Kooste hallituksen kokouksista 7-10

20.05.2021 ǀ SPKL

KOOSTE HALLITUKSEN KOKOUKSISTA 7-10
OSA HALLITUKSEN PÄÄTÖKSISTÄ ON JULKAISTU ERILLISINÄ TIEDOTTEINA SPKL:N KOTISIVUILLA

KOKEIDEN, KILPAILUJEN, LUONNETESTIEN JA MH-LUONNEKUVAUKSIEN JÄRJESTÄMINEN 1.4.2021 ALKAEN
Hallitus päätti, että Palveluskoiraliiton hallinnoimia kokeita, kilpailuja, luonnetestejä ja MH-luonnekuvauksia ja kursseja ei saa järjestää ajalla 1.-30.4.2021.
Verkko- ja etäkursseja saa järjestää ajalla 1.-30.4.2021.

KOKEIDEN, KILPAILUJEN, LUONNETESTIEN, MH-LUONNEKUVAUKSIEN JÄRJESTÄMINEN 1.5.2021 ALKAEN
Palveluskoiraliiton hallinnoimia kokeita, kilpailuja, luonnetestejä ja MH-luonnekuvauksia, VIRTA-käyttöönottotarkastuksia ja kursseja saa järjestää 1.5.2021 alkaen huomioiden alueelliset rajoitukset ja viranomaisten ohjeistukset.

PELASTUSKOIRATOIMINTA

Pelastuskoiraryhmien joukkuekatselmuksen järjestämisohje
Hallitus hyväksyi pelastuskoiratoimikunnan esityksen pelastuskoiraryhmien joukkuekatselmuksen järjestämisohjeen päivityksistä.

PEKO-kouluttajakoulutus 13.5.2021 Keravalla siirtyy syksylle
PEKO-kouluttajakoulutus oli tarkoitus järjestää 13.5.2021 Keravalla. Päätettiin siirtää koulutus syksylle vallitsevan koronatilanteen vuoksi.

Meri- ja järvipelastusnäyttökokeen järjestäminen
Päätettiin siirtää toukokuun loppuun suunniteltu näyttökoe syksylle 2021.

PEKO-info 11.4.2021 etäkoulutuksena
HVSSY/HEPeKo ry järjestää PEKO-infon etäkoulutuksena Teamsissä 11.4.2021.

PEKO-T-koe
Kuvataan ja koostetaan mallivideo PEKO-T -kokeen osioista tuomareille ja harrastajille.

FCI pelastuskoirajoukkueiden MM-kilpailun, 21.-23.8.2021 Romania, edustusjoukkue
FCI pelastuskoirajoukkueiden MM-kilpailut siirtyvät 20.-23.8.2021 uuteen ajankohtaan. Kilpailut järjestetään 4.-7.11.2021 Romaniassa, Craiovassa, jos koronatilanne sen sallii.
FCI pelastuskoirajoukkueiden MM-kilpailun edustusjoukkueeseen valitaan samat koirakot ja joukkueenjohtaja kuin vuoden 2020 peruuntuneen kilpailun edustusjoukkueeseen.
Edustusjoukkueen kokoonpano on: Maria Hynninen ja lbn BRUFINN MUST BE MYSTERY, Matleena Kujala ja nsnn DONNAN CALL ME BESSIE, Liia Rikkinen ja bpmn BLAZE COBRA ja joukkueenjohtaja Michaela Grönlund.

PALVELUSKOIRALIITON KEVÄTKOKOUS
Etäosallistuminen Palveluskoiraliiton sääntömääräiseen kevätkokoukseen 17.4.2021 on mahdollista.
Läsnäolo-oikeus on jokaisella jäsenyhdistyksen jäsenellä liiton sääntöjen mukaisesti. Puhe- ja äänestysoikeus on sääntöjen mukaan jäsenyhdistyksen valtuuttamilla yhdistyksen edustajilla.
Äänestystapa tulee päättää kokouksen alussa.

Vuoden 2020 tilinpäätös
Hallituksen hyväksymä tilinpäätös lähetetään tilintarkastajalle.

Vuoden 2020 ylijäämän käyttäminen
Hallitus päätti esittää kevätkokoukselle, että vuoden 2020 ylijäämää käytetään verkkoympäristössä tapahtuvan koulutuksen kehittämiseen, koulutusohjaaja- ja toimihenkilökoulutukseen, Virkku.net järjestelmän kehittämiseen sekä harrastajien koulutuksiin mm. harrastajille järjestettävien valtakunnallisten webinaarien muodossa.

Toimintakertomus 2020
Toimintakertomukseen on päivitetty tilikauden tulos.

JALOSTUSTOIMINTA
Beaucenpaimenkoirien jalostuksentavoiteohjelma (JTO)
Beaucenpaimenkoirien nykyinen jalostuksentavoiteohjelma on voimassa 31.12.2021 asti. Rotuyhdistyksen, Suomen Beauceron ry, sääntömääräinen syyskokous on pidetty 17.1.2021. Kokous on hyväksynyt esityksen beaucenpaimenkoirien jalostuksentavoiteohjelmaksi ajalle 1.1.2022- 31.12.2026.

Hallitus hyväksyi esityksen beaucenpaimenkoirien jalostuksentavoiteohjelmaksi ja päätti esittää sen hyväksyttäväksi Palveluskoiraliiton kevätkokoukselle.

Beaucenpaimenkoirien PEVISA
Rotuyhdistyksen, Suomen Beauceron ry, sääntömääräinen syyskokous on pidetty 17.1.2021. Kokous on päättänyt, että beaucenpaimekoiran PEVISAan ei esitetä muutoksia.
PEVISA: voimassa 1.1.2017-31.12.2021. Jalostukseen käytettäviltä koirilta vaaditaan lonkka-, kyynär-, VA- ja LTV-kuvaustulos. Tulosten täytyy olla voimassa astutushetkellä. HD raja-arvo on C. Minimi kuvausikä on 18 kk.
Poikkeus: ulkomaiselta urokselta ei vaadita kyynär-, VA- ja LTV-kuvaustulosta. Poikkeuslupa koskee 1.1.2017 alkaen tapahtuvissa astutuksissa korkeintaan kahta pentuetta per ulkomainen uros.

Hallitus hyväksyi esityksen beaucenpaimenkoirien PEVISA-ohjelmaksi ajalle 1.1.2022-31.12.2026 ja päätti esittää sen hyväksyttäväksi Palveluskoiraliiton kevätkokoukselle.

Hollanninpaimenkoirien jalostuksentavoiteohjelma hyväksytty
Kennelliiton jalostustieteellinen toimikunta on kokouksessaan 11.2.2021 hyväksynyt Palveluskoiraliiton esityksen hollanninpaimenkoirien jalostuksentavoiteohjelmaksi. Jalostuksentavoiteohjelma on voimassa 11.2.2021-31.12.2025.

KOULUTUKSET

Koulutusohjaajaleirin siirtyminen
Kansallisten lajien koulutusohjaajaleiri on siirretty syksystä 2020 uuteen ajankohtaan 1.-3.10.2021.

MH-toimihenkilökoulutus 10.-11.4.2021 siirretty 9.-10.10. ja teoria 25.9.
Toimihenkilökoulutuksen ajankohdista on tiedotettu koulutukseen ilmoittautuneille.

MH-toimihenkilöiden jatkokoulutustilaisuudet
MH-toimihenkilöille (eli MH-luonnekuvauksen koetoimitsijat) järjestetään kaksi jatkokoulutustilaisuutta 8.5. ja 5.6.2021. Jatkokoulutukset järjestetään etäkoulutuksena Teamsissa. Kouluttajina toimivat Anne Kuivinen ja Susanne Mattas. Jatkokoulutuksissa käydään läpi MH-toimihenkilöille ajankohtaisia asioita.

MH-toimihenkilöpätevyyksien passivoiminen
Palveluskoiraliiton toimisto on passivoinut MH-toimihenkilöpätevyyksiä niiltä MH-toimihenkilöiltä (MH-luonnekuvauksen koetoimitsijapätevyys), jotka eivät viimeisen viiden vuoden aikana ole toimineet virallisessa MH-luonnekuvauksessa toimihenkilönä vähintään kolmea kertaa.

Hakukokeen lajikurssi 27.-30.5.2021 Taipalsaari
Kurssin kouluttajina toimivat Tero Oravasaari ja Samuli Juntto.

PERUTUT KOULUTUKSET JA TAPAHTUMAT

Maalimiesten kevätleiri 3.-4.4.2021 on peruttu

FCI koiratanssin MM-kilpailut 11.6.2021 (Tsekki) on peruttu
FCI on 5.3.2021 lähettämässään tiedotteessa ilmoittanut, että koiratanssin MM-kilpailut vuodelle 2021 on peruttu.

Palveluskoirien erikoisnäyttely, Palveluskoiratapahtuma 13.5.2021 on peruttu.

SIIRRETYT KILPAILUT JA TAPAHTUMAT

Koiratanssin SM-kilpailut siirretty
Covid-19 pandemian ja kokoontumisrajoitusten vuoksi koiratanssin SM-kilpailuja ei saa järjestää anottuna ajankohtana 14.3.2021. Koiratanssin SM-kilpailut siirretään järjestettäväksi 1.8.2021.

Koiratanssin Pohjoismaiset mestaruuskilpailut siirretty
Koiratanssin Pohjoismaiset mestaruuskilpailut Norjassa 27.-29.8.2021on siirretty. Koiratanssin PM-kilpailujen uusi ajankohta on 17.-19.12.2021 Drammen, Norja.

Koiratieto webinaari siirtyy
Agrian kanssa oli sovittu toteutettavaksi Koiratieto webinaari maaliskuussa. Webinaarille sovitaan uusi ajankohta.

KILPAILUT

FCI IGP-FH MM-kilpailut 2021
Suomessa toukokuussa järjestettäväksi aiotuille ja peruuntuneille FCI IGP-FH MM-kilpailuille on löytynyt uusi järjestäjä. Kilpailut järjestetään Unkarissa 27.-31.10.2021.

FCI IGP-FH MM-kilpailun 2021 edustusjoukkueen kokoonpano: spn Airasuden Bianca ja Satu Riepula sekä spn Chara Laperys ja Kia Aksela. 1. varakoirakko bpmn Mecberger Olka ja Pirjo Hoskari, 2. varakoirakko vpn Aleyna-Kiia vom Kettengrund ja Erja Wallius sekä 3. varakoirakko spu Bacteroides Furioso ja Pekka Kuitunen. Joukkueenjohtajaksi valittiin Emma Hietarinta.

LUONNETESTIN JÄRJESTÄMISOHJE
Päivitetty järjestämisohje astuu voimaan 1.5.2021. 

KOKEIDEN ANOMISAIKOJEN LYHENTÄMINEN
Palveluskoiraliiton toimisto valmistelee Kennelliitolle esityksen kokeiden, kilpailujen, luonnetestien ja MH-luonnekuvausten anomisajoista.

TOKO SM-KILPAILUN 2021 OSALLISTUMISKRITEERIT
Osallistumiskriteerit on julkaistu Virkussa  (https://www.virkku.net/files/toko/osallistumisoikeus%20toko%20sm-kilpailuun_final.pdf)

KOIRATANSSIN RYHMÄKILPAILUT
Koiratanssin 1.1.2020 voimaan astuneissa kilpailuohjeissa on uusi kilpailulaji; ryhmäkilpailu. 

ESITE KANSALLISISTA LAJEISTA JA PELASTUSKOIRATOIMINNASTA
Palveluskoiraliitto toteuttaa interaktiivisen esitteen yhteistyössä JS Suomi Oy:n kanssa.
Lisäksi on tilattu aiheeseen liittyen video KoiraSepältä.

SUOJELUKOIRAHARRASTUS, EETTINEN KOULUTUS JA EETTINEN SITOUMUS
Asiaa koskien on julkaistu Palveluskoiraliiton viestintäkanavissa seuraavat tiedotteet:

- 26.2.2021: Suomen Palveluskoiraliitto ry:n tiedote: Väkivalta pois koirankoulutuksesta!
- 5.3.2021: Suojelukoelajien sisältö ja tarkoitus.
Uutisessa on maalimiestoimikunnan laatima lajien kuvaus.
- 5.3.2021: Suojelukoiraharrastajille tulossa eettinen koulutus ja -sitoumus.
Tiedote on laadittu yhteistyössä Kennelliiton ja Saksanpaimenkoiraliiton kanssa ja siinä on kerrottu toimenpiteistä mitkä ovat nyt työn alla eettisen koulutuksen ja sitoumuksen osalta sekä suojelulisenssiuudistuksen osalta.
- 5.3.2021: Suojelukoirakoulutuksen keskeyttäminen.
Tiedotteessa on ohjeistettu jäsenyhdistyksiä suojelukoirakoulutuksen järjestämisestä.
- 13.3.2021: Suojeluharrastukseen liittyvien toimintojen kehittämistyö aloitettu.
Tiedotteessa on kerrottu sovittujen toimenpiteiden etenemisestä.
- 31.3.2021: UKK - Usein Kysyttyjä Kysymyksiä suojelukoiratoiminnasta.
UKK:hon on kerätty usein kysyttyjä kysymyksiä vastauksineen.
1.4.2021: Eettinen koulutus Saksanpaimenkoiraliiton ja Suomen Palveluskoiraliiton maalimiehille ja kouluttajille käynnistyy 10.-11. huhtikuuta.
Tiedotteessa kerrottiin eettisten koulutuksien alkamisesta.
- 13.4.2021: Suojelukoiraharrastajien koulutukset käynnistyivät.
Tiedotteessa kerrottiin eettisistä koulutuksista.
- 20.4.2021: Suojelukoiraharrastuksen jatkamisen edellytyksenä on sitoutuminen eettiseen koulutustapaan.
- 24.4.2021: Suojeluharrastuksen jatkaminen keskeytyksen jälkeen.

Koetoiminta
SPKL:n kanssa yhteistyössä
Royal Canin -uusi
Dogsport.fi / Dog & Cat
Orion Pharma Eläinlääkkeet
Back on Track
Showlink
Skl
IRO