Palveluskoiraliiton sääntömääräinen kevätkokous 17.4.2021

 17.04 - 17.04 | Kerava


Aika: Lauantaina 17.4.2021 klo 11.00
Paikka: Suomen Palveluskoiraliitto ry:n toimisto, Koulukuja 1, 04200 Kerava

Osallistuminen toteutetaan etäyhteyksillä turvallisuuden varmistamiseksi.
Etäosallistuminen Microsoft Teams -sovelluksella.


Poikkeamislain (Laki väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista covid-19-epidemian leviämisen rajoittamiseksi 677/2020) 4 §:n nojalla Palveluskoiraliiton hallitus sallii etäosallistumisen kokoukseen. Etäosallistumiseen käytetään Microsoft Teams -sovellusta.


Poikkeamislain (677/2020) 4 §:n nojalla kaikkien kokoukseen osallistuvien kokousedustajien tulee ilmoittautua etukäteen 12.4.2021 klo 22:00 mennessä. Ilmoittautuminen tulee tehdä verkossa täytettävällä lomakkeella osoitteessa https://www.lyyti.in/spkl_kevatkokous2021. Ilmoittautumisvelvollisuus koskee kaikkia osallistujia. Valtakirjat tulee toimittaa ilmoittautumisen yhteydessä ja valtakirjat tarkistetaan ilmoittautumisajan päätyttyä.

Äänestykset toteutetaan sähköisesti. Myös paikan päällä olevien osallistujien tulee varata käyttöönsä laite (älypuhelin, tabletti tai tietokone) äänestämistä varten.

Kokouksessa on noudatettava viranomaismääräyksiä turvallisuuden varmistamiseksi koskien muun muassa henkilömääriä, turvaetäisyyksiä ja hygieniaohjeistuksia. Paikan päällä olevilla osallistujilla tulee olla käytössä kasvomaski.


Osallistuminen etäyhteydellä:
1. Kokouksen etäyhteys järjestetään Microsoft Teams-sovelluksella.
2. Kokoukseen osallistumiseksi tarvitset internet-yhteydellä varustetun tietokoneen tai mobiililaitteen (älypuhelin tai tabletti), kaiuttimen tai kuulokkeet sekä mikrofonin.
3. Kokoukseen voi liittyä käyttämällä tietokoneelle tai mobiililaitteelle asennettua Teams-sovellusta tai internet-selaimen kautta (Microsoft Edge tai Google Chrome). Kokoukseen ei voi liittyä puhelimella soittamalla.
4. Äänestys tapahtuu sähköisesti. Äänestykseen käytettävä sovellus ilmoitetaan myöhemmin kokoukseen ilmoittautuneille.
5. Tarkemmat etäkokousohjeet ja linkki kokoukseen toimitetaan myöhemmin ilmoittautuneille.

Kokouksessa käsiteltävät asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen

 • Kokouksen puheenjohtajan valinta
 • Kokouksen sihteerin valinta
 • Ääntenlaskijoiden valinta
 • Vähintään kahden pöytäkirjantarkastajan valinta

3. Kokousedustajien valtakirjojen tarkastus
4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
5. Esityslistan hyväksyminen
6. Vuoden 2020 toimintakertomus, tilit ja tilintarkastajan lausunto ja tilinpäätöksen vahvistaminen
7. Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille vuodelta 2020
8. Jäsenyhdistysten esittämät asiat

 1. Suomen Beauceron ry:n esitys beaucenpaimenkoirien PEVISA- ja jalostuksen tavoiteohjelmista
  Suomen Beauceron ry:n esitys PEVISA-ohjelmaksi vuosille 2022-2026:
  Jalostukseen käytettäviltä koirilta vaaditaan lonkka-, kyynär-, VA- ja LTV-kuvaustulos. Tulosten täytyy olla voimassa astutushetkellä. HD raja-arvo on C. Minimi kuvausikä on 18 kk. Poikkeus: ulkomaiselta urokselta ei vaadita kyynär-, VA- ja LTV-kuvaustulosta. Poikkeuslupa koskee 1.1.2017 alkaen tapahtuvissa astutuksissa korkeintaan kahta pentuetta per ulkomainen uros.

  Suomen Beauceron ry:n esitys beaucenpaimenkoirien jalostuksen tavoiteohjelmaksi vuosille 2022-2026 on luettavissa:
  http://www.palveluskoiraliitto.fi/media/ajankohtaista/beauceron_jto.pdf

9. Muut esille tulevat asiat
10. Kokouksen päättäminen


KOKOUSEDUSTUS
Jokaiselle yhdistyksen äänelle tulee nimetä oma kokousedustaja. Samaa henkilöä ei voi nimetä käyttämään kaikkia yhdistyksen ääniä. Sama henkilö voi käyttää toisen edustajan äänioikeutta ainoastaan nimetyn edustajan henkilökohtaisella valtakirjalla.

Jäsenyhdistyksillä on oikeus nimittää yhdistyksen edustajat liiton kokouksiin seuraavasti: 1 kokousedustaja jokaista alkavaa 50 jäsentä kohden, kuitenkin enintään 5 edustajaa. Edustajan tulee olla ko. yhdistyksen henkilöjäsen. Yhdistyksen tulee antaa edustajille kokouksessa esitettäväksi joko ote yhdistyksen pöytäkirjasta, jossa edustajat on nimetty, tai yhdistyksen allekirjoittama valtakirja. Mikäli edustaja on estynyt saapumasta kokoukseen, hän voi antaa valtakirjan vain toiselle saman yhdistyksen nimeämälle edustajalle. Myös muilla liiton jäsenyhdistysten jäsenillä on oikeus olla kokouksessa läsnä, ilman puhe- ja äänioikeutta. Jäsenyys täytyy todentaa ilmoittautumisen yhteydessä erillisellä yhdistyksen vahvistuksella. Osallistujan tulee ilmoittautua etukäteen 12.4.2021 klo 22.00 mennessä. Ilmoittautuminen tulee tehdä verkossa täytettävällä lomakkeella osoitteessa https://www.lyyti.in/spkl_kevatkokous_jasenet

Koetoiminta
SPKL:n kanssa yhteistyössä
Royal Canin -uusi
Dogsport.fi / Dog & Cat
Orion Pharma Eläinlääkkeet
Back on Track
Showlink
Skl
IRO