Palveluskoiraliiton kevätkokous

 16.04 - 16.04 | SPKL

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS

Lauantaina 16.4.2016, klo 13.30
Gustavelund kokoushotelli, Kirkkotie 36, 04310 Tuusula
Valtakirjojen tarkastus klo 12.45 – 13.15

Kokouksessa käsiteltävät asiat:

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen
kokouksen puheenjohtajan valinta
kokouksen sihteerin valinta
ääntenlaskijoiden valinta
kahden pöytäkirjan tarkastajan valinta
3. Kokousedustajien valtakirjojen tarkastus
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Esityslistan hyväksyminen
6. Vuoden 2015 toimintakertomus, tilit ja tilintarkastajien lausunto ja tilinpäätöksen vahvistaminen
7. Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille vuodelta 2015
8. Jäsenyhdistysten esittämät asiat


1. CAO Finland ry:n esitys keskiaasiankoiran muotovalionarvovaatimukseen
CAO Finland ry esittää rodun muotovalionarvon vaatimukseen:
Suoritettu luonnetesti tai suoritettu MH-luonnekuvaus. Keskeytettyä luonnetestiä tai keskeytettyä luonnekuvausta ei hyväksytä.

2. Suomen Beauceron ry:n esitys beaucenpaimenkoiran PEVISA- ja jalostuksen tavoiteohjelmista
Beaucenpaimenkoiran PEVISA-ohjelma:
Pentujen vanhemmista tulee olla ennen astutusta annettu lonkkakuvauslausunto, kyynärkuvauslausunto ja selkätutkimuslausunto välimuotoisen lumbosakraalisen nikaman (LTV) ja nikamien kehityshäiriöiden (VA) suhteen. Koiran tulee olla tutkimushetkellä täyttänyt 18 kk. Rekisteröinnin raja-arvona on lonkkaniveldysplasian aste C. Rotukohtaisiin erityisehtoihin liitetään ulkomaisia uroksia koskeva pysyvä poikkeuslupa sen suhteen, ettei niiltä vaadita tutkimustulosta kyynärniveldysplasian tai selkämuutosten varalta.

Beaucenpaimenkoiran jalostuksen tavoiteohjelma on luettavissa yhdistyksen www-sivuilta osoitteessa:
http://suomenbeauceron.fi/html/JTO_beussi2017_korjattu.pdf

9. Muut esille tulevat asiat
10. Kokouksen päättäminen

Kokousedustus
Jäsenyhdistyksillä on oikeus nimittää yhdistyksen edustajat liiton kokouksiin seuraavasti: 1 kokousedustaja jokaista alkavaa 50 jäsentä kohden, kuitenkin enintään 5 edustajaa. Edustajan tulee olla ko. yhdistyksen henkilöjäsen. Yhdistyksen tulee antaa edustajille kokouksessa esitettäväksi joko ote yhdistyksen pöytäkirjasta, jossa edustajat on nimetty, tai yhdistyksen allekirjoittama ja oikeaksi todistettu valtakirja. Mikäli edustaja on estynyt saapumasta kokoukseen, hän voi antaa valtakirjan vain toiselle saman yhdistyksen nimeämälle edustajalle. Myös muilla liiton jäsenyhdistysten jäsenillä on oikeus olla kokouksessa läsnä, ilman puhe- ja äänioikeutta. Jäsenyys täytyy todentaa esim. jäsenkortilla tai jäsenmaksukuitilla.

Ilmoita kokousedustajien arvioitu lukumäärä oheisella linkillä:
https://www.lyyti.in/SPKL_kevatkokous2016

Koetoiminta
SPKL:n kanssa yhteistyössä
Royal Canin -uusi
Dogsport.fi / Dog & Cat
Orion Pharma Eläinlääkkeet
Back on Track
Showlink
Skl
IRO