Kooste hallituksen kokouksista 4-5/2022

02.05.2022 ǀ SPKL


KOOSTE HALLITUKSEN KOKOUKSISTA 4-5/2022

OSA HALLITUKSEN PÄÄTÖKSISTÄ ON JULKAISTU ERILLISINÄ TIEDOTTEINA SPKL:N KOTISIVUILLA

Australiankarjakoirien korjattu JTO ja PEVISA
Hallitus päätti esittää kevätkokoukselle seuraavaa australiankarjakoirien PEVISA-ehdotusta:
Pentujen vanhemmista tulee olla ennen astutusta annettu lonkkakuvaus- ja kyynärkuvauslausunto sekä astutushetkellä voimassa oleva silmätarkastuslausunto. Rekisteröinnin raja-arvona on kyynärniveldysplasian aste 1. Silmätutkimuslausunto ei saa olla 24kk vanhempi. Perinnöllistä kaihia tai PRA:ta sairastavan koiran jälkeläisiä ei rekisteröidä. Diagnoosi ”muu vähämerkityksellinen kaihi” ei kuitenkaan sulje koiraa jalostuksesta.

Jalostukseen käytettävällä koiralla tulee olla viralliset lausunnot selän spondyloosista sekä välimuotoisesta lanne-ristinikamasta ennen koiran toista (2.) pentuetta. Mikäli koiralla on ennen ensimmäistä (1.) pentuetta virallinen lausunto selän spondyloosista sekä välimuotoisesta lanne-ristinikamasta, ei selkää tarvitse kuvata uudelleen. LTV 1-4 tuloksen saanut koira voidaan parittaa vain LTV 0 tuloksen saaneen koiran kanssa.

Jalostukseen käytettävältä koiralta vaaditaan tulos jostakin seuraavista: luonnetesti, MH-luonnekuvaus, PEKO-T koulutustunnus tai VIRTA-tarkastettu. Keskeytettyä testiä tai tarkastusta ei hyväksytä. Ulkomaisia uroksia koskeva poikkeus: Ei vaadita luonnetesti / mh luonnekuvausta tulosta, PEKO-T koetta tai VIRTA-tarkastusta.

****

JÄSENYHDISTYKSET

Jäsenanomus 100SAR
100SAR ry on anonut Palveluskoiraliiton jäsenyyttä. Hallitus hyväksyi 100SAR ry:n Palveluskoiraliiton jäseneksi kahden vuoden koeajalle.

Jäsenanomus Suomen Keskiaasiankoirat
Suomen Keskiaasiankoirat ry on anonut Palveluskoiraliiton jäsenyyttä. Hallitus hyväksyi Suomen Keskiaasiankoirat ry:n Palveluskoiraliiton jäsenyhdistykseksi kahden vuoden koeajalle ehdollisena siten, että jäsenyys vahvistetaan koeajan jälkeen, jos yhdistys on hyväksytty Kennelliiton jäseneksi ja se täyttää muut varsinaisen jäsenen edellytykset. Koeajan aikana yhdistyksen tulee järjestää palvelus- ja/tai pelastuskoiratoimintaa sekä kyseisten lajien koetoimintaa. Koeajan päätyttyä liiton hallitus voi hyväksyä yhdistyksen varsinaiseksi jäsenyhdistykseksi.
Jäsenyyden vahvistamisesta päätettäessä, koeajan päättymisen jälkeen, huomioidaan, että Palveluskoiraliitto toimii rodun rotujärjestönä. Tällaisen rodun rotuyhdistyksen tulee olla Palveluskoiraliiton jäsenyhdistys.
Palveluskoiraliitto puoltaa yhdistystä keskiaasiankoirien rotukerhoksi.

Koeajalla olevat yhdistykset
Hallitus päätti, että Pumit ry:n koeaikaa jatketaan 31.12.2022 asti. Yhdistysten tulee järjestää jatketulla koeajalla vähintään yksi palveluskoirakoe.

Eroilmoitus SPL Saimaa ry
SPL Saimaa ry on päättänyt erota Suomen Palveluskoiraliitto ry:stä.

****

Vuoden 2022 FCI Nuorten ohjaajien IGP-FH mestaruuskilpailu, Tsekki
Hallitus päätti, että Suomesta lähetetään 18-21 vuotiaiden sarjaan 2 koirakon joukkue ja joukkueenjohtaja. Edustajavalinta tehdään hakemusten perusteella.
Hakemisesta laaditaan ja julkaistaan erikseen ohje.

Mondioring MM-kilpailun edustusjoukkueen valintaohje
Hallitus hyväksyi mondioring MM-kilpailun edustusjoukkueen valintaohjeen.

FCI TOKO MM-kilpailun 23.-26.6.2022 Tanska joukkueenjohtaja
Hallitus valitsi Hanna Toivolan FCI TOKO MM-kilpailun 2022 edustusjoukkueen joukkueenjohtajaksi.

FCI IGP-FH MM-kilpailut 15.-20.5.2023 Lahti
FCI UDC (palveluskoirakomissio) on myöntänyt vuoden 2023 FCI IGP-FH MM kilpailut järjestettäväksi Suomessa.

Nuorisotoiminnan kirjeenvaihtaja Palveluskoirat-lehden toimituskuntaan
Nuorisotoimikunta nimesi nuorisotoiminnan kirjeenvaihtajaksi Palveluskoirat-lehden toimituskuntaan Petra Laurin.

Pelastuskoiratoimikunnan asiat
Pelastuskoiratoiminnan tiedotteet löytyvät
https://www.palveluskoiraliitto.fi/pelastuskoiratoiminta/peko-tiedotteet.html

Koetoiminta
SPKL:n kanssa yhteistyössä
Royal Canin -uusi
Dogsport.fi / Dog & Cat
Orion Pharma Eläinlääkkeet
Back on Track
Showlink
Skl
IRO