Kooste hallituksen kokouksista 3-5/2023

07.03.2023 ǀ SPKL

KOOSTE HALLITUKSEN KOKOUKSISTA 3-5/2023

OSA HALLITUKSEN PÄÄTÖKSISTÄ ON JULKAISTU ERILLISINÄ TIEDOTTEINA SPKL:N KOTISIVUILLA

KENNELLIITON VAHVISTAMAT YLITUOMARIOIKEUDET
Kennelliitto on vahvistanut ylituomarioikeuden seuraaville tuomareille:
Tarja Hiissa, Lauri Impiö, Pia Kivimäki, Mikaela Lindqvist, Marjaana Lohivirta, Marika Mykrä, Outi Palonen, Jenni Susi, Saara Uljas ja Linda Wiksten.

ARVOSTELUOIKEUDESTA LUOPUMINEN
Luonnetestin ylituomari Wilhelmiina Virolainen on ilmoittanut luopuvansa arvosteluoikeudestaan 9.1.2023.

JÄSENYYDET

Jatkoaika koejäsenyydelle
Bullmastiffit ja Mastiffit ry:n koeaikaa jatketaan 31.12.2023 saakka, jona aikana yhdistyksen on järjestettävä vähintään yksi palveluskoirakoe.

Jäsenyhdistykset koeajalla
Hallitus hyväksyi Päijäthoffit ry:n ja SPL Etelä-Pohjanmaa ry:n Palveluskoiraliiton varsinaisiksi jäseniksi.
Kanavan Koirakilta ry:tä ei hyväksytä varsinaiseksi jäseneksi.

Jäsenyhdistyksen eroilmoitus
SPL-Forssa ry on päättänyt erota Palveluskoiraliitosta vuodesta 2023 alkaen.

KURSSIT JA KOULUTUKSET

Luonnetestikoetoimitsijoiden täydennyskoulutus
Luonnetestin koetoimitsijoiden jatkokoulutus järjestetään Teamsilla 4.4.2023 klo 18.30-21.00.
Koulutukseen saavat osallistua kaikki luonnetestin koetoimitsijan pätevyyden omaavat henkilöt ja se on osallistujille maksuton.

PEKO-T lajikurssi
Lapuan Koiraharrastajat ry on anonut järjestettäväkseen PEKO-T lajikurssin 11.-13.5.2023.

Palvelus- ja pelastuskoirakoetuomareiden jatkokoulutukset
Palvelus- ja pelastuskoirakoetuomareiden jatkokoulutukset järjestetään Teams-koulutuksina. Koulutustilaisuuksia järjestetään kaksi; keskiviikkona 19.4.2023 ja keskiviikkona 26.4.2023, kello 18.00-21.00.

IGP-maalimiesten kevätleiri
Kevätleiri järjestetään Uuraisilla, Oikarin leirikeskuksessa 13.-14.5.2023.

Nuori koiraharrastaja -koulutusviikonloput
Koulutusviikonloput on tarkoitettu nuorille koiraharrastajille (13-18 vuotias), jotka harjoittelevat tavoitteellisesti jossakin seuraavista lajeista:
koiratanssi, toko, rally-toko, palveluskoiralajit tai pelastuskoiralajit.
Vuoden 2023 aikana järjestetään kaksi koulutusviikonloppua; 10.-11.6.2023 Kannuksessa sekä 28.-29.10.2023 Ylöjärvellä.

Valtakunnallinen liikkeenohjaajien jatkokoulutuspäivä 18.11.2023
Jatkokoulutus järjestetään Turun seudulla, koulutukseen järjestetään myös etäosallistumismahdollisuus.

KOKEET JA KILPAILUT

FCI IGP-FH MM-kilpailun 15.-20.5.2023 edustusjoukkue
Sunnuntaina 2.10.2022 järjestetty SPKL IFH2 SM-kilpailu on ollut samalla karsintakilpailu vuoden 2023 FCI IGP-FH MM-kilpailun edustusjoukkueeseen.

IGP SM-kilpailut järjestetään 11.-13.8.2023. FCI IGP MM-kilpailut järjestetään 6.-10.9.2023.
FCI IGP MM-kilpailun edustusjoukkue valitaan IGP SM-kilpailun tulosten perusteella.

FCI Mondioring SM-kilpailu ja MM-kilpailu
Mondioring SM-kilpailut järjestetään 22.7.2023. FCI mondioring MM-kilpailut järjestetään 9.-10.9.2023.

IGP SM-kilpailujen 11.-13.8.2023 osallistumisvaatimukset
IGP SM-kilpailun osallistumisvaatimukset säilyvät ennallaan: Osallistumisoikeus 3-luokkaan. SM-kilpailuun saavat osallistua vain Kennelliiton rekistereihin (FIN-, ER- tai EJ-rekisteriin) merkityt koirat. SM-kilpailuun osallistuvan tulee ilmoittaa halukkuudestaan MM-joukkueeseen ja/tai PM-joukkueeseen ilmoittautumisen yhteydessä.

Palveluskoelajien NOM-kilpailut 2023
Neuvotellaan muiden pohjoismaiden edustajien kanssa järjestämisvuoron vaihtamisesta, koska Suomi ei vuonna 2023 pysty järjestämään kilpailuja.

FIX-rekisterissä olevien koirien osallistuminen opastuksen SM-kokeeseen
Kennelliiton koe- ja kilpailutoimikunnalle lähetetään muutosesitys Kennelliiton omistajarekisteen (FIX) merkittyjen koirien osallistumisoikeudesta opastuksen SM-kokeeseen. Muutosesityksen perusteet: Opaskoiranohjaaja ei pysty vaikuttamaan hänelle valittavan opaskoiran rotuun. Tämän perusteella opastuksen SM-kokeeseen tulisi antaa oikeus osallistua FIX-rekisterissä oleville koirille.
Lisäksi hallitus päätti, että jos Kennelliitto ei hyväksy esitystä tarkistetaan mahdollisuutta sille, että opastuskokeen SM-kokeeseen voisi osallistua myös FIX-rotuisella koiralla kilpailematta SM-arvosta.

MUUT ASIAT

Ehdotus kansallisten palveluskoirakoelajien tottelevaisuusosuuden muutoksesta hallituksen esitykseksi kevään vuosikokoukseen
Hallitus päätti, että esityksistä ja muutostoiveista järjestetään avoin keskustelutilaisuus Teams:illa torstaina 30.3.2023 klo 18-20. Kaikki liitolle lähetetyt esitykset sekä koe- ja kilpailutoimikunnan ja kansallisten palveluskoirakoelajien toimikunnan esitykset julkaistaan ennen keskustelutilaisuutta. Teams-keskustelutilaisuuden vetäjiksi valittiin Mika Laaksonen, Tero Oravasaari, Sami Savukoski ja Marian Ahlskog-Karhu.

Yhteistyötapahtuma Dogsport Group Finland Oy:n kanssa
Tapahtuman suunnittelutyöryhmä on valmistellut ”Kivaa koiran kanssa”-päivän toteutettavaksi 30.4.2023. Tapahtumaan on vapaa pääsy.

Rhodesiankoirien koe- ja kilpailuoikeudet palveluskoirakokeissa
Säilyttääkseen rodun koe- ja kilpailuoikeuden palvelus- ja pelastuskoirakokeisiin rotujärjestön tai rotuyhdistyksen tulee olla Palveluskoiraliiton jäsen. Koe- ja kilpailuoikeus katsotaan päättyneeksi, koska tämä edellytys ei täyty.

Koetoiminta
SPKL:n kanssa yhteistyössä
Royal Canin -uusi
Dogsport.fi / Dog & Cat
Orion Pharma Eläinlääkkeet
Back on Track
Showlink
Skl
IRO