Palveluskoiraliiton syyskokous 17.11.2018

18.11.2018 ǀ SPKL


Palveluskoiraliiton syyskokous pidettiin lauantaina 17.11.2018

Kokouksessa oli edustettuna 36 yhdistystä, joilla oli käytettävissä 99 ääntä.

Kokouksen alkuun Palveluskoiraliitto jakoi huomionosoitukset ja palkitsi vuoden 2018 Parhaan palveluskoiran sekä kolme pelastuskoirakkoa

Jouni Nummelalle sekä Mika Laaksoselle luovutettiin Palveluskoiraliiton kunniaviirit onnitteluna ja tunnustuksena palveluskoiratoiminnan eteen tehdystä työstä.
Lea Yli-Suvantoa ja Vesa Häkkistä onniteltiin kukin merkkipäivän johdosta.

Paras Palveluskoira 2018
Palveluskoiraliitto palkitsee vuosittain parhaan palveluskoiran. Parasta palveluskoiraa valitessa huomioidaan MM-, NOM-, SM- ja PM-kilpailujen tulokset.
Paras Palveluskoira 2018 -palkinnon vastaanottivat spu Wolfganger Musty ja Heli Rissanen. Koirakko on saavuttanut Paras Palveluskoira 2018 -palkintoon oikeuttavat pisteet palveluskoirakoelajien SM-kilpailuissa jälkikokeessa, valjakkohiihdon SM-kilpailussa sekä palveluskoirien Pohjoismaiden mestaruuskilpailuissa (NOM) jälkikokeessa.


Palkittavat pelastuskoirakot
Huomionosoituksella Palveluskoiraliitto haluaa nostaa ansioituneita, löytöjä tehneitä ja aktiivisesti etsintöihin osallistuneita pelastuskoiria esille ja näin antaa tunnustusta vapaaehtoistyöstä etsintätehtävissä.

Syyskokouksessa palkittiin seuraavat pelastuskoirakot:

Johanna Helminen ja Pammukan Albin Lumitassu
Pirkanmaan Pelastuskoirat
Johanna on koiransa "Jaken" kanssa osallistunut aktiivisesti vuosien ajan VAPEPA:n toimintaan kadonneiden etsinnöillä. He ovat myös etsinnän aikana löytäneet vakavassa hengenvaarassa olleen ihmisen. He ovat olleet aktiivisesti mukana kehittämässä pelastuskoiratoimintaa mm. osallistumalla uuden pelastuskoirakokeen testaamiseen ja kehittämiseen. Johanna toimii myös ryhmänjohtajana.

Niina Soisalo ja Aiken Kaspar
Kouvolan Pelastuskoirat
Koirakko on osallistunut alueen kaikkiin koirahälytyksiin (2017-2018 21 kpl) ja koirakko on myös löytänyt kadonneen henkilön etsintätehtävässä. Niina on ollut mukana Kaakko-peko hankkeen käynnistämisessä ja mukana sen kehittämisessä.

Lisa Hyrkäs ja Konunkodin Frida
Turun Palveluskoiraharrastajat
Koirakko on ollut TPH:n pelastuskoirien hälytysryhmässä vuodesta 2015 ja osallistunut aktiivisesti etsintöihin. Koirakko on myös löytänyt kadonneen henkilön etsintätehtävässä. Lisa toimii myös ryhmänjohtajana.


Kokouksen päätöksiä

Kokouksen puheenjohtajaksi esitettiin ja valittiin Mika Leppinen.
Kokous eteni esityslistan mukaisesti.

Jäsen- ja lisenssimaksuihin ei esitetty muutoksia ja ne säilyvät ennallaan.
Vuoden 2019 toimintasuunnitelma ja talousarvio hyväksyttiin sellaisenaan.
Uutena toimikuntana aloittaa kansallisten palveluskoiralajien toimikunta, jonka tarkoituksena on kehittää ja koordinoida kansallisten lajien koulutusohjaajien koulutusta Suomessa.

Hallituksen jäseniksi kaudelle 2019 - 2021 valittiin seuraavat henkilöt:
Uudeltamaalta Marian Ahlskog-Karhu, Kaarina Pirilä ja Lea Yli-Suvanto sekä muun Suomen alueelta Mika Laaksonen.
Lisäksi hallitukseen valittiin yhden vuoden paikalle, kausi 2019, Esa Tapion tilalle muun Suomen alueelta Vesa Häkkinen.

Kokous päätti yksimielisesti esittää Kennelliitolle muutosta palveluskoirakokeiden käyttövalion arvo -sääntöön esityksen mukaisesti.
Voimassa olevan säännön mukaisesti vain palveluskoirakokeiden tai IPOR-kokeiden tuloksilla voi saavuttaa käyttövalion arvon. Nyt hyväksytyn esityksen mukaisesti myös kansallisen pelastuskoirakokeen (PEKO-T) tuloksilla voisi jatkossa saavuttaa käyttövalion arvon, jos sääntö vahvistetaan Kennelliitossa.

Koetulosvaatimusten lisäksi käyttövalion arvon vaatimuksena on Kennelliiton valtuuston hyväksymä vaatimus vähintään laatumaininta "hyvä" näyttelystä koiran täytettyä 15 kk. 

Suomen Palveluskoiraliitto ry:n sääntömuutosesitys hyväksyttiin kokouksessa yksimielisesti. Kokouksessa esitettiin säännön 1§:ään sääntötyöryhmän laatimat korjaukset, jotka laadittiin PRH:n esitarkastuksessa saatujen korjauskehotusten perusteella.

Kokous hyväksyi Suomen Palveluskoiraliitto ry:n esittämän käyttövalionarvon kirjaamisen muutosehdotuksen lisäyksillä. Valionarvolyhenteissä huomioidaan 1.1.2019 voimaan astuvan kansainvälisen palveluskoirakoeohjeen lajilyhenteet (IGP-FH ja IGP), IPO-R kokeiden lajikohtaiset tunnukset sekä kansallisen pelastuskoirakokeen lajitunnus.

Suomen Kaukasiankoirat ry:n esityksiä kaukasiankoiran PEVISA-ohjelmaksi sekä jalostuksen tavoiteohjelmaksi esitetään sellaisenaan hyväksyttäväksi Suomen Kennelliitolle.

Koetoiminta
SPKL:n kanssa yhteistyössä
Royal Canin -uusi
Dogsport.fi / Dog & Cat
Orion Pharma Eläinlääkkeet
Back on Track
Showlink
Skl
IRO