Palveluskoiraliiton kevätkokous

 23.04 - 23.04 | KeravaAika: Lauantai 23.4.2022 klo 11.00
Paikka: Palveluskoiraliiton toimisto, Koulukuja 1, Kerava sekä etäosallistuminen
Valtakirjat tarkistetaan etukäteen ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen.

Kokouksessa on etäosallistumismahdollisuus Microsoft Teams -sovelluksella.

Laki väliaikaisesta poikkeamisesta (375/2021) osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista mahdollistaa kokouksen järjestämisen myös etäyhteyksin.
Tämä laki on tullut voimaan 8 päivänä toukokuuta 2021 ja on voimassa 30 päivään kesäkuuta 2022.
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2021/20210375
Palveluskoiraliiton hallitus sallii etäosallistumisen kokoukseen. Etäosallistumiseen käytetään Microsoft Teams -sovellusta.

Ilmoittautuminen:
Kaikkien kokoukseen osallistuvien tulee ilmoittautua etukäteen 15.4.2022 klo 22:00 mennessä.
Ilmoittautuminen tulee tehdä verkossa täytettävällä lomakkeella https://www.lyyti.in/SPKL_kevatkokous2022.
Ilmoittautumisvelvollisuus koskee kaikkia osallistujia. Valtakirjat tulee toimittaa ilmoittautumisen yhteydessä ja valtakirjat tarkistetaan ilmoittautumisajan päätyttyä.

Äänestykset toteutetaan sähköisesti. Myös paikan päällä olevien osallistujien tulee varata käyttöönsä laite (älypuhelin, tabletti tai tietokone) äänestämistä varten.

Osallistuminen etäyhteydellä:
1. Kokouksen etäyhteys järjestetään Microsoft Teams-sovelluksella.
2. Kokoukseen osallistumiseksi tarvitset internet-yhteydellä varustetun tietokoneen tai mobiililaitteen (älypuhelin tai tabletti), kaiuttimen tai kuulokkeet sekä mikrofonin.
3. Kokoukseen voi liittyä käyttämällä tietokoneelle tai mobiililaitteelle asennettua Teams-sovellusta tai internet-selaimen kautta (Microsoft Edge tai Google Chrome). Kokoukseen ei voi liittyä puhelimella soittamalla.
4. Äänestys tapahtuu sähköisesti. Äänestykseen käytettävä sovellus ilmoitetaan myöhemmin kokoukseen ilmoittautuneille.
5. Tarkemmat etäkokousohjeet ja linkki kokoukseen toimitetaan myöhemmin ilmoittautuneille.

Kokouksessa käsiteltävät asiat:

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen järjestäytyminen
- Kokouksen puheenjohtajan valitseminen
- Kokouksen sihteerin valitseminen
- Ääntenlaskijoiden valitseminen
- Vähintään kahden pöytäkirjantarkastajan valitseminen

3. Kokousedustajien valtakirjojen tarkastus

4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

5. Esityslistan hyväksyminen

6. Vuoden 2021 toimintakertomus, tilit ja tilintarkastajan lausunto ja tilinpäätöksen vahvistaminen

7. Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille vuodelta 2021

8. Jäsenyhdistysten esittämät asiat
8.1. Esitykset australiankarjakoiran PEVISA- ja jalostuksen tavoiteohjelmista
a. Suomen Australiankarjakoirat ry:n esitys
Suomen Australiankarjakoirat ry:n esitys australiankarjakoirien PEVISA-ohjelmaksi vuosille 2023-2027:
Pentujen vanhemmista tulee olla ennen astutusta annettu lonkkakuvaus- ja kyynärkuvauslausunto sekä astutushetkellä voimassa oleva silmätarkastuslausunto. Rekisteröinnin raja-arvona on kyynärniveldysplasian aste 1. Silmätutkimuslausunto ei saa olla 24kk vanhempi. Perinnöllistä kaihia tai PRA:ta sairastavan koiran jälkeläisiä ei rekisteröidä. Diagnoosi ”muu vähämerkityksellinen kaihi” ei kuitenkaan sulje koiraa jalostuksesta.

Jalostukseen käytettävällä koiralla tulee olla viralliset lausunnot selän spondyloosista sekä välimuotoisesta lanne-ristinikamasta ennen koiran toista (2.) pentuetta. Mikäli koiralla on ennen ensimmäistä (1.) pentuetta virallinen lausunto selän spondyloosista sekä välimuotoisesta lanne-ristinikamasta, ei selkää tarvitse kuvata uudelleen. LTV 1-4 tuloksen saanut koira voidaan parittaa vain LTV 0 tuloksen saaneen koiran kanssa.

Jalostukseen käytettävältä koiralta vaaditaan tulos jostakin seuraavista: luonnetesti, MH-luonnekuvaus tai virkakoira-status. Keskeytettyä testiä tai tarkastusta ei hyväksytä. Ulkomaisia uroksia koskeva poikkeus: Ei vaadita luonnetesti / mh luonnekuvausta tulosta.

Lisäksi suositellaan D-lonkkaisten koirien jättämistä pois jalostuksesta. Kennelliiton jalostusohje rajaa E-lonkkaiset koirat kokonaan pois jalostuskäytöstä.

Suomen Australiankarjakoirat ry:n esitys australiankarjakoirien jalostuksen tavoiteohjelmaksi vuosille 2023-2027 on luettavissa:
http://www.palveluskoiraliitto.fi/media/ajankohtaista/karjis_jto.pdf

b. Suomen Palveluskoiraliitto ry:n esitys
Suomen Palveluskoiraliitto ry:n esitys australiankarjakoirien PEVISA-ohjelmaksi vuosille 2023-2027:
Pentujen vanhemmista tulee olla ennen astutusta annettu lonkkakuvaus- ja kyynärkuvauslausunto sekä astutushetkellä voimassa oleva silmätarkastuslausunto. Rekisteröinnin raja-arvona on kyynärniveldysplasian aste 1. Silmätutkimuslausunto ei saa olla 24kk vanhempi. Perinnöllistä kaihia tai PRA:ta sairastavan koiran jälkeläisiä ei rekisteröidä. Diagnoosi ”muu vähämerkityksellinen kaihi” ei kuitenkaan sulje koiraa jalostuksesta.

Jalostukseen käytettävällä koiralla tulee olla viralliset lausunnot selän spondyloosista sekä välimuotoisesta lanne-ristinikamasta ennen koiran toista (2.) pentuetta. Mikäli koiralla on ennen ensimmäistä (1.) pentuetta virallinen lausunto selän spondyloosista sekä välimuotoisesta lanne-ristinikamasta, ei selkää tarvitse kuvata uudelleen. LTV 1-4 tuloksen saanut koira voidaan parittaa vain LTV 0 tuloksen saaneen koiran kanssa.

Jalostukseen käytettävältä koiralta vaaditaan tulos jostakin seuraavista: luonnetesti, MH-luonnekuvaus, PEKO-T koulutustunnus tai VIRTA-tarkastettu. Keskeytettyä testiä tai tarkastusta ei hyväksytä. Ulkomaisia uroksia koskeva poikkeus: Ei vaadita luonnetesti / mh luonnekuvausta tulosta, PEKO-T koetta tai VIRTA-tarkastusta.

Suomen Palveluskoiraliitto ry esittää, että australiankarjakoirien jalostuksentavoiteohjelmaan voidaan korjata kirjoitusvirheet ja seuraavat täsmennykset:
Sivu 12: parantaakseen
Sivu 44: lisätään rally-toko-tekstiin ”ja Palveluskoiraliiton alaiseksi lajiksi vuonna 2016”.
Sivu 62: tulisi mahdollisuuksien
Sivu 69: Suomalaiset pentueet, joista sairautta on löytynyt

8.2. Sarplaninac ry:n esitys sarplaninac-rodun PEVISA- ja jalostuksen tavoiteohjelmista
Sarplaninac ry:n esitys PEVISA-ohjelmaksi vuosille 2023-2026:
”Pentujen vanhemmista tulee olla ennen astutusta annettu lonkkakuvauslausunto ja kyynärkuvauslausunto. kuvaushetkellä koiran tulee olla täyttänyt 18 kuukautta. Pentueen sukusiitosaste max. 6,25%. PEVISA-ohjelma on voimassa 1.1.2023-31.12.2026.”

Sarplaninac ry:n esitys sarplaninac-rodun jalostuksen tavoiteohjelmaksi vuosille 2023-2026 on luettavissa:
http://www.palveluskoiraliitto.fi/media/ajankohtaista/sarplaninac_jto.pdf

9. Muut esille tulevat asiat

10. Kokouksen päättäminen

Koetoiminta
SPKL:n kanssa yhteistyössä
Royal Canin -uusi
Dogsport.fi / Dog & Cat
Orion Pharma Eläinlääkkeet
Back on Track
Showlink
Skl
IRO