Palveluskoiraliiton kevätkokous

 22.04 - 22.04 | Tuusula

SUOMEN PALVELUSKOIRALIITTO RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS

Lauantaina 22.4.2017, klo 12.00
Gustavelund kokoushotelli, Kirkkotie 36, 04310 Tuusula
Valtakirjojen tarkastus klo 11.00–11.45


Kokouksessa käsiteltävät asiat:

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajan valinta
Kokouksen sihteerin valinta
Ääntenlaskijoiden valinta
Kahden pöytäkirjan tarkastajan valinta

3. Kokousedustajien valtakirjojen tarkastus
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Esityslistan hyväksyminen
6. Vuoden 2016 toimintakertomus, tilit ja tilintarkastajan lausunto ja tilinpäätöksen vahvistaminen
7. Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille vuodelta 2015
8. Jäsenyhdistysten esittämät asiat

1. Sarplaninac Club Finland ry:n esitys sarplaninac-rodun PEVISA- ja jalostuksen tavoiteohjelmista

Esitys Sarplaninac-rodun PEVISA-ohjelmaksi: Pentujen rekisteröinnin ehtona, ennen astutusta vaaditaan seuraavat tutkimukset: Molemmilta vanhemmilta lonkkien kuvaus aikaisintaan 18 kk iässä, raja-arvo D. Molemmilta vanhemmilta kyynärien kuvaus aikaisintaan 18 kk iässä, ei raja-arvoa. Pentueen sukusiitosaste max 6,25 %. Jälkeläismäärä 18.

Esitys sarplaninac-rodun jalostuksen tavoiteohjelmaksi on luettavissa Sarplaninac Club Finland ry:n www-sivuilta: http://sarplaninacclubfinland.weebly.com/jalostus-ja-kasvatus.html

9. Muut esille tulevat asiat
10. Kokouksen päättäminen

Kokousedustus
Jäsenyhdistyksillä on oikeus nimittää yhdistyksen edustajat liiton kokouksiin seuraavasti: 1 kokousedustaja jokaista alkavaa 50 jäsentä kohden, kuitenkin enintään 5 edustajaa. Edustajan tulee olla ko. yhdistyksen henkilöjäsen. Yhdistyksen tulee antaa edustajille kokouksessa esitettäväksi joko ote yhdistyksen pöytäkirjasta, jossa edustajat on nimetty, tai yhdistyksen allekirjoittama valtakirja. Mikäli edustaja on estynyt saapumasta kokoukseen, hän voi antaa valtakirjan vain toiselle saman yhdistyksen nimeämälle edustajalle. Myös muilla liiton jäsenyhdistysten jäsenillä on oikeus olla kokouksessa läsnä, ilman puhe- ja äänioikeutta. Jäsenyys täytyy todentaa esim. jäsenkortilla tai jäsenmaksukuitilla.
HUOM. Jokaiselle yhdistyksen äänelle tulee nimetä oma kokousedustaja. Samaa henkilöä ei voi nimetä käyttämään kaikkia yhdistyksen ääniä. Sama henkilö voi käyttää toisen edustajan äänioikeutta ainoastaan nimetyn edustajan henkilökohtaisella valtakirjalla.

Ilmoita kokousedustajien arvioitu lukumäärä oheisella linkillä: https://www.lyyti.in/spkl_kevatkokous2017

Koetoiminta
SPKL:n kanssa yhteistyössä
Royal Canin -uusi
Dogsport.fi / Dog & Cat
Orion Pharma Eläinlääkkeet
Back on Track
Showlink
Skl
IRO