Suojelukokeet ja suojelulisenssi

25.08.2021 ǀ SPKL


Suojelukokeiden anominen ja järjestäminen sekä suojelulisenssin hakeminen

Suomen Palveluskoiraliitto ry pyrkii takaamaan suojelulajien harrastajille tasapuoliset ja yhdenvertaiset mahdollisuudet suojelulajien kokeisiin ja kilpailuihin osallistumiseen.

Palveluskoiraliiton hallitus on 17.6.2021 päättänyt, että suojelulajien virallisiin kokeisiin ja kilpailuihin osallistuakseen koiranohjaajalla on oltava Palveluskoiraliiton suojelulisenssi.

Palveluskoiraliiton hallitus on 20.7.2021 päättänyt, että sellaiset Saksanpaimenkoiraliitto ry:n jäsenet, joilla on SPL-suojelulisenssi ja jotka ovat suorittaneet joko Palveluskoiraliiton tai Saksanpaimenkoiraliiton eettisen koulutuksen ja allekirjoittaneet joko Palveluskoiraliiton tai Saksanpaimenkoiraliiton eettisen sitoumuksen, voivat anoa Palveluskoiraliiton suojelulisenssiä alempana kuvatuin edellytyksin.

Palveluskoiraliiton suojelulisenssiä voi 1.9.2021 alkaen hakea sähköisesti Virkku-järjestelmän kautta. Tarkemmat ohjeet Virkku-hakemuksesta julkaistaan lähipäivinä. Lisenssin myöntämisen edellytyksiä ovat

- Suomen Kennelliiton, Palveluskoiraliiton ja Saksanpaimenkoiraliiton huhtikuussa 2021 järjestämään webinaariin osallistuminen, tai

- Palveluskoiraliiton eettisen verkkokurssin hyväksytty suorittaminen, tai

- Saksanpaimenkoiraliiton eettisen koulutuksen hyväksytty suorittaminen.

Yllä mainittujen lisäksi edellytyksenä on Palveluskoiraliiton tai Saksanpaimenkoiraliiton eettisen sitoumuksen allekirjoittaminen.

Henkilöllä, jolle ei aiemmin ole myönnetty Palveluskoiraliiton tai Saksanpaimenkoiraliiton suojelulisenssiä, on oltava käyttäytymiskoe (BH) hyväksytysti suoritettuna itse kouluttamallaan koiralla, jolla on oikeus kilpailla palveluskoirakokeissa. Suojelulisenssiä hakevan henkilön on oltava Palveluskoiraliiton jäsenyhdistyksen jäsen ja henkisiltä ja fyysisiltä ominaisuuksiltaan suojelukoiran koulutukseen ja hallintaan soveltuva.

Palveluskoiraliiton suojelulisenssin anominen on edelleen hakijalle maksutonta. Lisenssi on voimassa toistaiseksi.

Nämä Palveluskoiraliiton suojelulisenssin myöntämisen edellytykset on ilmoitettu Saksanpaimenkoiraliitolle 22.7.2021.

Saksanpaimenkoiraliiton ja Suomen Palveluskoiraliiton jäseninä olevien Saksanpaimenkoiraliiton alaosastojen anomat suojelulajien kokeet ja kilpailut

Saksanpaimenkoiraliitto sekä Palveluskoiraliiton jäseninä olevat Saksanpaimenkoiraliiton alaosastot voivat jatkossakin anoa suojelulajien virallisia kokeita Virkku-järjestelmän kautta. Näin anotut kokeet ja kilpailut ovat FCI:n hyväksymiä kokeita, joissa saavutetut tulokset julkaistaan Palveluskoiraliiton Virkku-järjestelmässä ja Kennelliiton jalostustietokannassa.

Suojelulajien tuomarien ja maalimiesten koulutus

Saksanpaimenkoiraliitto, kuten kaikki muutkin rotujärjestöt, voivat Palveluskoiraliiton kanssa sopiessaan jatkossakin luoda sisällöltään päteväksi todettavan suojelutuomari- ja kilpailuavustaja- / maalimieskoulutusjärjestelmän tai jatkaa jo aikaisemmin hyväksytyn järjestelmän tarjoamista jäsenistölleen. Nykyinen käytäntö jatkuu siis entisellään, eikä muutoksia ole ollut suunnitteilla.

Toimiakseen suojelulajien tuomarina ja maalimiehenä on henkilön suoritettava eettinen koulutus ja allekirjoitettava eettinen sitoumus. Suojelulisenssiä ei tällöin tarvita.

Koetoiminta
SPKL:n kanssa yhteistyössä
Royal Canin -uusi
Dogsport.fi / Dog & Cat
Orion Pharma Eläinlääkkeet
Back on Track
Showlink
Skl
IRO