Palveluskoiraliiton sääntömääräinen syyskokous 13.11.2021

 13.11 - 13.11 | Kerava


Aika: Lauantaina 13.11.2021 klo 11.00
Paikka: Keravan lukion ja aikuislukion auditorio, Keskikatu 5, Kerava
Valtakirjat tarkistetaan etukäteen ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen.

Kokouksessa on etäosallistumismahdollisuus Microsoft Teams -sovelluksella.

Laki väliaikaisesta poikkeamisesta (375/2021) osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista mahdollistaa kokouksen järjestämisen myös etäyhteyksin.
Tämä laki on tullut voimaan 8 päivänä toukokuuta 2021 ja on voimassa 30 päivään kesäkuuta 2022.
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2021/20210375
Palveluskoiraliiton hallitus sallii etäosallistumisen kokoukseen. Etäosallistumiseen käytetään Microsoft Teams -sovellusta.

Kaikkien kokoukseen osallistuvien tulee ilmoittautua etukäteen 5.11.2021 klo 22:00 mennessä. Ilmoittautuminen tulee tehdä verkossa täytettävällä lomakkeella osoitteessa https://www.lyyti.in/spkl_syyskokous2021. Ilmoittautumisvelvollisuus koskee kaikkia osallistujia. Valtakirjat tulee toimittaa ilmoittautumisen yhteydessä ja valtakirjat tarkistetaan ilmoittautumisajan päätyttyä.

Äänestykset toteutetaan sähköisesti. Myös paikan päällä olevien osallistujien tulee varata käyttöönsä laite (älypuhelin, tabletti tai tietokone) äänestämistä varten.
Kokouksessa on noudatettava viranomaismääräyksiä turvallisuuden varmistamiseksi koskien muun muassa henkilömääriä, turvaetäisyyksiä ja hygieniaohjeistuksia. Paikan päällä olevia osallistujia suositellaan käyttämään kasvomaskia.

Osallistuminen etäyhteydellä:
1. Kokouksen etäyhteys järjestetään Microsoft Teams-sovelluksella.
2. Kokoukseen osallistumiseksi tarvitset internet-yhteydellä varustetun tietokoneen tai mobiililaitteen (älypuhelin tai tabletti), kaiuttimen tai kuulokkeet sekä mikrofonin.
3. Kokoukseen voi liittyä käyttämällä tietokoneelle tai mobiililaitteelle asennettua Teams-sovellusta tai internet-selaimen kautta (Microsoft Edge tai Google Chrome). Kokoukseen ei voi liittyä puhelimella soittamalla.
4. Äänestys tapahtuu sähköisesti. Äänestykseen käytettävä sovellus ilmoitetaan myöhemmin kokoukseen ilmoittautuneille.
5. Tarkemmat etäkokousohjeet ja linkki kokoukseen toimitetaan myöhemmin ilmoittautuneille.

Kokouksessa käsiteltävät asiat:

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen järjestäytyminen
- Kokouksen puheenjohtajan valitseminen
- Kokouksen sihteerin valitseminen
- Ääntenlaskijoiden valitseminen
- Vähintään kahden pöytäkirjantarkastajan valitseminen

3. Kokousedustajien valtakirjojen tarkastus
4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
5. Kokouksen esityslistan hyväksyminen
6. Jäsenmaksujen määrääminen
7. Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2022
8. Hallituksen puheenjohtajan valitseminen
9. Hallituksen jäsenten valitseminen erovuorossa olevien tilalle
Erovuorossa ovat Uudenmaan alueelta Marian Ahlskog-Karhu, Kaarina Pirilä ja Lea Yli-Suvanto ja muun Suomen alueelta Sami Savukoski.

10. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valitseminen
11. Muut esille tulevat asiat
12. Kokouksen päättäminen


KOKOUSEDUSTUS
Jokaiselle yhdistyksen äänelle tulee nimetä oma kokousedustaja. Samaa henkilöä ei voi nimetä käyttämään kaikkia yhdistyksen ääniä. Sama henkilö voi käyttää toisen edustajan äänioikeutta ainoastaan nimetyn edustajan henkilökohtaisella valtakirjalla.

Jäsenyhdistyksillä on oikeus nimittää yhdistyksen edustajat liiton kokouksiin seuraavasti: 1 kokousedustaja jokaista alkavaa 50 jäsentä kohden, kuitenkin enintään 5 edustajaa. Edustajan tulee olla ko. yhdistyksen henkilöjäsen. Yhdistyksen tulee antaa edustajille kokouksessa esitettäväksi joko ote yhdistyksen pöytäkirjasta, jossa edustajat on nimetty, tai yhdistyksen allekirjoittama valtakirja. Mikäli edustaja on estynyt saapumasta kokoukseen, hän voi antaa valtakirjan vain toiselle saman yhdistyksen nimeämälle edustajalle. Myös muilla liiton jäsenyhdistysten jäsenillä on oikeus olla kokouksessa läsnä, ilman puhe- ja äänioikeutta. Jäsenyys täytyy todentaa ilmoittautumisen yhteydessä erillisellä yhdistyksen vahvistuksella. Osallistujan tulee ilmoittautua etukäteen 5.11.2021 klo 22.00 mennessä. Ilmoittautuminen tulee tehdä verkossa täytettävällä lomakkeella osoitteessa https://www.lyyti.in/spkl_syyskokous2021_jasenet

Koetoiminta
SPKL:n kanssa yhteistyössä
Royal Canin -uusi
Dogsport.fi / Dog & Cat
Orion Pharma Eläinlääkkeet
Back on Track
Showlink
Skl
IRO