Vapepan tiedote koronavarautumisesta 16.3.2020

16.03.2020 ǀ SPKL

Tiedote koskee erityisesti pelastuskoiratoimintaa. Alkuperäinen tiedote löytyy liitteenä.

TIEDOTE KORONAVARAUTUMISESTA 16.3.2020
Vapaaehtoinen pelastuspalvelu

Koronaviruksen levitessä olemme nyt Suomessakin lähellä epidemiaa. Toimet leviämisen hidastamiseksi näkyvät myös Vapaaehtoisen pelastuspalvelun toiminnassa. Suomen hallitus, viranomaiset, asiantuntijat ja monet järjestöt ovat antaneet määräyksiä, suosituksia ja toiveita viruksen rajoittamiseksi ja leviämisen rajaamiseksi sekä erityisesti riskiryhmiin kuuluvien suojaamiseksi.

Vapaaehtoisen pelastuspalvelun toiminnassa noudatetaan Punaisen Ristin vapaaehtoistoiminnan ohjeistuksia. Päivittyvä ohje löytyy Punaisen Ristin RedNet-sivustolta: https://rednet.punainenristi.fi/node/59198

Jos jäsenjärjestöllä on käytössään oma, Punaisen Ristin ohjeita tiukempi linjaus, järjestö noudattaa toiminnassaan sitä.

Omatoiminen varautuminen
Vapepan toiminnassa huomioidaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) suosittamat varotoimenpiteet: vältetään kättelyä ja lähikontakteja, pestään käsiä tehostetusti ja käytetään käsidesiä, vältetään matkustamista ja rajoitetaan ei-välttämätöntä toimintaa.

Vapaaehtoisen ei tule osallistua Vapepan tilaisuuksiin tai hälytystehtäviin, jos hänellä on vähäisiäkin flunssan oireita tai jos hän on sairastunut.

Vapepan hälytystehtävät
Vapepan toiminta viranomaisen tukena hälytystehtävissä jatkuu normaalisti ja siinä huomioidaan edellä mainitut varotoimenpiteet.

Punaisen Ristin ja Vapaaehtoisen pelastuspalvelun koulutettuja vapaaehtoisia voidaan tarpeen tullen käyttää koronavirukseen liittyvissä toimissa muun muassa viranomaisten puhelinneuvonnassa ja erilaisissa ensihuollollisissa tehtävissä. Näihin tehtäviin lähteminen tapahtuu aina viranomaisten ja Punaisen Ristin piiritoimiston yhteisellä päätöksellä. Vapaaehtoisia ei saa käyttää tehtävissä, joissa he altistuvat koronavirukselle.

Vapepan koulutukset ja tilaisuudet
Vapepa-toiminnassa järjestetään vain varautumistehtävän kannalta välttämättömät kokoukset ja tapaamiset. Lisäksi suositaan etäyhteyksien käyttöä kokousjärjestelyissä.
Monet järjestöt ovat linjanneet, että kasvokkaisia kokouksia ja koulutuksia vältetään toistaiseksi kuukauden ajan. Tätä käytäntöä suositellaan myös Vapepan toiminnassa.

Viestintälinjaus (Punainen Risti 26.2.2020)
Koronavirukseen liittyen toimimme maltillisesti. Levitämme viranomaisten ja erityisesti THL:n viestintää omilla kanavillamme. Vapepaa koskevasta ulkoisesta viestinnästä vastaavat Punaisen Ristin piiritoimistot ja keskustoimisto.

Lisätiedot ja yhteydenotot
Arsi Veikkolainen, p. 040 1209022, arsi.veikkolainen@redcross.fi
SPR piirien valmiuspäälliköt

Alkuperäinen tiedote

Koetoiminta
SPKL:n kanssa yhteistyössä
Royal Canin -uusi
Dogsport.fi / Dog & Cat
Orion Pharma Eläinlääkkeet
Back on Track
Showlink
Skl
IRO