Palveluskoiraliiton sääntömääräinen kevätkokous 20.4.2024

 20.04 - 20.04 | Kerava


Aika: Lauantai 20.4.2024 klo 11.00
Paikka: Keravan Lukion ja aikuislukion auditorio, Keskikatu 5, Kerava

Ilmoittautuminen paikan päällä 9.30 – 10.30
Valtakirjat tulee toimittaa ennakkoilmoittautumisen yhteydessä ja ne ennakkotarkistetaan ilmoittautumisajan päätyttyä.

Ilmoittautuminen:
Kaikkien kokoukseen osallistuvien tulee ilmoittautua etukäteen 16.4.2024 klo 22:00 mennessä.
Ilmoittautuminen tulee tehdä verkossa täytettävällä lomakkeella https://www.lyyti.in/SPKL_kevatkokous2024.
Ilmoittautumisvelvollisuus koskee kaikkia osallistujia. Valtakirjat tulee toimittaa ilmoittautumisen yhteydessä ja valtakirjat tarkistetaan ilmoittautumisajan päätyttyä.

Äänestykset toteutetaan sähköisesti. Osallistujien tulee varata käyttöönsä laite (älypuhelin, tabletti tai tietokone) äänestämistä varten.

Kokouksessa käsiteltävät asiat:

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen
Kokouksen puheenjohtajan valitseminen
Kokouksen sihteerin valitseminen
Ääntenlaskijoiden valitseminen
Vähintään kahden pöytäkirjantarkastajan valitseminen
3. Kokousedustajien valtakirjojen tarkastus
4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
5. Esityslistan hyväksyminen
6. Äänestystavan toteaminen
7. Vuoden 2023 toimintakertomus, tilit ja tilintarkastajan lausunto ja tilinpäätöksen vahvistaminen
8. Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille vuodelta 2023
9. Rally-tokokilpailun sääntömuutosesitys
10. Koirien tottelevaisuuskokeen (TOKO) sääntömuutosesitys
11. Eettisen lautakunnan ohje
12. Jäsenyhdistysten esittämät asiat
12.1. Suomen Tsekinpaimenkoirat ry:n esitys tsekinpaimenkoirien jalostuksentavoiteohjelmaksi
Suomen Tsekinpaimenkoirat ry on vuosikokouksessaan 17.2.2024 käsitellyt ja hyväksynyt esityksen tsekinpaimenkoirien jalostuksentavoiteohjelmaksi vuosille 2025 – 2029.
Esitys on luettavissa www.palveluskoiraliitto.fi/kevatkokous2024

Suomen Palveluskoiraliitto ry:n hallitus esittää, että tsekinpaimenkoirien jalostuksentavoiteohjelma hyväksytään korjauksin.
Esitys on luettavissa www.palveluskoiraliitto.fi/kevatkokous2024

13. Muut esille tulevat asiat
14. Kokouksen päättäminen

KOKOUSEDUSTUS
Jäsenyhdistysten edustajina yhdistyksen kokouksissa ovat jäsenyhdistysten jäsenistönsä
keskuudesta valitsemat edustajat. Kullakin jäsenyhdistyksellä on oikeus valita yksi edustaja, kutakin
jäsenmääränsä alkavaa 50-lukua kohti, kuitenkin korkeintaan viisi äänivaltaista edustajaa.
Jäsenyhdistys päättää itsenäisesti edustaako yhdistystä yksi vai useampi valittu edustaja.

Jäsenyhdistyksen äänivaltaisten edustajien lukumäärän määräytymisperusteena käytetään
edellisen vuoden viimeisen päivän jäsenmäärää.

Jäsenyhdistyksensä edustajaksi hyväksyttävän on esitettävä joko asianomaisen jäsenyhdistyksen
nimenkirjoittamiseen oikeutettujen henkilöiden allekirjoittama valtakirja tai oikeaksi todistettu
pöytäkirjan ote.

Jos sama jäsenyhdistys valtuuttaa useampia edustajia, voidaan silloin esittää yhteisvaltakirja tai
sellainen pöytäkirjan ote, josta käy selville kunkin edustajan edustusoikeus.

Edustajana yhdistyksen kokouksissa saa toimia vain asianomaisen jäsenyhdistyksen jäsen. Valittu
edustaja on oikeutettu valtakirjalla siirtämään puhe- ja äänioikeutensa käyttämisen toiselle
jäsenyhdistyksensä valitsemalle edustajalle.

Muilla jäsenyhdistysten jäsenillä on oikeus olla kokouksissa läsnä ilman puhe- ja äänioikeutta.
Henkilön oikeus läsnäoloon on oltava todennettavissa.

Koetoiminta
SPKL:n kanssa yhteistyössä
Royal Canin -uusi
Dogsport.fi / Dog & Cat
Orion Pharma Eläinlääkkeet
Back on Track
Showlink
Skl
IRO