Suositus palvelus- ja pelastuskoiraharrastajien, virkakoirakouluttajien ja maanomistajien väliseen yhteistyöhön

19.06.2024 ǀ SPKL


Selkeä vuorovaikutus ja viestintä maanomistajan kanssa helpottavat palvelus- ja pelastuskoiratoimintaa – uusi suositus tarjoaa tähän avaimet

MTK, Suomen Palveluskoiraliitto ry ja Suomen Pelastuskoiraliitto ry ovat hyväksyneet suosituksen palvelus- ja pelastuskoiraharrastajien ja virkakoirakouluttajien sekä maanomistajien väliseen yhteistyöhön. Jatkossa osapuolten välinen sopiminen helpottuu yhteisten pelisääntöjen myötä.

Pelastus-, palvelus- ja virkakoirat tekevät yhteiskunnallisesti tärkeää työtä esimerkiksi kadonneiden etsinnässä. Viranomaisten voimavarojen ollessa rajallisia ovat vapaaehtoiset koiraryhmät erityisen tärkeitä. Tällaiseen tarkoitukseen käytettävien koirien tulee aina olla viranomaistarkastettuja ja tehtäviin huolella koulutettuja. Koirien harjoittelua ja kokeita varten tulee löytää autenttinen ympäristö.

Kun etsintöjen määrät ovat tilastollisesti kasvussa, on lisäkoulutukselle ja täten harjoittelulle kysyntää. Samalla kuitenkin harjoitusmaastoista on pulaa. MTK, Suomen Palveluskoiraliitto sekä Suomen Pelastuskoiraliitto ovat laatineet suosituksen, joka mahdollistaa sopimisen maanomistajien sekä koirankouluttajien ja koiraharrastajien välillä alueiden harjoituskäytöstä.

”Maastossa tapahtuva harjoittelu on välttämätöntä, sillä yleisesti todelliset etsinnätkin tapahtuvat maasto-olosuhteissa. Säännölliset, monipuoliset ja vaihtelevat harjoitusympäristöt parantavat koiran valmiuksia tositilanteisiin. Niin vapaaehtoistoimijoiden kuin viranomaistenkin koirien ja niiden ohjaajien kouluttautuminen riittävän taidollisen valmiuden saavuttamiseksi ja taitojen ylläpito vaativat jatkuvaa harjoittelua”
, kertoo Suomen Palveluskoiraliiton pelastuskoiratoimikunnan puheenjohtaja Tapio Toivola.

Jäljestyksen harjoittelu metsämaastossa on kytketyn koiran kanssa mahdollista jokaisenoikeuksien nojalla ja sen mukaisin vastuin ja velvoittein. Yhteisen suosituksen lähtökohtana on, että kaikesta harjoittelusta ja koetoiminnasta sovitaan maanomistajan kanssa erikseen aina vuodeksi kerrallaan. Suullinen sopiminen riittää, kun samalla sovitaan yhteiset pelisäännöt vuorovaikutuksesta sekä itse harjoitus- ja koetoiminnasta maanomistajan mailla.

”Maanomistajat arvostavat palvelus- ja pelastuskoirien etsintätyötä ja ovat yleisesti myötämielisiä koiraharjoitteluille, kun ne eivät ole ristiriidassa tai häiriöksi maanomistajan oman elinkeinotoiminnan kanssa. Maanomistajat haluavat olla tietoisia, keitä heidän maillaan liikkuu ja millaisella asialla. Olettaminen on pahin inhimillinen virhe, mikä johtaa herkästi ikäviin väärinymmärrys- ja riitatilanteisiin. Riittävä ja avoin vuorovaikutus ovat avainasemassa”, summaa MTK:n maankäytön asiantuntija Juho Ikonen.

”Riittävällä vuorovaikutuksella ja pelisääntöjen noudattamisella vaalitaan koirien harjoitustoiminnan hyväksyttävyyttä maanomistajien keskuudessa ja siten turvataan harjoittelualueiden käytettävyys tulevaisuudessakin. Yhteinen suositus vahvistaa ja laajentaa yhtenäisiä toimintamalleja koko Suomeen”, toteaa Suomen Pelastuskoiraliiton toiminnanjohtaja Mika Soininen.

Toimintamallisuositus löytyy täältä: Palveluskoiraliitto.fi > Ohjeet ja lomakkeet > Maa-alueen käyttölupa

Lisätietoja:

Juho Ikonen
  Maankäytön asiantuntija
  Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
  puh. 050 5674103

Mika Soininen
  Toiminnanjohtaja
  Suomen Pelastuskoiraliitto
  044 7681004

Tapio Toivola
  Pelastuskoiratoimikunnan puheenjohtaja
  Suomen Palveluskoiraliitto
  050 5123942

Koetoiminta
SPKL:n kanssa yhteistyössä
Royal Canin -uusi
Dogsport.fi / Dog & Cat
Orion Pharma Eläinlääkkeet
Back on Track
Showlink
Skl
IRO