Palveluskoiraliiton sääntömääräinen syyskokous 16.11.2019

 16.11 - 16.11 | Kerava

Lauantaina 16.11.2019 klo 11.00
Paikka: Keravan lukion ja aikuislukion auditorio, Keskikatu 5, 04200 Kerava
Valtakirjojen tarkastus klo 10.00-10.50

Kokouksessa käsiteltävät asiat:

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen

  • Kokouksen puheenjohtajan valitseminen
  • Kokouksen sihteerin valitseminen
  • Ääntenlaskijoiden valitseminen
  • Vähintään kahden pöytäkirjantarkastajan valitseminen

3. Kokousedustajien valtakirjojen tarkastus

4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

5. Kokouksen esityslistan hyväksyminen

6. Jäsenmaksujen määrääminen

7. Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2020

8. Hallituksen puheenjohtajan valitseminen

9. Hallituksen jäsenten valitseminen erovuorossa olevien tilalle

  • Erovuorossa ovat Uudeltamaalta Ilona Erhiö, Susanna Korri ja Tuuli Koski sekä muun Suomen alueelta Vesa Häkkinen.

10. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valitseminen

11. Muut esille tulevat asiat

12. Kokouksen päättäminen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ilmoita kokousedustajien arvioitu lukumäärä kokoustarjoilua varten oheisen linkin kautta 10.11. mennessä: https://www.lyyti.in/Saantomaarainen_syyskokous_2019_1710
Kokousedustus

HUOM. Jokaiselle yhdistyksen äänelle tulee nimetä oma kokousedustaja. Samaa henkilöä ei voi nimetä käyttämään kaikkia yhdistyksen ääniä. Sama henkilö voi käyttää toisen edustajan äänioikeutta ainoastaan nimetyn edustajan henkilökohtaisella valtakirjalla.

Jäsenyhdistyksillä on oikeus nimittää yhdistyksen edustajat liiton kokouksiin seuraavasti: 1 kokousedustaja jokaista alkavaa 50 jäsentä kohden, kuitenkin enintään 5 edustajaa. Edustajan tulee olla ko. yhdistyksen henkilöjäsen. Yhdistyksen tulee antaa edustajille kokouksessa esitettäväksi joko ote yhdistyksen pöytäkirjasta, jossa edustajat on nimetty, tai yhdistyksen allekirjoittama valtakirja. Mikäli edustaja on estynyt saapumasta kokoukseen, hän voi antaa valtakirjan vain toiselle saman yhdistyksen nimeämälle edustajalle. Myös muilla liiton jäsenyhdistysten jäsenillä on oikeus olla kokouksessa läsnä, ilman puhe- ja äänioikeutta. Jäsenyys täytyy todentaa esim. jäsenkortilla tai jäsenmaksukuitilla.

Koetoiminta
SPKL:n kanssa yhteistyössä
Royal Canin -uusi
Dogsport.fi / Dog & Cat
Orion Pharma Eläinlääkkeet
Back on Track
Showlink
Skl
IRO