todentaa esim. jäsenkortilla tai jäsenmaksukuitilla.

HUOM. Jokaiselle yhdistyksen äänelle tulee nimetä oma kokousedustaja. Samaa henkilöä ei voi nimetä käyttämään kaikkia yhdistyksen ääniä. Sama henkilö voi käyttää toisen edustajan äänioikeutta ainoastaan nimetyn edustajan henkilökohtaisella valtakirjalla.

Ilmoita kokousedustajien arvioitu lukumäärä kokoustarjoilua varten oheisella linkillä 9.4. mennessä:
https://www.lyyti.in/spkl_kevatkokous2018

Koetoiminta
SPKL:n kanssa yhteistyössä
Royal Canin -uusi
Dogsport.fi / Dog & Cat
Orion Pharma Eläinlääkkeet
Back on Track
Showlink
Skl
IRO