Palveluskoiraliiton sääntömääräinen kevätkokous 27.6.2020

 27.06 - 27.06 | Kerava


Lauantaina 27.6.2020 klo 11.00
Paikka: Keravan lukion ja aikuislukion auditorio, Keskikatu 5, 04200 Kerava
Valtakirjojen tarkastus klo 10.00 – 10.45

Kokouksessa käsiteltävät asiat:

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen

 • Kokouksen puheenjohtajan valinta
 • Kokouksen sihteerin valinta
 • Ääntenlaskijoiden valinta
 • Vähintään kahden pöytäkirjantarkastajan valinta

3. Kokousedustajien valtakirjojen tarkastus
4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
5. Esityslistan hyväksyminen
6. Vuoden 2019 toimintakertomus, tilit ja tilintarkastajan lausunto ja tilinpäätöksen vahvistaminen
7. Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille vuodelta 2019
8. Jäsenyhdistysten esittämät asiat

 1. Suomen Mustaterrierit ry:n esitys venäjänmustaterrierin PEVISA- ja jalostuksen tavoiteohjelmista
  Suomen Mustaterrierit ry:n esitys PEVISA-ohjelmaksi vuosille 2021-2025:
  Koiralla pitää ennen astutusta olla lonkkakuvaus- ja kyynärnivelkuvaustulos. Lonkat: raja-arvo C. Kyynärpäät: raja-arvo 1. Lonkkakuvaustuloksen C saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen A tai B saaneen koiran kanssa. Kyynärkuvaustuloksen 1 saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen 0 saaneen koiran kanssa. Lonkkakuvaushetkellä koiran tulee olla täyttänyt 18 kk. Kyynärkuvaushetkellä koiran tulee olla täyttänyt 18 kk.

  Suomen Mustaterrierit ry:n esitys venäjänmustaterrierin jalostuksen tavoiteohjelmaksi vuosille 2021-2025 on luettavissa:
  http://www.palveluskoiraliitto.fi/media/ajankohtaista/venajanmustaterrieri_jto.pdf

 2. Suomen Hollanninpaimenkoirat ry:n esitys hollanninpaimenkoiran jalostuksen tavoiteohjelmasta
  Suomen Hollanninpaimenkoirat ry:n esitys hollanninpaimenkoiran jalostuksen tavoiteohjelmaksi vuosille 2021-2025 on luettavissa:
  http://www.palveluskoiraliitto.fi/media/ajankohtaista/hollanninpaimenkoirat_jto.pdf

 3. Suomen Picardienpaimenkoirat ry:n esitys picardienpaimenkoiran jalostuksen tavoiteohjelmasta
  Suomen Picardienpaimenkoirat ry:n esitys picardienpaimenkoiran jalostuksen tavoiteohjelmaksi vuosille 2021-2025 on luettavissa:
  http://www.palveluskoiraliitto.fi/media/ajankohtaista/picardienpaimenkoirat_jto.pdf

9. Muut esille tulevat asiat
10. Kokouksen päättäminenIlmoita kokousedustajien arvioitu lukumäärä oheisen linkin kautta 24.6. mennessä: https://www.lyyti.in/SPKL_kevatkokous_2020

KOKOUSEDUSTUS
HUOM.
Jokaiselle yhdistyksen äänelle tulee nimetä oma kokousedustaja. Samaa henkilöä ei voi nimetä käyttämään kaikkia yhdistyksen ääniä. Sama henkilö voi käyttää toisen edustajan äänioikeutta ainoastaan nimetyn edustajan henkilökohtaisella valtakirjalla.

Jäsenyhdistyksillä on oikeus nimittää yhdistyksen edustajat liiton kokouksiin seuraavasti: 1 kokousedustaja jokaista alkavaa 50 jäsentä kohden, kuitenkin enintään 5 edustajaa. Edustajan tulee olla ko. yhdistyksen henkilöjäsen. Yhdistyksen tulee antaa edustajille kokouksessa esitettäväksi joko ote yhdistyksen pöytäkirjasta, jossa edustajat on nimetty, tai yhdistyksen allekirjoittama valtakirja. Mikäli edustaja on estynyt saapumasta kokoukseen, hän voi antaa valtakirjan vain toiselle saman yhdistyksen nimeämälle edustajalle. Myös muilla liiton jäsenyhdistysten jäsenillä on oikeus olla kokouksessa läsnä, ilman puhe- ja äänioikeutta. Jäsenyys täytyy todentaa esim. jäsenkortilla tai jäsenmaksukuitilla.

Kokouksessa ei tänä vuonna poikkeuksellisesti ole kahvitarjoilua.

Koetoiminta
SPKL:n kanssa yhteistyössä
Royal Canin -uusi
Dogsport.fi / Dog & Cat
Orion Pharma Eläinlääkkeet
Back on Track
Showlink
Skl
IRO