Sääntömääräinen syyskokous 14.11.2020

 14.11 - 14.11 | Kerava


SUOMEN PALVELUSKOIRALIITTO RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS

Lauantaina 14.11.2020 klo 11.00
Paikka: Keravan lukion ja aikuislukion auditorio, Keskikatu 5, 04200 Kerava
Valtakirjojen tarkastus klo 10.00-10.45

Kokouksessa käsiteltävät asiat:

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen järjestäytyminen

  • Kokouksen puheenjohtajan valitseminen
  • Kokouksen sihteerin valitseminen
  • Ääntenlaskijoiden valitseminen
  • Vähintään kahden pöytäkirjantarkastajan valitseminen

3. Kokousedustajien valtakirjojen tarkastus
4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
5. Kokouksen esityslistan hyväksyminen
6. Jäsenmaksujen määrääminen
7. Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2021
8. Hallituksen jäsenten valitseminen erovuorossa olevien tilalle
Erovuorossa ovat muun Suomen alueelta Margareta Enne, Jani Heinilä, Eija Koistinen ja Mika Lindberg.

9. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valitseminen
10. Esitys kunniapuheenjohtajan nimeämisestä
11. Muut esille tulevat asiat
12. Kokouksen päättäminenKokoustilassa tulee käyttää maskia, elleivät terveydelliset syyt sitä estä.

Ilmoita kokousedustajien arvioitu lukumäärä oheisen linkin kautta 9.11. mennessä: https://www.lyyti.in/SPKL_syyskokous_2020

KOKOUSEDUSTUS
Jokaiselle yhdistyksen äänelle tulee nimetä oma kokousedustaja. Samaa henkilöä ei voi nimetä käyttämään kaikkia yhdistyksen ääniä. Sama henkilö voi käyttää toisen edustajan äänioikeutta ainoastaan nimetyn edustajan henkilökohtaisella valtakirjalla.

Jäsenyhdistyksillä on oikeus nimittää yhdistyksen edustajat liiton kokouksiin seuraavasti: 1 kokousedustaja jokaista alkavaa 50 jäsentä kohden, kuitenkin enintään 5 edustajaa. Edustajan tulee olla ko. yhdistyksen henkilöjäsen. Yhdistyksen tulee antaa edustajille kokouksessa esitettäväksi joko ote yhdistyksen pöytäkirjasta, jossa edustajat on nimetty, tai yhdistyksen allekirjoittama valtakirja. Mikäli edustaja on estynyt saapumasta kokoukseen, hän voi antaa valtakirjan vain toiselle saman yhdistyksen nimeämälle edustajalle. Myös muilla liiton jäsenyhdistysten jäsenillä on oikeus olla kokouksessa läsnä, ilman puhe- ja äänioikeutta. Jäsenyys täytyy todentaa esim. jäsenkortilla tai jäsenmaksukuitilla.

Kokouksessa ei tänä vuonna poikkeuksellisesti ole kahvitarjoilua.

Koetoiminta
SPKL:n kanssa yhteistyössä
Royal Canin -uusi
Dogsport.fi / Dog & Cat
Orion Pharma Eläinlääkkeet
Back on Track
Showlink
Skl
IRO