Palveluskoiraliiton sääntömääräinen syyskokous

 19.11 - 19.11 | Tuusula, hotelli Gustavelund

PALVELUSKOIRALIITON SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS

Lauantaina 19.11.2016 klo 11.00, valtakirjojen tarkastus klo 9.45-10.30
Paikka: hotelli Gustavelund, Kirkkotie 36, 04310 Tuusula

Kokouksessa käsiteltävät asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen
- kokouksen puheenjohtajan valinta
- kokouksen sihteerin valinta
- ääntenlaskijoiden valinta
- kahden pöytäkirjan tarkastajan valinta
3. Kokousedustajien valtakirjojen tarkastus
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Esityslistan hyväksyminen
6. Jäsenmaksujen määrääminen
7. Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2017
8. Hallituksen jäsenten valitseminen erovuorossa olevien tilalle
Erovuorossa ovat Uudenmaan alueelta Susanna Korri, Nina Palmu ja Esa Tapio sekä muun Suomen alueelta Jani Heinilä
9. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valitseminen
10. Jäsenyhdistysten esittämät asiat
a. Suomen Australiankarjakoirat ry:n esitys australiankarjakoiran PEVISA- ja jalostuksen tavoiteohjelmista
Suomen Australiankarjakoirat ry:n esitys australiankarjakoiran PEVISA-ohjelmaksi vuosille 2017-2021:
Pentujen vanhemmista tulee olla ennen astutusta annettu lonkkakuvaus- ja kyynärkuvauslausunto sekä astutushetkellä voimassa oleva silmätarkastuslausunto.
Rekisteröinnin raja-arvona lonkkaniveldysplasian aste D ja kyynärniveldysplasian aste 1.
Silmätutkimuslausunto ei saa olla 24kk vanhempi. Perinnöllistä kaihia tai PRA:ta sairastavan koiran jälkeläisiä ei rekisteröidä.
Jalostukseen käytettävällä koiralla tulee olla virallinen selän spondyloosilausunto ennen koiran toista (2.) pentuetta. Mikäli koiralla on ennen ensimmäistä (1.) pentuetta virallinen lausunto selän spondyloosista, ei selkää tarvitse kuvata uudelleen.
Rekisteröinnin raja-arvoa ei ole, tutkimuspakko.

Suomen Australiankarjakoirat ry:n esitys australiankarjakoiran jalostuksen tavoiteohjelmaksi on luettavissa yhdistyksen www-sivuilta osoitteessa:
http://www.sakkry.com/userData/suomen-australiankarjakoirat-ry/2016_JTO_VALMIS.pdf

b. Suomen Mustaterrierit ry:n puoltoanomus rotujärjestöanomukseen
Suomen Mustaterrierit ry anoo Suomen Palveluskoiraliitto ry:n puoltoa rotujärjestöanomukselleen. Suomen Mustaterrierit ry toimii venäjänmustaterrierin rotua harrastavana yhdistyksenä ja hakee rotujärjestöstatusta.
11. Muut esille tulevat asiat
12. Kokouksen päättäminen

Kokousedustus
Jäsenyhdistyksillä on oikeus nimittää yhdistyksen edustajat liiton kokouksiin seuraavasti: 1 kokousedustaja jokaista alkavaa 50 jäsentä kohden, kuitenkin enintään 5 edustajaa. Edustajan tulee olla ko. yhdistyksen henkilöjäsen.
Yhdistyksen tulee antaa edustajille kokouksessa esitettäväksi joko ote yhdistyksen pöytäkirjasta, jossa edustajat on nimetty, tai yhdistyksen allekirjoittama ja oikeaksi todistettu valtakirja. Mikäli edustaja on estynyt saapumasta kokoukseen, hän voi antaa valtakirjan vain toiselle saman yhdistyksen nimeämälle edustajalle. Myös muilla liiton jäsenyhdistysten jäsenillä on oikeus olla kokouksessa läsnä, ilman puhe- ja äänioikeutta. Jäsenyys täytyy todentaa esim. jäsenkortilla tai jäsenmaksukuitilla.


Ilmoita kokousedustajien arvioitu lukumäärä oheisella linkillä (14.11. mennessä):
https://www.lyyti.in/SPKL_syyskokous2016

Koetoiminta
SPKL:n kanssa yhteistyössä
Royal Canin -uusi
Dogsport.fi / Dog & Cat
Orion Pharma Eläinlääkkeet
Back on Track
Showlink
Skl
IRO