Kooste hallituksen kokouksista 11-19/2021

27.09.2021 ǀ SPKL

KOOSTE HALLITUKSEN KOKOUKSISTA 11-19/2021

OSA HALLITUKSEN PÄÄTÖKSISTÄ ON JULKAISTU ERILLISINÄ TIEDOTTEINA SPKL:N KOTISIVUILLA

Arvosteluoikeudet ja koearvosteluoikeudet sekä maalimiespätevyys
Palveluskoiraliiton hallitus on myöntänyt henkilöetsinnän ja esineruudun koearvosteluoikeuden Maarit Kuntolalle, Outi Paloselle ja Tanja Björnströmille.

Hallitus päätti jatkaa Mari Moisalan ja Jussi Sairasen koearvosteluoikeuksia IGP-, IGP-FH ja erikoisjälkikokeisiin yhdellä vuodella 20.6.2022 asti.

Petteri Virtaselle on myönnetty koulutusmaalimiespätevyys sekä oikeus olla väliaikaisesti (2 vuotta) kilpailuavustaja mondioring Cat 1 luokassa.

IPO-R tuomarilajikurssin osallistumisvaatimukset
IPO-R-tuomarikurssin osallistumisvaatimuksena on hyväksytysti suoritettu tuomareiden peruskurssin osa 1 sekä itse kouluttamallaan koiralla suoritettu B-luokan hyväksytty tulos IPO-R-koemuodon kokeesta, joka sisältää raunio- tai hakuosuuden.
IPO-R tuomarilajikurssin osallistumisvaatimuksiin lisätään tuomareiden peruskurssin 2-osan suorittaminen.

Valitusmaksun määrittäminen muutoksenhakumenettelyyn PEKO-T-kokeessa
Kennelliiton yleisen valitusmenettelyn mukaan ”Valitukseen liittyvä valitusmaksu on suuruudeltaan kaksi (2) kertaa osanottomaksu”. PEKO-T kokeeseen osallistujilta ei peritä osallistumismaksua, joka aiheuttaa käsittelymenettelyssä haasteita. Palveluskoiraliiton hallitus päätti, että PEKO-T kokeessa tapahtuvan yleisen valitusmenettelyn mukaan tehdylle muutoksenhaulle valitusmaksu on 50 euroa.

Jäsenanomukset
Etelä-Pirkanmaan pelastuskoirat EPPeko ry on anonut Suomen Palveluskoiraliiton jäsenyyttä.
Hallitus hyväksyi ko. yhdistyksen Palveluskoiraliiton jäsenyhdistykseksi kahden vuoden koeajalle.
Koeajan aikana yhdistyksen tulee järjestää palvelus- ja/tai pelastuskoiratoimintaa sekä kyseisten lajien koetoimintaa.

Close-Knit Team ry on anonut Suomen Palveluskoiraliiton jäsenyyttä.
Hallitus hyväksyi ko. yhdistyksen Palveluskoiraliiton jäsenyhdistykseksi kahden vuoden koeajalle.
Koeajan aikana yhdistyksen tulee järjestää palvelus- ja/tai pelastuskoiratoimintaa sekä kyseisten lajien koetoimintaa.

Lopettaneet jäsenyhdistykset
PK-Team 2000 Hanko ry: yhdistys on tehnyt päätöksen yhdistyksen lopettamisesta.

PERUTUT KILPAILUT

FCI IGP MM-kilpailu 2021 Hollannissa on peruttu
. Merkittävin syy kilpailun peruuntumiselle on Covid-19. Toinen syy on se, että vain 10 maata oli ennakkokyselyssä varmasti lähettämässä joukkuetta, mikäli Covid-19 tilanne sen mahdollistaa.

KOULUTUKSET JA LEIRIT

Kansalliset lajit -paneelikeskustelu
Kansalliset lajit -paneelikeskustelu toteutettiin yhteistyössä SporttiRakin kanssa 4.5.2021. Paneelia seurasi reaaliaikaisena yli 300 ilmoittautunutta.

Koiran lukemisen taito
Katriina Tiira pitää webinaariluennon aiheesta to 16.9.2021

TOKO ylituomareiden jatkokoulutustilaisuus 
TOKO ylituomareille järjestetään jatkokoulutustilaisuus 20.-21.11.2021 Tampereen seudulla.

Tottelevaisuusosuuden, käyttäytymiskokeen ja jälkikokeen tuomarikollegio
Tuomarikollegio järjestettiin 28.8.2021 Nurmijärvellä. Kollegion vastaanottajiksi valittiin Tero Oravasaari, Seppo Hursti ja Mika Laaksonen.

Maalimiesten kesäleiri 19.-24.7.2021 Tammela
Maalimiesten kesäleiri järjestettiin Eräkeskus Metsäkouluntien tiloissa.

Uudet maalimiesoppilaat
Maalimiesten kesäleirillä 0-vuosikurssilta 1-vuosikurssin maalimiesoppilaiksi nostetaan Sanna Sumen ja Marko Mattila sekä 0-vuosikurssilta 2-vuosikurssin maalimiesoppilaaksi Sten Lõhmus.

Eettinen koulutus ja eettinen sitoumus sekä suojelulisenssi
Suojelukokeissa hyväksytään suojelulisenssiuudistuksen jälkeen vain Suomen Palveluskoiraliitto ry:n myöntämä suojelulisenssi.
Sellaiset Saksanpaimenkoiraliitto ry:n jäsenet, joilla on SPL-lisenssi ja jotka ovat suorittaneet Saksanpaimenkoiraliitto ry:n eettisen koulutuksen ja allekirjoittaneet Saksanpaimenkoiraliitto ry:n eettisen sitoumuksen voivat anoa Palveluskoiraliiton suojelulisenssiä.
Eettiset verkkokoulutukset itslearning verkko-oppimisalustalla ovat alkaneet kesäkuussa.
Kaikilta suojelulisenssin hakijoilta edellytetään 1.9.2021 alkaen Palveluskoiraliiton jäsenyhdistyksen puolto ja lisäksi muut suojelulisenssiohjeen mukaiset edellytykset.

****

PELASTUSKOIRATOIMINTA

PETO-/rauniotyöryhmä
PETO-rauniotyöryhmän valmistelemaa PETO-tarkastuksen koulutuspilotointia toteutetaan Palveluskoiraliiton verkkokoulutusalustalla itslearningissa. Ainakin osa koulutuksesta toteutetaan verkkokoulutuksena.

PEKO-T koesuoritusten voimassaolo
PEKO-T-koetulosten voimassaoloa pidennetään koronatilanteen vuoksi kategorisesti yhdellä vuodella eteenpäin.
Niiden koirakoiden osalta, joiden koetulos vanhenee vuoden 2021 aikana, siirrettään koepäivän takarajaa hälytyskelpoisuuden ylläpitämisen osalta vuodella eteenpäin.
Esimerkki: Koetulos vanhenee 30.6.2021, se tämän päätöksen voimaan astuessa vanhenee vasta vuoden kuluttua, eli päivämäärällä 30.6.2022.

Pelastuskoirien joukkuekatselmuksen 27.-29.8.2021 Kuopio tuomarit:
Ari Kansikas ylituomari
Jari Kaukonen, koirapoliisiryhmän johtaja Kuopion poliisilaitos
Eija Rytkönen, VIRTA tarkastaja
Nina Pulli, pelastusopiston koiratoiminnan asiantuntija
Sami Vertanen, MEPE toimikunnan jäsen

Pelastuskoiratoimikunta on järjestänyt PEKO-infon verkkokoulutuksena 1.-31.3.2021
Kurssi toteutettiin itslearning verkko-oppimisalustalla. Kurssin johtajana toimi Katja Naskali ja avustavina kouluttajina Kirsi Myöhänen, Niina Soisalo ja Kirsi Liikanen.

Pelastuskoiraetsintä A-kurssi verkkokoulutus 1.5.2021 alkaen
Kurssin kouluttajina Helena Niemi, Johanna Helminen ja Minna Piiroinen. Syksylle on suunnitteilla uusi kurssi.

Apuohjaaja ja pelastuskoiraohjaajan perustaidot -kurssi 19.4. ja 13.5.2021
Kurssin johtajana Anna-Mari Matikainen ja avustavina kouluttajina Satu Jore ja Kirsi Liikanen.

Satakunnan Pelastuskoirat ry:n leiri
Satakunnan Pelastuskoirat ry järjestää pelastuskoiraohjaajille leirin. Leirin kouluttajina toimivat Petri Viitala, Katja Kontu, Kirsi Liikanen, Kimmo Sairanen ja Michaela Grönlund.

Kouvolan Pelastuskoirat ry:n leiri
Kouvolan Pelastuskoirat ry järjesti pelastuskoiraohjaajille leirin 30.7.-1.8.2021 Hartolassa. Kouluttajina toimivat Michaela Grönlund, Mira Karnaattu ja Niina Soisalo.

Pelastuskoiraetsintä B-kurssi 10.-12.9.2021 Akaa
Etelä-Pirkanmaan Pelastuskoirat - EPPeko ry on anonut pelastuskoiraetsintä B-kurssia järjestettäväksi Akaassa 10.-12.9.2021. Kurssin kouluttajina toimivat Helena Niemi ja Sami Vertanen.

Meri- tai järvipelastuksessa aluksesta tapahtuvan ilmavainuisen etsinnän näyttökokeen arviointiohjeet
Pelastuskoiratoimikunta on valmistellut esityksen meri- tai järvipelastuksessa aluksesta tapahtuvan ilmavainuisen etsinnän näyttökokeen arviointiohjeiksi.

Meri- tai järvipelastuksessa aluksesta tapahtuman ilmavainuisen etsinnän näyttökokeen vastaanottajat
Meripelastustarkastajien näyttö pidetään Kuopiossa 2.-3.10.21. Sari Hänninen ja Sami Vertanen osallistuvat meripelastustarkastajien näyttökokeeseen kokelaina. Sari Hänniselle ja Sami Vertaselle myönnetään aluksesta tapahtuvan ilmavainuisen etsinnän näyttökokeen vastaanotto-oikeus ehdollisesti siten, että oikeus katsotaan myönnetyksi, jos heidän näyttösuorituksensa hyväksytään Kuopiossa 2–3.10.2021 järjestettävässä tilaisuudessa.

IRO-sponsoriraha
IRO:lle toimitetun vuosiselvityksen perusteella IRO on myöntänyt pelastuskoiratoimintaan käytettävää IRO-sponsorirahaa.

****

PK-/PEKO-koulutusohjaajakoulutustyöryhmä
Pelastuskoiratoimikunta ja Kansallisten palveluskoirakoelajien toimikunta ovat yhteistyössä ryhtyneet valmistelemaan PK- ja PEKO-koulutusohjaajakoulutuksen siirtämistä verkkokoulutukseksi.
PK-/PEKO-koulutusohjaajatyöryhmään valittiin seuraavat henkilöt: Kirsi Liikanen, Ruth Stenius-Levänen, Marian Ahlskog-Karhu, Milka Tauru ja Lea M. Kallio.

Muutoksia koirankoulutuslupien käsittelyssä Metsähallituksen hallinnoimille valtion alueille
Metsähallitus on tehnyt pieniä muutoksia koirankoulutuslupien käsittelyyn. Koirankoulutuslupahakemuksia käsittelevät organisaatiossa nyt joko Kiinteistökehityksen maankäyttöyksikkö (metsätalousalueille kohdistuvat hakemukset) tai Luontopalvelut (luonnonsuojelualueille kohdistuvat hakemukset). Metsähallituksen eräsuunnittelijat eivät ko. hakemuksia enää käsittele. Kiinteistökehityksen maankäyttöyksikkö vastaa myös jatkossa puitesopimuksen päivittämisestä (nykyinen sopimus on voimassa vuoden 2022 loppuu asti).

Koulutuslupahakemukset valtion alueille toimitetaan kuten ennenkin Metsähallituksen kirjaamoon: kirjaamo@metsa.fi ja kuten ennenkin Metsähallituksen yleisellä luvanhakulomakkeella, eli hakukäytäntö ei sinänsä hakijan näkökannalta mitenkään muutu.

TOKO:n ja rally-tokon nuorisotoiminnan siirtäminen Palveluskoiraliittoon
Kutsutaan nuorisotyöryhmän palaveri, jossa asiasta keskustellaan tarkemmin.

FCI-kokeiden koulutustunnukset
FCI-koeohjeita on päivitetty koulutustunnusten osalta.
FCI lajeihin tulee jatkossa eteen tunnus FCI, myös koulutustunnuksiin.
Koulutustunnukset lajeittain:
FCI MR1-3
FCI IGP1-3
FCI IGP-FH
FCI IFH1-2
FCI BH

Tämä sen takia, että myös niissä maissa tai yhdistyksissä (=USA, Canada), jotka eivät ole FCI:n jäseniä käytetään samoja sääntöjä, vaikka ko. kisat ja kokeet eivät ole FCI:n alaisia.
Koulutustunnusmuutokset toteutetaan myös Virkkuun.

Myös IPO-R kokeisiin lisätään tunnus FCI, koska mm. Suomessa järjestetään IPO-R kokeita, jotka eivät ole Suomen Kennelliiton hyväksymiä.

KOKEET JA KILPAILUT

Kilpailukiellot
Koira Sir’Weilerin Jäinen-Jäähelmi FI25358/16 asetetaan yhden vuoden kilpailukieltoon kaikissa Palveluskoiraliiton hallinnoimissa lajeissa 22.5.2022 asti. Koiran ei tarvitse suorittaa käyttäytymiskoetta hyväksytysti uudelleen kilpailukiellon päättymisen jälkeen.

Koira Kaprallaajan Ainomieli FI48438/16 asetetaan kilpailukieltoon 12.12.2021 asti kaikissa Palveluskoiraliiton hallinnoimissa lajeissa.

Palveluskoirien kansallisten lajien SM-kilpailut vuodelle 2022 (1.7.-3.7.2022)
Hämeenlinnan Kennelkerho ry hakee vuoden 2022 kansallisten lajien PK SM kilpailuja. Lajeina Paha, Pajä, Pavi, Paek ja opastus.

IGP SM-kilpailu 8.-11.7.2021 (Harjavalta)
IGP SM-kilpailun varamaalimieheksi valittiin Janne Savolainen.

Hakukokeen ja etsintäkokeen SM-kilpailut 3.9.-5.9.2021 (Laukaa)
Järjestäjänä toimii Keski-Suomen Palveluskoirayhdistys ry

Nuorten PK SM-kilpailut 25.9.2021 (Kannus)
Järjestäjinä toimivat Lohtajan Palveluskoiraharrastajat ry ja Kannuksen koiruudet ry. Kilpailun tuomareita Veijo Kinnunen ja Jenni Palola. Lajeina haku- ja jälkikoe ikäluokissa 10 - 13 vuotiaat ja 14 -18 vuotiaat.

FCI palveluskoirakomission lausuntopyyntö
FCI:n palveluskoirakomission puheenjohtaja Frans Jansen on lähettänyt komission jäsenille sähköpostilla lausuntopyynnön koskien FCI IGP-FH MM-kilpailun sekä FCI IGP-FH Euroopan avoimien kilpailujen järjestämisohjetta.
Palveluskoiraliiton hallitus esittää lausuntonaan, että FCI IGP-FH MM-kilpailun sekä FCI IGP-FH Euroopan avoimien kilpailujen järjestämisohjeeseen ei tehdä muutoksia ja nykyinen järjestely säilytetään.

Korona-ajan turvallisuusohjeet
Koe- ja kilpailutoimikunta, luonnetoimikunta, rally-tokotyöryhmä ja toko-työryhmä ovat päivittäneet ohjeet luonnetestien ja MH-luonnekuvausten, pelastus- ja palveluskoirakokeiden, TOKO-kokeiden ja rally-toko-kilpailujen järjestämiseksi huomioiden korona-ajan turvallisuusohjeet. Päivitetyt ohjeet on julkaistu Virkussa Tiedotteet -sivulla.

TOKO edustusjoukkueen valintamenettely vuodelle 2021
TOKO:n edustusjoukkueen valintamenettely on päivitetty 1.5.2021.Valintamenettelyyn on päivitetty valintakokeiden ajankohdat, valmennustilaisuuksien päivämäärät ja hakemuspäivää on jatkettu yhdellä päivällä, 13.6. mennessä.

TOKO MM-kilpailun 12.-15.8.2021 Sveitsi edustusjoukkue
Edustusjoukkueen varsinaisiksi jäseniksi nimettiin seuraavat koirakot:
Satu Paavilainen & Tending Trusty
Emmi Lavikka & Tending Piraya
Mari Leiviskä & Tending Panther
Christa Enqvist-Pukkila & Gingerbell Indeed A Mess
Pipsa Sahrman & Tending Pleasure
Oili Huotari & Tending Breezy
ja varakoirakoiksi seuraavat koirakot:
1. varakoirakko: Maarit Hellman & Unlimited Star Gwen
2. varakoirakko: Maarit Karhu-Teiskonen & Tending Wishful
3. varakoirakko: Katja Kiviaho & Saunajaakon Comet

TOKO MM-kilpailun 2021 joukkueenjohtajan vaihtaminen
Maiju Ojamies on estynyt toimimaan joukkueenjohtajan tehtävässä TOKO MM-kilpailuissa. TOKO MM-kilpailun 2021 joukkueenjohtajaksi valittiin Pirkko Bellaoui.

Tottelevaisuuskokeen (TOKO) PM-kilpailun 24.-26.9.2021 edustusjoukkue
TOKO PM-kilpailun 2021 edustusjoukkueen kokoonpano vahvistettiin seuraavasti:
Maarit Hellman & bcn Unlimited Star Gwen
Oili Huotari & bcn Tending Breezy
Mari Leiviskä & bcu Tending Panther

Tottelevaisuuskokeen (TOKO) PM-kilpailun 24.-26.9.2021 arvosteleva tuomari Suomesta
TOKO PM-kilpailun ylituomarina on Carina Savander-Ranne. TOKO PM-kilpailun 2021 toiseksi arvostelevaksi tuomariksi Suomesta kutsutaan Riitta Räsänen.

Rally-tokon PM-kilpailun (10.-12.12.2021 Ruotsi, Tukholma) edustusjoukkue
Edustusjoukkueen joukkueenjohtajaksi valittiin Anna Savolainen ja joukkueeseen valittiin seuraavat koirakot:
Tähtiharjun Sunny, Ruottinen Marika
2. Maison Coco Diamant, Parviainen Liisa
3. Saunajaakon Alfa Romeo, Kuparinen Carita
4. Sanmar Pop, Halonen Eva-Lotta
5. Stjärnlyckans Wau, Tuormaa-Soikkeli Oona
Varakoirakko: M´Herceg Du Clan Du Diable, Bakos Cilla

Koiratanssin ryhmäkilpailut
Koiratanssin ryhmäkilpailuissa häntäraha peritään ryhmäkohtaisesti. Häntärahamaksu on 3,50 euroa / ryhmä + koemaksu 4 euroa.

Koiratanssin vuoden 2021 PM- ja MM-kilpailujen edustusjoukkuevalinnat
Hakumenettelyä koiratanssin PM-edustusjoukkueeseen 2021: Joukkueeseen haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, johon tulee liittää mahdollinen vuoden 2021 SM-kilpailujen tulos.
Hakumenettely koski vain PM-kilpailuja, koska koiratanssin MM-kilpailut vuodelta 2021 on peruttu.

Koiratanssin piirinmestaruuskilpailuiden järjestämisohje
Esitys koiratanssin piirinmestaruuskilpailuiden järjestämisohjeeksi lähetetään kaikille Kennelpiireille käsiteltäväksi.

Koiratanssin vuoden 2022 PM- ja MM-kilpailujen edustusjoukkuevalinnat
Koiratanssin edustusjoukkueiden 2022 valintakriteerit:
Koiratanssin vuoden 2022 edustusjoukkueet sekä MM- että PM-kilpailuihin valitaan kolmen
karsintakilpailun perusteella.
Karsintakilpailuja ovat:
- MM-kilpailun edustusjoukkueeseen
koiratanssin SM-kilpailut 1.8.2021 Lieto
2 myöhemmin ilmoitettavaa karsintakilpailua syyskaudella 2021
- PM-kilpailun edustusjoukkueeseen
Kolme myöhemmin ilmoitettavaa karsintakilpailua

Karsintatulosten tulee olla koirakkokohtaisia. Kolmen karsintakilpailun tuloksista kahden parhaan pisteet huomioidaan valinnassa. Valintatulos on kahden parhaan tuloksen keskiarvo. Joukkueeseen voi hakea myös yhdellä tuloksella; tällöin toisen karsintakilpailun pisteinä käytetään tulosta 0. Tasapisteissä otetaan huomioon myös kolmannen karsintakisan tulos ja tarvittaessa muiden kilpailujen tuloksia.

Ohjaaja vastaa siitä, että koirakko suoriutuu kisatilanteesta sääntöjen edellyttämällä tavalla. Kennelliiton jäsenyys tulee olla voimassa jo karsintakilpailuihin ilmoittautuessa.

Vuoden 2021 suomenmestareilla on halutessaan etuoikeus MM-edustusjoukkuevalinnassa pelkän voiton perusteella. Vuoden 2022 suomenmestareilla on halutessaan etuoikeus PM-edustusjoukkuevalinnassa pelkän voiton perusteella. SM-voittajien hakemusten jälkeen jäljelle jäävät paikat jaetaan koirakoille valintatulosten perusteella. Sekä freestylen että HTM:n edustusjoukkueisiin valitaan neljä koirakkoa ja varakoirakko sekä 1- 2 kotiin jäävää varakoirakkoa.

 

Koetoiminta
SPKL:n kanssa yhteistyössä
Royal Canin -uusi
Dogsport.fi / Dog & Cat
Orion Pharma Eläinlääkkeet
Back on Track
Showlink
Skl
IRO