Kooste hallituksen kokouksista 1-2/2022

25.02.2022 ǀ SPKL


KOOSTE HALLITUKSEN KOKOUKSISTA 1-2/2022

OSA HALLITUKSEN PÄÄTÖKSISTÄ ON JULKAISTU ERILLISINÄ TIEDOTTEINA SPKL:N KOTISIVUILLA

Hallituksen, toimikuntien ja työryhmien kokoonpanot löytyvät liiton sivuilta https://www.palveluskoiraliitto.fi/suomen-palveluskoiraliitto-ry/yhteystiedot.html

Hallituksen kokousaikataulu löytyy https://www.palveluskoiraliitto.fi/suomen-palveluskoiraliitto-ry/liiton-toiminta/hallituksen-kokoukset-2022.html
Kevätkokous lauantaina 23.4.2022 ja syyskokous lauantaina 12.11.2022.

Matkustusohje vuodelle 2022 sekä matkalaskulomake 2022 löytyvät liiton kotisivuilta https://www.palveluskoiraliitto.fi/materiaalisalkku/ohjeet-ja-lomakkeet.html

Palveluskoiraliiton yhteistyökumppanit vuonna 2022
Back on Track
Royal Canin Finland Oy
Eläintarvikeliike Dog&Cat
Orion Pharma eläinlääkkeet
Agria

Uudet SPKL:n jäsenyhdistykset

Nollakoira ry on anonut Palveluskoiraliiton jäsenyyttä. Hallitus hyväksyi Nollakoira ry:n Palveluskoiraliiton jäsenyhdistykseksi kahden vuoden koeajalle.

Sievin Kennelkerho ry on anonut Palveluskoiraliiton jäsenyyttä. Hallitus hyväksyi Sievin Kennelkerho ry:n Palveluskoiraliiton jäsenyhdistykseksi kahden vuoden koeajalle.

Kerry- ja vehnäterrieri ry on anonut Palveluskoiraliiton jäsenyyttä. Hallitus hyväksyi Kerry- ja vehnäterrieri ry:n Palveluskoiraliiton jäsenyhdistykseksi kahden vuoden koeajalle.

Palveluskoirakoeoikeudet vehnäterrierille
Kerry- ja vehnäterrieri ry on anonut palveluskoirakokeiden koe- ja kilpailuoikeutta vehnäterrierille.
Vehnäterrieri täyttää rotuna palveluskoirakoeoikeuksista asetetut kriteerit.
Kennelliitto on myöntänyt vehnäterrierille palveluskoirakokeiden koe- ja kilpailuoikeudet.

Varsinaiseksi jäsenyhdistykseksi vahvistetut SPKL:n jäsenyhdistykset

Uudenmaan Harrastuskoirat ry on hyväksytty Palveluskoiraliiton jäseneksi kahden vuoden koeajalle 15.11.2019-15.11.2021. Hallitus vahvisti Uudenmaan Harrastuskoirat ry:n Palveluskoiraliiton varsinaiseksi jäseneksi.

Eronneet SPKL:n jäsenyhdistykset

Cane Corso Club Finland ry
Palveluskoiraliitto katsoo Cane Corso Club Finland ry:n eronneeksi Palveluskoiraliiton jäsenyydestä jäsenedellytysten puuttumisen vuoksi.

SPL Länsi-Häme
SPL Länsi-Häme on ilmoittanut hallituksensa päätöksestä, että yhdistys eroaa Palveluskoiraliitosta. SPL Länsi-Häme katsottiin eronneeksi Palveluskoiraliitosta.

Koearvosteluoikeudet
Hallitus myönsi käyttäytymiskokeen koearvosteluoikeuden seuraaville henkilöille:
Kirsi Myöhänen, Jani Karvonen, Satu Jore, Ritva Holmström, Matti Hautala, Maria Hynninen, Aila Ekblad, Jenni Inkiläinen ja Johanna Nivala.
Mira Salmiselle on myönnetty valjakkohiihdon koearvosteluoikeus.

Erikoiskoulutustilaisuudet
Vuodelle 2022 on ilmoitettu seuraavat erikoiskoulutustilaisuudet:
- venäjänmustaterrieri erikoiskoulutus 13.2.2022 Hattulassa. Kouluttajat Irina Poletaeva ja Harry Tast.
- itäeuroopanpaimenkoiran erikoiskoulutus 21.4.2022 Espoossa. Kouluttava tuomari Irina Poletaeva.

Tsekinpaimenkoirien ja venäjänmustaterrierien jalostustarkastukset
Tsekinpaimenkoirien ja venäjänmustaterrierien jalostustarkastukset järjestetään 5. ja 6.3.2022 Tuusulassa. Lauantaina käyttäytymisen osalta, tarkastajina Susanna Visapää ja Tiina Heino vastaava toimitsija Hanna Grönlund. Sunnuntaina ulkomuodon osalta, tsekinpaimenkoirat tarkastaa Nina Janger ja venäjänmustaterrierit Irina Poletaeva.

Sarplaninac rodun PEVISA ja JTO
Sarplaninac ry on yleiskokouksessaan 12.12.2021 tehnyt esityksen rodun PEVISA-ohjelmaksi ja jalostuksentavoiteohjelmaksi vuosille 2023-2026.
Esitykset tulee käsitellä Palveluskoiraliiton kevätkokouksessa.

KILPAILUKIELTO

Koira Coppa vom Brüggener Land FI53728/19 on määrätty puolen vuoden kilpailukieltoon. Koiralla on kilpailukielto 11.6.2022 asti kaikissa Palveluskoiraliiton hallinnoimissa koe- ja kilpailulajeissa.

KOKEET JA KILPAILUT

Koiratanssi MM-kilpailun, 21.-24.4.2022 Ranska, Compiégne, edustusjoukkue
HTM:
1. Gabi Pietiläinen ja bordercollie Strong Sound Boundless Beat
FS:
1. Jessica Varjonen ja tsekinpaimenkoira Candy

Joukkueenjohtajana toimii Annette Wahlberg.

TOKO SM-kilpailujen 2022 tuomarit
TOKO SM-kilpailun ylituomarina on Carina Savander-Ranne ja finaalituomareina Kaarina Pirilä ja Vesa Kallio.

Rally-tokon SM-kilpailun, 20.-21.8.2022 Ylöjärvi, tuomarit
Ylituomari Jaana Karppinen
ALO: Maria Riski
AVO: Fiia-Maria Kivioja
VOI: Raili Sonninen
MES-karsinta: Pia Heikkinen
MES-finaali: Jaana Karppinen ja Taru Leskinen

Rally-tokon PM-kilpailun 2022 edustusjoukkueen karsintakilpailu
Rally-tokon PM-edustusjoukkueen 2022 karsintakilpailu pidetään 16.4.2022 Jyväskylässä. Edustusjoukkue valitaan kahdessa vaiheessa. Esikarsinta tehdään mestariluokan viiden tuloksen keskiarvon perusteella ja lopullinen valinta suoritetaan erillisen karsintakilpailun perusteella.
Esikarsinnan perusteella 30 koirakkoa kutsutaan karsintakilpailuun. Karsintakilpailun ylituomarina Tytti Lintenhofer.

Kansallisten palveluskoirakoelajien SM-kilpailun 2022 tuomarit
Etsintäkoe: tottelevaisuus Susanna Fennander, maasto-osuudet Susanna Fennander ja Jouni Vatanen
Hakukoe: tottelevaisuus Mika Laaksonen, maasto-osuudet Marja Uusitalo ja Anni Rytkönen
Jälkikoe: tottelevaisuus: Mika Laaksonen ja Mika Mattila, maasto-osuudet: Mika Mattila
Viestikoe: tottelevaisuus Mika Laaksonen, maasto-osuudet Eija Koistinen ja Jouni Vatanen
Opastuskoe: Eija Koistinen
Etsintä-, haku-, jälki- ja viestikokeen tottelevaisuusosuuden aputuomarit: Wilhelmiina Kallio ja Ilona Erhiö
Varalla olevana tuomarina Harri Laajajärvi sekä haku- tai jälkikokeen maasto-osuuksiin Ilona Erhiö.
Etsintä- ja jälkikokeen varalla oleva tuomari: Sami Isopahkala.

Valjakkohiihdon SM-kilpailun 2022 tuomarit
Valjakkohiihdon SM-kilpailun 2022 ylituomarina on Eija Koistinen ja tuomareina Heikki Törrönen sekä Matti Koistinen.

Ohjeet kokeiden järjestäjille koronapandemian tilanteen huomioimisesta
Ohjeena kokeiden/kilpailujen järjestäjille on, että on seurattava ja noudatettava AVI:n ohjeita. Järjestäjän ja ylituomarin vastuulla on ohjeiden seuraaminen ja toimiminen niiden mukaan. Rajoitukset ja vaatimukset tulee ilmoittaa tapahtuman tiedoissa siten, että ovat tiedossa ennen tapahtumaan ilmoittautumista.

Kokeiden ja kilpailujen anomisaika
Suomen Kennelliiton päätöksen mukaisesti kokeiden, kilpailujen, testien ja kurssien lyhennettyä kahden viikon anomisaikaa Virkussa on jatkettu 30.6.2022 saakka.
Palveluskoiraliitto on tehnyt Kennelliitolle esityksen kokeiden ja kilpailujen anomisajan muuttamisesta pysyväksi.

Kansainvälisen käyttökoirakokeiden koeohjeen kaikkien lajien käyttöönotto
Koe- ja kilpailutoimikunta valmistelee kansainvälisen käyttökoirakokeiden koeohjeen kaikkien lajien käyttöönottoa. Tavoitteena on, että ohjeet astuisivat voimaan 1.1.2023.

KOULUTUKSET

Kansallisten palveluskoirakoelajien kevään koulutusohjaajaleiri
Koulutusohjaajaleirin alustava ajankohta on 20.-22.5.2022 Lapualla.

Eettiset koulutukset
Eettiset koulutukset jatkuvat maaliskuussa. Tarkempi aikataulu tiedotetaan erikseen.

PELASTUSKOIRATOIMINTA

Pelastuskoiratoimikunnan tiedotteet löytyvät https://www.palveluskoiraliitto.fi/pelastuskoiratoiminta/peko-tiedotteet.html

Koetoiminta
SPKL:n kanssa yhteistyössä
Royal Canin -uusi
Dogsport.fi / Dog & Cat
Orion Pharma Eläinlääkkeet
Back on Track
Showlink
Skl
IRO