Miksi SPKL-lisenssi?

27.09.2017 ǀ SPKL

1. Miksi lisenssipakko?

Yksi tärkeimmistä SPKL:n tavoitteista on mahdollistaa koe- ja kilpailutoiminta niissä lajeissa, joita se hallinnoi. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi liitto pyrkii jatkuvasti kehittämään sekä koe- ja kilpailutoimintaa tukevia sovelluksia että toimihenkilökoulutusta. Lajikirjo on suuri, mikä johtaa väistämättä myös työmäärän ja kustannusten kasvamiseen.

Liiton toimintaedellytysten turvaamiseksi on käytännössä kaksi vaihtoehtoa: pakollinen henkilöjäsenyys virallisissa kokeissa ja kilpailuissa kävijöille tai lisenssimaksu. Käytännössä nämä johtavat kokeissa kävijän näkökulmasta täsmälleen samaan lopputulokseen – vuosittaiseen maksuun niille, jotka aikovat käydä kokeissa. Henkilöjäsenyys on sääntöteknisesti huomattavan monimutkainen prosessi. Siksi lisenssi.

2. Ketä se koskee?

Jokaista, joka osallistuu SPKL:n alaisiin kokeisiin ja kilpailuihin. Lisenssivaatimus koskee palveluskoirakokeita, kansainvälistä pelastuskoirakoetta, tokoa, rally-tokoa ja koiratanssia. Lisenssivaatimus ei koske seuraavia kokeita tai lajeja: käyttäytymiskoe, kansallinen pelastuskoirakoe, opastuskoe, luonnetesti ja MH-luonnekuvaus.

Lisenssi on ohjaajakohtainen. Ohjaaja voi yhdellä lisenssillä osallistua kaikkien Palveluskoiraliiton hallinnoimien lajien kokeisiin ja kilpailuihin.

Sellaisten tuomareiden ja koetoimitsijoiden, jotka eivät kilpaile, ei tarvitse hankkia lisenssiä.

Ulkomaalaisilta koiranohjaajilta ei edellytetä lisenssiä.

3. Paljonko lisenssi maksaa?

Hintaa ei ole vielä päätetty, mutta se tulee olemaan arviolta 40–50 € vuodessa.

4. Mitä sillä saa?

Oikeuden osallistua kokeisiin, Palveluskoirat-lehden (6 numeroa + 2 verkkonumeroa) ja Ifin tapaturmavakuutuksen. Tapaturmavakuutus kattaa kokeisiin ja kilpailuihin osallistuvat henkilöt kokeen ja kilpailun aikana.

5. Jos ostaa lisenssin, pitääkö tilata erikseen lehti (palveluskoirakokeiden tuomarit ja koetoimitsijat)?

Ei tarvitse.

6. Jos perheessä useampi harrastaa kokeissa ja kilpailuissa käyntiä, pitääkö kaikilla olla oma lisenssi ja tuleeko kaikille oma lehti?

Kyllä. Jos talouteen ei haluta useita lehtiä, voi perua ylimääräiset. Lisenssi on kuitenkin oltava ja sen hinta on sama.

7. Onko joku kortti, mikä pitää esittää kokeessa?

Ei. Virkussa ei pysty ilmoittautumaan kokeisiin tai kilpaluihin, jos ei omaa lisenssiä.

8. Jos on muita omia vakuutuksia ja kokeissa sattuu jotain, mikä vakuutus korvaa?

Yleensä vain yksi vakuutus korvaa samaa vahinkotapahtumaa. Jos ohjaajalla on useita tapaturmavakuutuksia, hän itse päättää minkä vakuutuksen kautta hakee korvauksia.

9. Tarvitseeko viestin (tai muiden lajien) kakkosohjaaja lisenssin?

Ei. Tällöin kakkosohjaajalla ei ole tapaturmavakuutusta Palveluskoiraliiton kautta kyseisen kokeen aikana.

10. Korvaako tämä suojelulisenssin?

Ei. Suojelulisenssi on eri asia. Se on kertaluontoinen (voimassa pysyvästi ellei sitä ole muista syistä syytä perua) ja sille on erilliset hakuohjeet. SPKL-lisenssi on voimassa kalenterivuoden kerrallaan.

11. Miksi tästä tiedotetaan vasta nyt?

Liiton toimintaedellytysten varmistaminen on ollut esillä SPKL:n syys- ja kevätkokouksessa ja Palveluskoirat-lehden pääkirjoituksissa. Näissä yhteyksissä lisenssi on mainittu yleisluontoisesti yhtenä vaihtoehtona. SPKL hallitus päätti asiasta syyskuussa. Asia esitellään taloustilannekatsauksen yhteydessä tarkemmin SPKL:n syyskokouksessa ja Palveluskoirat-lehdessä nro 8.

Koetoiminta
SPKL:n kanssa yhteistyössä
Royal Canin -uusi
Dogsport.fi / Dog & Cat
Orion Pharma Eläinlääkkeet
Back on Track
Showlink
Skl
IRO