Kooste hallituksen kokouksista 9-12/2018

24.07.2018 ǀ SPKL

Palveluskoiraliiton hallitus on kokoustanut ahkerasti kesän aikana pääasiassa sähköpostikokouksien muodossa. Osa päätöksistä, esim. edustusjoukkueiden kokoonpanot, on julkaistu erillisinä tiedotteina Palveluskoiraliiton verkkosivuilla.

Kalevi Levänen on 18.4.2018 ilmoittanut luopuvansa palveluskoirakokeiden arvosteluoikeuksista. Olli Paasonen on 11.5.2018 ilmoittanut luopuvansa tuomarioikeuksista.

Palveluskoiraliitto järjesti yhteistyössä Kennelliiton kanssa ylituomarikurssi 1:n niille tuomareille, jotka eivät vuonna 2017 osallistuneet Kennelliiton pakolliseen jatkokoulutukseen ja näin ollen menettivät ylituomarioikeutensa. Tämän kurssin suorittamisen myötä kurssilaisille mahdollistui ylituomarioikeuksien palauttaminen. Kurssi järjestettiin verkkokurssina ItsLearning-alustalla.

IRO-delegaattien kokous järjestettiin 22.-24.6.2018 Itävallassa. Palveluskoiraliiton edustaja Harri Kuusisto oli estynyt ja hänen tilallaan kokoukseen osallistui koe- ja kilpailutoimikunnan puheenjohtaja Tiina Hiljanen.

Palveluskoiraliitto on allekirjoittanut yhteistyösopimuksen K9 Brands Oy:n kanssa. Sponsorointisopimus koskee edustusjoukkueiden sekä joukkueenjohtajien edustusasuja. Lisäksi liitto on allekirjoittanut yhteistyösopimuksen Orion Oyj Orion Pharma Eläinlääkkeet kanssa. Sopimus on astunut voimaan 1.7.2018.

Hallitus on hyväksynyt SPL Lapinlahti ry:n ja SPL Länsi-Häme ry:n Palveluskoiraliiton jäsenyhdistyksiksi.

Hallitus on myöntänyt Mikko Lehikoiselle arvosteluoikeuden käyttäytymiskokeen (PAKK) sekä hakukokeeseen (PAHA), ja päätti, että Mikko Lehikoiselle anotaan Kennelliitolta ylituomaripätevyyttä.

Hallitus on myöntänyt Tiia Tuhkaselle etsintäkokeen (PAEK) harjoitusarvosteluoikeuden, Katja Naskalille käyttäytymiskokeen (PAKK) koearvosteluoikeuden, Leena Luukkaselle palveluskoirakokeiden tottelevaisuusosan koearvosteluoikeuden sekä Mari Moisalalle, Reija Niemiselle, Jussi Sairaselle ja Mia Skogsterille IPO-kokeen sekä FH- ja IPO-FH-kokeen koearvosteluoikeudet. Lisäksi hallitus on myöntänyt Marianne Punkille luonnetestin tuomariharjoittelijapätevyyden.

Hallitus julkaisi tiedotteen koskien palveluskoirakokeiden hyppyestettä: https://www.palveluskoiraliitto.fi/palveluskoiraliitto/ajankohtaista/suomen-palveluskoiraliiton-tiedote-koskien-palveluskoirakokeiden-hyppyestetta.html

Hallitus on päättänyt, että palveluskoirakoetuomareiden jatkokoulutus IGP 2019 -koeohjeeseen liittyen järjestetään kolmella paikkakunnalla seuraavasti:

  • Oulu 24.11.2018
  • Jyväskylä 2.12.2018
  • Hämeenlinna 12.1.2019.

Hallitus on antanut seuraavat kilpailukiellot:

  • Ruotsinlapinkoira Care Bears Fun Crispy (FI17766/11) 5.11.2018 asti kaikissa Palveluskoiraliiton hallinnoimissa koe- ja kilpailulajeissa.
  • Hollanninpaimenkoirauros Holland Parker V. Le Dobry (FI44152/14) 17.6.2019 asti kaikissa palvelus- ja pelastuskoirakoelajeissa.
  • X-rotuinen Skrållan (FIX00490/14) 9.12.2018 asti kaikissa Palveluskoiraliiton hallinnoimissa koe- ja kilpailulajeissa.
Koetoiminta
SPKL:n kanssa yhteistyössä
Royal Canin -uusi
Dogsport.fi / Dog & Cat
Orion Pharma Eläinlääkkeet
Back on Track
Showlink
Skl
IRO